Suoraan sisältöön

Julkaistu 26.02.2020

Itäratahankkeen vaikuttamistyö jatkuu

Toissa viikolla Helsingissä järjestetty Itärata-vaikuttajaseminaari herätti laajasti kiinnostusta ja keräsi paikalle lähes sata osanottajaa. Seminaarin yhdistävänä tekijänä oli halu itäisen Suomen kehittämiseen ja saavutettavuuden parantamiseen Itärata-hankkeen kautta.

Toissa viikolla Helsingissä järjestetty Itärata-vaikuttajaseminaari herätti laajasti kiinnostusta ja keräsi paikalle lähes sata osanottajaa. Seminaarin yhdistävänä tekijänä oli halu itäisen Suomen kehittämiseen ja saavutettavuuden parantamiseen Itärata-hankkeen kautta.

Vaikuttaminen ja työ Itäratahankkeen eteen jatkuu

Itäisen Suomen liikenneyhteydet ovat jääneet jälkeen muun Suomen kehityksestä. Itärata tarjoaa tähän ratkaisun, sillä se mahdollistaa kolmen tunnin junayhteydet Kuopiosta, Joensuusta ja Pietarista Helsinkiin. Lisäksi yhteys lentoasemalle paranisi huomattavasti. Parempi saavutettavuus ja lyhyemmät matka-ajat antavat uutta nostetta elinkeinoelämälle ja hillitsevät liikenteen päästöjä.

Jotta kolmen tunnin yhteyksiin päästään, on toteutettava sekä uusi ratayhteys Helsingistä lentoaseman ja Porvoon kautta Kouvolaan että Savon ja Karjalan radan parannustoimenpiteet.

Vaikuttavissa ratahankkeissa ei saa unohtaa puolta Suomea. Liikenneverkon kehittäminen vaikuttaa yritysten sijoittumiseen, työpaikkoihin, asukasmäärään ja koko alueen elinvoiman kasvuun. Tarve itäisen yhteyden kehittämiselle näkyy myös liikennemäärien kasvussa.

Itäradan vaikutusalueella Porvoosta Pohjois-Karjalaan ja Kouvolasta Kajaaniin asuu pääkaupunkiseutu mukaan lukien yli 2 miljoonaa ihmistä. Saavutettavuudeltaan parantuvat alueet muuttuvat houkuttelevammiksi asuin- ja yritystoimintapaikoiksi, mikä nostaa kiinteistöjen arvoa. Alueen kestävä kehittyminen edellyttää liikenneyhteyksien parantamista.

Kehittyminen on kiinni yhteyksistä. Itärata on ratkaisu, jolla voidaan kääntää itäisen Suomen kehitys nousuun ja saattaa seitsemän maakunnan mahdollisuudet palvelemaan koko Suomea aiempaa paremmin.

Itäinen Suomi yhdessä Itäradan takana

Itärata hyödyttää koko itäistä Suomea. Itäisen Suomen kunnissa ja maakunnissa on laaja yhteinen näkemys uudesta ratalinjauksesta lentoasema–Porvoo–Kouvola, ja alueen kaupungit ovat sitoutuneet uuden raidelinjauksen hankeyhtiövalmisteluun.

Yhteisestä tahtotilasta kannattaa nyt pitää kiinni ja edistää Itärataa yhtenä rintamana. Uuden ratayhteyden suunnittelu tulee aloittaa mahdollisimman pian. Sen rinnalla täytyy tehdä parannustoimenpiteitä Savon ja Karjalan radoilla. Näin saadaan uusi Itärata kokonaisuutena vaihe vaiheelta eteenpäin. 

Liity yhteiseen rintamaan itäisen Suomen ratayhteyksien edistämiseksi!

Lue lisää Itäradan verkkosivuilta: www.itärata.fi

Itärata-ohjausryhmän puolesta: 

Marita Toikka, kaupunginjohtaja, Kouvolan kaupunki 
Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja, Kuopion kaupunki
Marko Korhonen, maakuntajohtaja,  Pohjois-Savon liitto 

Ohjausryhmässä mukana: 
Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Kainuun liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Savon liitto, Imatran kaupunki, Joensuun kaupunki, Kajaanin kaupunki, Kouvolan kaupunki, Kuopion kaupunki, Lappeenrannan kaupunki, Mikkelin kaupunki ja Porvoon kaupunki.

Lisätietoja:
Aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, p. 040 723 6760