Suoraan sisältöön

Julkaistu 06.05.2024

Itä-Suomen kolmen maakuntaohjelman ulkoinen arviointi on käynnistynyt

Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntaliitot ovat käynnistäneet Itä-Suomen maakuntaohjelmien arvioinnin.

Arvioinnissa tarkastellaan vuosien 2022–2025 maakuntaohjelmien tavoitteiden toteutumista ja vaikutuksia sekä toteutetaan mukana olevien Itä-Suomen maakuntien toimintaympäristön tulevaisuutta käsittelevä skenaariotyöskentely. Arviointi tuottaa tietoa tulevan maakuntaohjelmakauden 2026–2029 linjausten laatimisen tueksi. 

Arvioinnin tavoitteena on tarkastella Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntaohjelmien 2022–2025 tavoitteita, toteutusta, vaikuttavuutta ja toimeenpanoa. Arvioinnissa tarkastellaan lisäksi maakuntaohjelmien painopistevalintojen onnistumista, hyötyjä sekä käyttökelpoisuutta. Arviointi tuottaa tietoa tulevan maakuntaohjelmakauden 2026–2029 linjausten laatimisen tueksi. 

Arvioinnin kohteena olevien kolmen Itä-Suomen maakunnan maakuntaohjelmissa 2022–2025 korostuvat sisällöllisesti ja tavoitetasolla esimerkiksi kestävään kasvuun, älykkääseen erikoistumiseen, ilmastoon ja ympäristöön liittyvät teemat. Kolmen maakunnan tasolla keskeisiä tulevaisuuden kysymyksiä ovat mm. biotalous, vähähiilisyys ja uusiutuvan energian tuotanto, saavutettavuus, väestön huoltosuhde ja osaava työvoima ja digitaalisuus. Kokonaisuudessaan tavoitteet heijastavat maakuntien pyrkimyksiä vastata alueiden kehittämisen ja kansallisen ja globaalin toimintaympäristön tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Arviointi pohjautuu dokumenttianalyysiin, asiantuntijahaastatteluihin, sähköiseen kyselyyn ja osallistaviin työpajoihin. Osana arviointia kuullaan laajasti maakuntien liittojen edustajia, maakuntaohjelmien toteutuksessa mukana olevia tahoja sekä keskeisten sidosryhmien näkemyksiä. 

Arvioinnin toteuttaa Owal Group Oy. Arviointi toteutetaan huhtikuun ja kesäkuun 2024 välisenä aikana. 

Lisätietoja: 

Sinikukka Pyykkönen 
Manager, Owal Group Oy 
sinikukka(at)owalgroup.com 
puh. 040 846 0846 

Jyrki Kuva 
Kehittämispäällikkö, Etelä-Savon maakuntaliitto 
jyrki.kuva(at)esavo.fi 
puh. 040 757 6698