Suoraan sisältöön

Julkaistu 21.04.2023

JTF-rahoitushaut avautuivat maakuntaliitossa

Etelä-Savon maakuntaliitto on avannut kaksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) hankehakua 21.4.2023. Rahasto on osa EU:n alue- ja rakennepolitiikan Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmaa.

JTF-rahastosta tuettavilla hankkeilla voidaan edistää alueen elinkeinojen uudistumista ja monipuolistumista sekä ilmastoneutraaliin talouteen siirtymistä hyvin monenlaisin kehittämistoimin.

Kehittämis- ja investointihankkeille on haettavissa yhteensä 14,35 miljoonaa euroa. Tuettavien hankkeiden tavoitteena on vastata elinkeinoelämän kehittämistarpeisiin muun muassa edistämällä uutta kasvuhakuista ja työllistävää liiketoimintaa, parantamalla pk-yritysten tuotteiden tai palvelujen kehittämistä ja vahvistamalla hiilineutraaliin talouteen liittyvää osaamista tai uusia tuote- tai palvelukonsepteja.

Elinkeinoelämän uudistumista ja hiilineutraalia taloutta ja osaamista tukeviin kehittämishankkeisiin on varattu 8,6 miljoonaa euroa. Kuntien perusrakenteen investoinneille suunnatusta hausta tuetaan sellaisia kuntien tai kuntayhtymien toteuttamia perusrakenteen investointihankkeita, joilla parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä. Näille hankkeille on haettavana noin 5,7 miljoonaa euroa.

Kehittämishankkeiden tukitaso on korkeintaan 80 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista ja investointihankkeiden korkeintaan 70 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Ensimmäiseen käsittelykierrokseen ehtivät hakemukset tulee olla jätettynä perjantaihin 2.6.2023 mennessä. 

Hakuun jätettävien hankkeiden tulee olla linjassa Etelä-Savon JTF-suunnitelman kanssa. Suunnitelmassa on huomioitu maakunnan erityispiirteet alueen elinvoiman säilyttämiseksi vihreässä siirtymässä. 
Lisätietoa Etelä-Savon JTF-suunnitelmasta ja painopisteistä täällä.

Hakemuksia voi jättää käsittelyyn EURA2021-järjestelmässä.

Hakuilmoitus kehittämishankkeille: EURA 2021: Uudistuva ja osaava Suomi ohjelman 2021-2027 kevään 2023 JTF haku 

Hakuilmoitus investointihankkeille: EURA 2021: Uudistuva ja osaava Suomi ohjelman 2021-2027 kevään 2023 JTF haku kuntien perusrakenteen investointihankkeille

Lisätietoja:

Kehittämisjohtaja Merja Olenius, puh. 040 6297210, Etelä-Savon maakuntaliitto
Ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, puh. 040 5426140, Etelä-Savon maakuntaliitto