Suoraan sisältöön
Etelä-Savon maakuntaliitosta on haettavana alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen tarkoitettua määrärahaa. Määräraha suunnataan Etelä-Savon alueelliseen korona-selviytymissuunnitelmaan perustuviin hankkeisiin, jotka vastaavat pandemian vaikutuksesta syntyneisiin nopeisiin muutostilanteisiin kunnissa.

Julkaistu 03.12.2020

Kansallista koronaelvytysrahoitusta haettavana Etelä-Savon maakuntaliitosta

Etelä-Savon maakuntaliitosta on haettavana alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen tarkoitettua määrärahaa. Määräraha suunnataan Etelä-Savon alueelliseen korona-selviytymissuunnitelmaan perustuviin hankkeisiin, jotka vastaavat pandemian vaikutuksesta syntyneisiin nopeisiin muutostilanteisiin kunnissa.

Etelä-Savon alueellinen koronaselviytymissuunnitelma on maakunnan yhteinen elpymissuunnitelma. Suunnitelma sisältää toimenpiteitä talouden elvyttämiseksi ja uuden kasvun luomiseksi.

  • Rahoitus sopii erityisesti pienehköihin selvitys- ja suunnitteluhankkeisiin.
  • Hankkeiden tulee edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä ja/tai tukea siirtymää kohti digitaalista hiilineutraalia yhteiskuntaa.
  • Tuen saajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten elinkeinoelämää edustavat organisaatiot, kehitysyhtiöt, kunnat ja järjestöt sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatiot.
  • Alueellisen kehittämistuen osuus hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista on enintään 80%. Hakijan on myös itse  osallistuttava hankkeen rahoittamiseen.
  • Rahoitusta ei ole tarkoitettu infrastruktuuriin tai muihin fyysisiin rakenteisiin tai yksittäisten tapahtumien tai tilaisuuksien järjestämiseen.
  • Investointien osuus voi olla korkeintaan puolet hankkeen kustannuksista.
  • Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

Rahoitusta haetaan Etelä-Savon maakuntaliitolta kirjallisesti hakemuslomakkeella. Hakemuksia voi jättää jatkuvasti ilman määräaikoja. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.  

Hakemuslomake ja muut hakuasiakirjat löytyvät maakuntaliiton verkkosivuilta. 

Lisätiedot: va. ohjelmapäällikkö Laura Kuismala, p. 040 623 4887