Suoraan sisältöön

Julkaistu 16.12.2020

Järjestöneuvottelukunta YhES - Yhdistykset Etelä-Savossa kokoustiedote 5/2020

Järjestöneuvottelukunta YhES – Yhdistykset Etelä-Savossa kokoontui vuoden viidenteen kokoukseensa 15.12.2020. Paikalla oli etäyhteyden päässä 21 osallistujaa järjestöneuvottelukunnasta sekä maakuntaliitosta. 

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen kertoi kokouksen alussa kuulumisia maakunnasta. Hän totesi, että järjestöjen osaamista voidaan hyödyntää parhaiten silloin, kun järjestöt osallistuvat tasavertaisina keskusteluun. Järjestöneuvottelukunnan puheenjohtaja Kalle Husso esitti maakuntajohtajalle YhESin kiitokset säännöllisestä osallistumisesta kokouksiin.

Järjesteneuvottelukunta sopi digitukihankkeen Jussi Linnalan kanssa, että digitukihankkeen tiedotusta voidaan tehdä yhdistysten kautta. Linnala toi kokoukseen digitukihankkeen ajankohtaiskatsauksen.

Järjestöjen ääni mukaan maakunnan kehittämiseen -hanke esitteli valmisteilla olevaa YhES järjestöneuvottelukunnan käsikirjaa sekä kertoi maakunnallisen yhdistysten yhteystietoalustan perustamisesta ja tiedotuksesta. 

YhESin kuntayhteistyöryhmä kertoi, että suunnitteilla on yhteisen työskentelyn jatkaminen kuntayhdyshenkilöiden kanssa, kuntakierros sekä järjestönäkökulman tuominen kuntavaalikampanjointiin 2021. Kuntayhteistyöryhmä perustettiin syksyllä 2020 luomaan yhteisiä käytäntöjä yhdistysten toimintaedellytysten tukemiseksi kunnissa.

Vuoden viimeisessä kokouksessa ei ollut päätösasioita, mutta yhdessä koottiin ajatuksia ja palautetta ensimmäisen vuoden toiminnasta. Tänä vuonna on tehty paljon valmistelu- ja suunnittelutyötä, luotu rakenteita sekä jäsennetty yhteistä käsitystä tavoitteista ja toiminnasta. Tulevana vuonna tarvitaan lisää viestintää ja vahvempaa yhteyden luomista moninaiseen yhdistyskenttään.

- Osallistumisen mahdollisuuksia on hyvä lisätä, että kaikki tulevat halutessaan kuulluksi. Tämä on demokraattisten periaatteiden mukaisesti valittu neuvottelukunta, jonka jäseniin voi olla yhteydessä järjestötyön asioissa, totesi järjestöneuvottelukunnassa luovia aloja edustava Kaisla Pirkkalainen kokouksen lopuksi.

Vuoden 2021 ensimmäinen YhESin kokous pidetään 23.2. klo 9.30-11.30. 
YhESin kokouspöytäkirjat löytyvät osoitteesta www.esavo.fi/YhES.

Järjestöneuvottelukunta YhES – Yhdistykset Etelä-Savossa 
toivottaa kaikille oikein rauhallista ja lämpöistä joulua! 

Lisätietoja: Osallisuuskoordinaattori Emmi-Elina Fjällström, p. 040 8254656