Suoraan sisältöön
Suomi avautuu asteittain, vaikka poikkeustila jatkuu. Kriisi on vauhdittanut järjestöjen digiloikkaa - kasvokkaiset kohtaamiset ovat vaihtuneet puhelin- ja chat-palveluun ja verkon kautta tapahtuvaan tukeen. Etelä-Savon yhdistykset kertovat, että ihmisiä on palveltu lähes yhtä vilkkaasti kuin ennen. Tulevaisuudessa yhdistykset löytyvät helposti maakunnalliselta järjestöjen yhteystietoalustalta.

Julkaistu 20.05.2020

Järjestöt ovat lähellä kriisin aikana ja jälkeen

Suomi avautuu asteittain, vaikka poikkeustila jatkuu. Kriisi on vauhdittanut järjestöjen digiloikkaa - kasvokkaiset kohtaamiset ovat vaihtuneet puhelin- ja chat-palveluun ja verkon kautta tapahtuvaan tukeen. Etelä-Savon yhdistykset kertovat, että ihmisiä on palveltu lähes yhtä vilkkaasti kuin ennen. Tulevaisuudessa yhdistykset löytyvät helposti maakunnalliselta järjestöjen yhteystietoalustalta.

Järjestöt ovat ihmisiä varten

Valtioneuvosto nosti järjestöjohtajat puhumaan valtionjohdon rinnalle Suomi toimii-kampanjan avauksessa. Kampanja tukee viestinnän avulla henkistä jaksamista ja selviytymistä kriisin aikana ja sen jälkeen. Olipa yhdistys mukana kampanjassa tai ei, sen toiminta kriisin aikana ja sen jälkeen on tärkeää. Järjestöt ovat ihmisiä varten. Paikallisella tasolla yhdistykset ovat tukeneet vahvasti kuntien sekä sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavien tahojen toimintaa. Ne ovat myös antaneet apua ja tukea niille, joiden tilannetta kriisi on erityisesti hankaloittanut ja ottaneet auttamishaluisia mukaan toimintaansa.

Poikkeusolot ovat kuitenkin koetelleet myös järjestöjä ja yhdistyksiä. Niiden toiminnan edellytykset ja tarpeet muuttuvat poikkeusolojen ja häiriötilanteiden aikana. Julkisen sektorin pitäisi ottaa huomioon järjestöjen mahdollinen tuen tarve, kun se varautuu häiriötilanteisiin.

Nyt koronarajoituksia puretaan hallitusti ja yhdistykset suunnittelevat turvallista kesätoimintaa.

YhES - Yhdistykset Etelä-Savossa on yhdistysten äänitorvi

Järjestöneuvottelukunta YhES - Yhdistykset Etelä-Savossa haluaa tuoda yhdistysten äänen ja näkökulman esille maakunnassa. Sitä varten järjestöneuvottelukunta tekee yhteistyötä eri alojen järjestöjen ja yhdistysten kanssa.

YhES ja Järjestö 2.0 Etelä-Savo ovat avanneet YhES2020-kyselyn, jolla ne keräävät ja päivittävät järjestöjen ja yhdistysten yhteystietoja yhteydenpitoa varten. Tietojen kerääminen jatkuu kesän yli.

Kyselyyn on tässä vaiheessa vastannut miltei 200 yhdistystä jokaiselta järjestöalalta ja kaikista Etelä-Savon kunnista. Vastauksia tarvitaan kuitenkin lisää vielä moninkertainen määrä.  

Kyselyllä kerätään yhteystietojen lisäksi tietoa yhteistyön tarpeista ja yhdistysten toivomuksista järjestöneuvottelukunnalle. Suurin osa tähän mennessä vastanneista on kiinnostunut yhdistysten yhteystietoalustasta.

Kyselyssä selvitetään myös yhdistysten kiinnostusta olla mukana ja antaa oma panos poikkeusoloista selviytymiseen. Esiin nousee erityisesti järjestöjen tarjoama psykososiaalinen tuki. Puhelimitse ja etäyhteyksien avulla voidaan tarjota puhekaveria - samalla ylläpitää sosiaalisia kontakteja, ohjata asiakysymyksissä ja virkistäytyä.

YhES 2020 - kyselyyn vastaamalla yhdistykset saavat tietoa maakunnallisen järjestöjen yhteystietoalustan rakentamisesta. Yhdistykset voivat jatkossa viedä tietonsa tälle maakunnalliselle yhteystietoalustalle ja sieltä kuka tahansa voi ne tarvittaessa etsiä.

Alusta hyödyttää myös kuntia sekä sosiaali- ja terveyspalveluita, jotka voivat ohjata asiakkaitaan Etelä-Savon 3000 yhdistyksen tarjoaman tuen ja toiminnan pariin. Niiden toiminta täydentää toisiaan hyvin ja toimintojen kirjo on niin laaja, että kaikille löytyy jotakin omaan tarpeeseen.

Maakunnallinen järjestöneuvottelukunta YhES - Yhdistykset Etelä-Savossa edustaa alueella 19 eri alaa mukaan lukien kuntien edustuksen, tuo niiden ääntä esiin ja rakentaa yhteistyötä. Lisää tietoa toiminnasta löytyy osoitteesta www.esavo.fi/YhES.


Onko yhdistyksenne jo vastannut YhES 2020-kyselyyn? Kysely on auki koko kesän ja siihen pääsee vastaamaan osoitteessa www.webropol.com/s/YhES2020.
 

Lisätietoja: osallisuuskoordinaattori Emmi-Elina Fjällström, p. 040 825 4656