Suoraan sisältöön

Julkaistu 27.09.2022

JTF-rahoitusta maakuntaan 43 miljoonaa euroa - hankkeiden toteutus alkaa ensi vuonna

Etelä-Savoon on kohdistumassa uudenlaista EU-rahoitusta ensi vuonna. Jaossa oleva rahoitus on heti ensimmäisessä haussa 30 miljoonaa euroa.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakaudella 2021-2027 otetaan käyttöön EAKR- ja ESR+ -rahastojen rinnalle uusi tilapäinen oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, JTF (Just Transition Fund). Rahoitusohjelma perustuu siihen, että Suomessa on pääosin luovuttu turpeen käytöstä vuoteen 2030 mennessä.

JTF-varojen käyttö määritellään alueellisissa siirtymäsuunnitelmissa. Etelä-Savon alueellisen oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma on toimitettu työ- ja elinkeinoministeriölle. Euroopan komissio hyväksyy lopullisen, koko Suomen JTF- ohjelman, jonka toteuttaminen voisi alkaa aikaisintaan 1.1.2023.

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR käsitteli kokouksessaan 27.9.2022 Etelä-Savon JTF-suunnitelmaa ja sen toteutusta. Etelä-Savoon kohdentuu JTF-rahoitusta runsaat 43 miljoonaa euroa, josta tulee jaettavaksi noin 30 miljoonaa euroa heti ensimmäisessä haussa. Rahoittajina toimivat Etelä-Savon maakuntaliitto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

- 30 miljoonaa euroa on suuri rahamäärä Etelä-Savoon. Tyypillisesti jaamme EAKR-rahoitusta vuosittain noin 12-14 miljoonalla eurolla, toteaa kehittämisjohtaja Merja Olenius Etelä-Savon maakuntaliitosta.

JTF-ohjelmasta rahoitettavia hankkeita on tarpeen saada nopeasti liikkeelle, koska suurin osa rahasta tulee olla käytetty vuoden 2026 loppuun mennessä.

Rahoitusta yrityksille, TKI-yhteistyöhön ja nuorten kouluttautumiseen

Tärkeimmät kohderyhmät JTF-rahoituksessa ovat pk-yritykset, TKI-instituutiot, korkeakoulut, kunnat ja kuntayhtymät, oppilaitokset, yhdistykset ja säätiöt.

Tukea kohdennetaan alueen yritysten kehittämiseen, uuden yritystoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymiseen, työntekijöiden kouluttamiseen sekä yritysten ja tutkimuslaitosten TKI-yhteistyöhön.
JTF-toimenpiteillä voidaan hillitä myös maakunnan muuttotappiota ja auttaa maaseudun yritystoimintaa selviämään energiamurroksesta. Etenkin nuorille korvataan menetettyjä kesätyö- ja lisäansiomahdollisuuksia luomalla uusia kausityömahdollisuuksia muun muassa matkailusektorille. Muutenkin uudelleenkoulutusta mahdollistetaan niille nuorille, jotka ovat jääneet tai uhkaavat jäädä turvesektorin hiipumisen vuoksi työttömäksi.

JTF soveltuu myös rahoittamaan uusia innovaatiota turpeen korvaamiseksi uusiutuvalla energialla ja kasvuturpeen korvaamiseksi kuivikekäytössä. Maakunnan energiasiirtymään liittyvät hankkeet, kuten energiatehokkuuden parantaminen, sopivat myös JTF-tuella rahoitettaviksi.

JTF-rahoituksella tuetaan myös turvetuotannosta poistuvien soiden ennallistamista ja jälkikäyttöä.

- JTF-rahoituksen mahdollisuuksiin ja rahoituksen hakemiseen kannattaa valmistautua Etelä-Savossa nyt ottamalla yhteyttä rahoittajatahoihin, kannustaa kokouksessa puhetta johtanut Sami Järvinen.
 

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-rakennerahastovarojen käyttöä alueellaan. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina puolueiden ja alueen kehityksen kannalta keskeisten sidosryhmien edustajat sekä ohjelmia rahoittava ELY-keskus. Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmässä on 28 varsinaista jäsentä.

Lisätietoja:
Kehittämisjohtaja Merja Olenius, puh. 040 629 7210, Etelä-Savon maakuntaliitto
Ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, puh. 040 542 6140, Etelä-Savon maakuntaliitto