Suoraan sisältöön
Etelä-Savon maakuntahallitus sai kokouksessaan 22.4. tilannekatsauksen ajankohtaisista aluekehityksen teemoista

Julkaistu 22.04.2024

Kulttuuri itää – Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävä on käynnistynyt

Etelä-Savon maakuntahallitus sai kokouksessaan 22.4. tilannekatsauksen ajankohtaisista aluekehityksen teemoista

Maakuntahallitus kuuli tuoreet kuulumiset Itärata Oy:n toimitusjohtaja Petteri Portaankorvalta sekä Etelä-Savon hyvinvointialueen johtajalta Santeri Seppälältä.

Itäradan tavoitteena on saavutettavuuden parantaminen, korosti toimitusjohtaja Portaankorva. Toimivat raideyhteydet itäiseen Suomeen voivat vahvistaa elinkeinoelämää, asukkaiden liikkumista, turvallisuutta ja ympäristötavoitteiden toteutumista. Itäradan tarkoitus on mahdollistaa nopea henkilöliikenne Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan.

Kouvolassa rata haarautuu nykyisiin Savon ja Karjalan ratoihin. Tavoitteena on kolmen tunnin matkustusaika Helsingistä Kuopioon ja Joensuuhun.

Santeri Seppälä avasi hyvinvointialue Eloisan onnistumisia ja haasteita paikallisesti ja valtakunnallisella tasolla. 

Eloisan henkilöstörekrytointi on ollut tuloksellista, hakijoita tehtäviin on aiempaa enemmän. Henkilöstön saatavuus on haaste myös tulevaisuudessa ikäluokkien pienenemisestä johtuen. Erityisesti vanhuspalvelujen tulevaisuus on kriittinen yhteiskunnassa työvoimapulan vuoksi.

Valtion talouden kehitys huolestuttaa hyvinvointialueella. Säästöjä ja sopeutustoimia on Eloisassa tehty jo edellisenä vuonna ja ne jatkuvat yhä. On odotettavissa, että hyvinvointialueiden valtionohjaus tulee tiukentumaan entisestään.

Kulttuuri Itää – Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävä Itä-Suomessa on käynnistynyt

Lisätietoja: kulttuurikoordinaattori Taru Tähti, p. 040 628 7905

Maakuntaliiton kulttuurikoordinaattori Taru Tähti esitteli maakuntahallitukselle itäisen Suomen yhteistä Kulttuuri Itää -hanketta. 

Kulttuuri Itää on Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan yhteinen kehittämistehtävä, jonka tavoitteena on luoda pysyvä verkostomainen toimintamalli Itä-Suomen kuntien kulttuuripalveluiden yhteistyölle. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja se toteutetaan ajalla 1.1.2024 - 31.12.2025.

Kulttuuri Itää tarjoaa verkostotapaamisia ja erilaisia koulutuksia alueen kuntien kulttuuripalveluissa työskenteleville sekä kehittää erilaisia kiertävien tuotantojen malleja, jotka edistävät kulttuuripalveluiden liikkumista maakuntarajojen yli. Lisäksi hanke viestii taiteen ja kulttuurin merkityksistä ja vaikutuksista laaja-alaisesti osana Itä-Suomen hyvinvoinnin, elinvoimaisuuden ja turvallisuuden kehittämistä. Tavoitteena on 44 kunnan voimin saada kulttuurin ääntä ja arvoa paremmin esille.

Kehittämistehtävän koordinoinnista vastaavat Etelä-Savon maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Pohjois-Savossa Kuopion kaupunki. Etelä-Savossa Kulttuuri Itää on jatkoa aiemmalle alueelliselle kehittämistehtävälle eli AKKU - Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeelle (2021-2023). Kulttuuri Itää -hanke toteuttaa käytännössä AKKU-hankkeessa laadittua Etelä-Savon kulttuuristrategiaa 2022-2025.

Maakunnan yhteistyöryhmässä jäsenmuutos

Lisätietoja: kehittämisjohtaja Merja Olenius, 040 629 7210

Organisaatiossa tapahtuneesta henkilövaihdoksesta johtuen Metsäkeskus on esittänyt henkilömuutosta maakunnan yhteistyöryhmään.

Maakuntahallitus nimesi Tuomas Kähön tilalle Jani Salomaan maakunnan yhteistyöryhmän varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Linkki kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan.

Lisätietoja:

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Arto Sepponen puh. 044 337 0230, Nina Rasola puh. 050 517 0472 ja Eija Stenberg puh. 040 546 6852 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584