Suoraan sisältöön

Julkaistu 27.03.2024

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen ylimaakunnallinen EAKR-haku avautuu huhtikuussa

Hankehaun teemana on Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategiassa tavoiteltavat puhtaat ratkaisut, jotka tukevat kiertotaloutta.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat julkaisivat loppuvuonna 2023 yhteisen älykkään erikoistumisen strategian. Maakuntien yhteisiksi painopisteiksi on strategiassa nostettu puhtaat ratkaisut, digitalisaation hyödyntäminen ja kestävä palvelutuotanto. Strategia tuo esiin maakuntien yhteistyössä tarjoamia mahdollisuuksia, vahvaa osaamista ja tuloksellista kehittämistä. Tavoitteena on luoda Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnille yhteinen kehys strategian piirissä olevan osaamisen ja kehittämisen vahvistamiseksi. 

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen ylimaakunnallinen EAKR-haku auki 1.4.-31.8.2024. Avautuvan haun tavoitteena on lisätä ylimaakunnallista yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Hausta tuetaan vain ylimaakunnallisia ryhmähankkeita, joissa on osatoteuttajia vähintään kolmesta eri Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnasta.
Haku on avoinna samaan aikaan jokaisessa Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnan liitossa (Lapin liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto, Kainuun liitto, Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Etelä-Savon maakuntaliitto). Kukin maakunnan liitto avaa haettavaksi 300 000 euroa. Hakemus tulee kohdistaa sen maakunnan liittoon, jossa päähakija toimii.  

Rahoitettavien hankkeiden tulee edistää Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategiaa. Hankehaun teemana on Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategian painopisteen 1 mukaiset puhtaat ratkaisut, jotka tukevat kiertotaloutta. Teeman tavoitteina ovat kestävät energiatalouden ratkaisut sekä luonnonvarojen ja raaka-aineiden kestävä käyttö. Haussa tavoitellaan korkeamman jalostusasteen tuotteita sekä bio- ja kiertotalousratkaisujen tehokasta hyödyntämistä. 

Rahoitettavien hankkeiden tulee olla Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman mukaisia.  

Lue lisää täältä (linkki).

Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategia (linkki).

Lisätietoja:  

Kehittämisjohtaja Merja Olenius, puh. 040 629 7210, Etelä-Savon maakuntaliitto  
Ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, puh. 040 542 6140, Etelä-Savon maakuntaliitto