Suoraan sisältöön

Julkaistu 25.03.2021

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta kannattaa verohuojennuksia ja opintolainan anteeksiantamista alueelle töihin muuttavalle

Neuvottelukunta otti kokouksessaan 24.3.2021 kantaa Harvaan asuttujen alueiden työryhmän esittämiin toimenpide-ehdotuksiin. Toimenpiteet edistävät koko Suomen elinvoimaa ja hyvinvointia.

Harvaan asuttujen alueiden (HAMA) parlamentaarinen työryhmä on esittänyt loppuraportissaan toimenpide-ehdotuksia, jotka tukisivat harvaan asutun maaseudun tulevaisuuden elinvoimaa ja hyvinvointia.

HAMA:n toimenpide-ehdotukset ovat:

  1. Verohuojennus palkasta harvaan asutulle alueelle työn perässä muuttavalle. Luodaan verohuojennusjärjestelmä harvaan asutulle maaseudulle, jotta saadaan osaavaa työvoimaa alueelle.
  2. Harvaan asutun maaseudun alueelle töihin muuttavat saavat opintolainaansa anteeksi 2 600 euron arvosta vuosittain. Lainan korot pitää maksaa itse. Riittävän kauan asumalla laina pyyhkiytyy pois.
  3. Poistetaan uusilta harvaan asuttujen alueiden yrityksiltä työnantajamaksut – Norjan mallin mukaisesti.
  4. Syrjäseutulisä: Syrjäseutulisä maksettaisiin harvaan asutuilla alueilla toimiville valtion ja kuntien virkamiehille. Valtio kompensoisi syrjäseutulisän kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta.

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt professori Tuomas Ojaselta perustuslaillisen ennakkoarvion kyseisistä toimenpide-ehdotuksista. Arvion mukaan niiden toteuttamiselle ei ole perustuslaillista estettä.

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta katsoo, että ehdotetut toimenpiteet tukisivat harvaan asutun maaseudun elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Lisäksi se näkee hyvänä, että toimenpide-ehdotuksista on pyydetty lainoppineen perustuslain mukaisuuden ennakkoarviointi ja sen mukaisesti voidaan todeta, että toimenpiteiden toteuttamiselle ei ole perustuslaillista estettä.

Neuvottelukunta kannustaa asianomaisia ministeriöitä tukemaan esitettyjen toimenpiteiden alueellisia kokeiluja ja laatimaan niille vaikutusten arvioinnit. Lisäksi neuvottelukunta näkee tärkeänä, että alueiden erityispiirteet voidaan huomioida edellä mainituin julkisin kehittämistoimenpitein ja siten kasvattaa Suomen eri osien elinvoimaa ja hyvinvointia.

Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, p. 050 500 2584