Suoraan sisältöön

Julkaistu 28.10.2020

Itä- ja Pohjois-Suomen alueen kaivannaisalan toimintasuunnitelma vuosille 2021–2024

Taustaa: Vuonna 2014 laadittiin Itä- ja Pohjois-Suomen alueelle (IP-alue) yhteinen kaivannaisalan teemaohjelma. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Lapin liitto kutsuivat 27.8.2020 kaivannaisalan toimijoita ja sidosryhmiä keskustelutilaisuuteen Itä- ja Pohjois-Suomen kaivannaisalan teemaohjelman päivityksestä. Tilaisuuden jälkeen valmistelutyö on edennyt ja IP-alueen maakuntajohtajat tekivät 18.9.2020 päätöksen teemaohjelman päivityksen laatimisesta.

Tavoite: Nyt käynnistettävän työn tavoitteena on päivittää 2014 laadittu teemaohjelma Itä- ja Pohjois-Suomen kaivannaisalan toimintasuunnitelmaksi 2021-2024 vastaamaan kansallisesti ja kansainvälisesti muuttunutta toimintaympäristöä. Toimintasuunnitelmassa hahmotetaan yhteisiä keskeisiä toimenpiteitä, joita IP alueella halutaan kaivannaisalalla edistää EU:n tulevalla ohjelmakaudella 2021–2027. Tämä luo pohjaa myös EU-hankkeiden rakentamiselle kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Aikataulu: Työ toteutetaan 1.10.2020-31.1.2021 välisenä aikana.

Organisointi: Työ toteutetaan Business Joensuun hallinnoiman GloMine-projektin toimesta ja laadinnasta vastaa IP-alueen maakuntajohtajien nimeämä koordinointitiimi:

GloMine-projektin projektipäällikkö Ilkka Nykänen
SmartNorth Oy:n Kristiina Jokelainen
Norrum Oy:n Jukka Teräs

Koordinointitiimin työtä tukee työryhmä, johon kuuluu seuraavat jäsenet:

Heino Vasara, Lapin Ely-keskus
Mervi Nikander, Lapin liitto
Ilari Havukainen, Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyö / Lapin liitto
Jarno Turunen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Jouni Ponnikas, Kainuun liitto
Eero Vilhu, Kainuun liitto
Sari Myllyoja, Kainuun Ely-keskus
Teppo Rekilä, Keski-Pohjanmaan liitto
Tiina Rajala, Pohjois-Pohjanmaan liitto
Olli Breilin, Geologian tutkimuskeskus
Saku Vuori, Geologian tutkimuskeskus
Asko Käpyaho, Geologian tutkimuskeskus
Maarit Kokko, Business Finland
Nani Pajunen,Sitra
Riikka Aaltonen, TEM
Sanna Poutamo, Etelä-Savon maakuntaliitto
 

Työryhmän jäsenet toimivat koordinaatiotiimin tukena toimintasuunnitelman laatimisessa. Jäsenet huolehtivat valmistelutyön etenemisen tiedottamisesta omille sidosryhmilleen, avustavat taustatiedon hankinnassa, sekä toimivat kommentaattorina toimintasuunnitelman sisällön tuottamisessa ja muotoilussa.

Työryhmätyöskentelyn tueksi toteutetaan sähköinen kysely ja järjestetään sidosryhmille suunnatut työpajat. Työskentelyn etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti. Työskentelyn ohjausryhmänä toimivat IP-alueen maakuntajohtajat ja nimetyt ely-keskusten johtajat.

Lisätietoja:                                                                                           
Ilkka Nykänen
Senior Adviser, Extractive Industry
New Business and Internationalisation Services             
+358 50 5185736
ilkka.nykanen@businessjoensuu.fi

BUSINESS JOENSUU OY
Länsikatu 15, FI-80110 Joensuu, Finland
+358 10 419 8000
www.businessjoensuu.fi

Kuvassa ovat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois Savon liittojen ja Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntaliittojen logot.

Kuvassa on Vipuvoimaa EU:lta, Euroopan Unionin aluekehitysrahaston, Business Joensuun ja Digipoliksen logot