Suoraan sisältöön

Julkaistu 23.03.2020

Korona keskustelutti maakuntahallituksen kokouksessa

Etelä-Savon maakuntahallituksen kokous pidettiin maanantaina 23.3.2020 ensimmäisen kerran etäyhteyden välityksellä. Koronavirus nousi keskusteluihin ja sen vaikutusta kesän kulttuuritapahtumiin pohdittiin.

Maakuntahallitus päättää saimaa-ilmiön jatkohankkeen valmistelusta huhtikuussa

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Heli Gynther, p. 040 773 7285

Etelä-Savon maakuntahallitus keskusteli kokouksessaan koronaviruksen vaikutuksista maakunnan kulttuuritapahtumiin ja Savonlinna kulttuuripääkaupunkihankkeen eli Saimaa-ilmiön2026 valmisteluun. Koronaviruspandemian vuoksi kulttuuritapahtumien järjestäminen kesällä on erittäin epävarmaa.

Maakuntahallitus päätti, että Saimaa-ilmiöllä elinvoimaa Järvi-Suomeen - Savonlinna kulttuuripääkaupungiksi 2026 jatkohankkeen hakeminen palautettiin uudelleen valmisteltavaksi niin, että asian käsittely siirtyy hallituksen seuraavaan kokoukseen 24.4. Maakuntahallitus linjasi, että jatkohanketta valmistellaan seuraavaan kokoukseen asti virkatyönä.


Maakuntaliitto voi toimia sote-valtionavustusten hakijana

Lisätietoja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 050 500 2584 ja vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen 040 723 6760

Maakuntahallituksen listalla oli valtionavustuksiin liittyvänä päätösasiana päätös, että Etelä-Savon maakuntaliitto voi toimia maakunnallisten tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus – hankkeen ja sote-rakenneuudistushankkeen hankehallinnoijana, mikäli kunnat ja sote-kuntayhtymät näin päättävät.

Maakuntahallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että päätöksessä mahdollistetaan, että Etelä-Savon maakuntaliitto voi toimia maakunnallisten tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen ja sote-rakenneuudistushankkeen hakijana ja hallinnoijana.

Asiasta äänestettiin ja äänet jakautuivat maakuntaliiton hankehallinnoinnin hyväksi 6-3. Kokouksen puheenjohtaja äänesti tyhjää.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja rakenneuudistusta tukevien valtionavustusten hakuaikaa on jatkettu kuukaudella koronatilanteen vuoksi. Hakemukset pitää jättää viimeistään 30. huhtikuuta.


Maakuntaliiton toiminta jatkuu koronavirusepidemian aikana

Lisätietoja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 050 500 2584 ja vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen 040 723 6760

Maakuntahallitus päätti delegoida koronavirusepidemian aikana toimivaltaansa maakuntajohtajalle, jos hallitusta ei saada koolle päätösvaltaisena. Hallitus päätti, että maakuntajohtaja voi tällöin tehdä määräaikojen vuoksi välttämättömät päätökset, jotta toiminnan jatkuminen varmistetaan. Maakuntahallitusta tiedotetaan päätöksiin välittömästi. Seuraavat maakuntahallituksen kokoukset pidetään 20.4., 18.5. ja 9.6.

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontuu keväällä videoneuvotteluyhteyksin normaalin aikataulun mukaisesti, jotta päätöksenteko varmistetaan. Maakuntaliiton viraston henkilökunta on siirtynyt maan hallituksen ohjeistuksen mukaisesti etätöihin. Asiakaspalvelua virastolta saa puhelimitse, sähköpostitse ja videoneuvotteluyhteyksin.