Suoraan sisältöön

Julkaistu 21.02.2024

Kulttuurin ääntä kuuluviin

Kulttuuri Itää - Itä-Suomen kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävä 2024-2025 -hanke on käynnistynyt vuoden 2024 alussa kolmen itäsuomalaisen maakunnan yhteisenä ponnistuksena.

Hankkeen toimenpiteillä pyritään luomaan pysyvää muutosta muun muassa kulttuurin ja luovien alojen arvostuksen nostamiseksi, taloudellisten resurssien lisäämiseksi alueella, kunnan ja taitelijoiden välisen yhteistyön vahvistamiseksi, kulttuuritarjonnan näkyväksi tekeminen sekä kulttuuristen oikeuksien turvaamisella saavutettavuus ja kestävyys huomioiden.

Kuntien toimijoiden osaamista lisätään koulutuksellisesti, kehitetään kiertävien tuotantojen malli yli maakuntarajojen ja pyritään tukemaan kulttuuripankin laajenemista Itä-Suomen alueella, jos valtakunnalliseen kehittämistyöhän tulee rahoitusta.

Hankkeessa työskentelevät Tiina Taskinen-Viinikainen Kuopion kaupungilta, Hannele Autti Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta sekä Taru Tähti Etelä-Savon maakuntaliitosta (aloittaa 1.3.2024).

Itä-Suomessa vaikuttaa myös Taiken Sillanrakentajat -hankekokonaisuus. Sillanrakentajat-hanke on Taiteen edistämiskeskuksen rahoittama monialainen hanke, joka pyrkii edistämään yhteistyötä taiteilijoiden, kuntien kulttuuripalveluiden, elinkeinoelämän, matkailun ja maakuntaliittojen välillä kolmen maakunnan alueella Itä-Suomessa.

Sillanrakentajat-hanke organisoi maanantaina 12.2. Taideverkkarit-verkostoitumistilaisuuden Mikkelin teatterilla. Itäsuomalaiset hankkeet esittäytyivät ja kutsuivat toimijoita yhteistyöhön kehittämään. Tilaisuuteen osallistui noin 50 eteläsavolaista kulttuurin parissa toimivaa henkilöä.

Taideverkkarit-tilaisuus osoitti, että kulttuurin saralla tarvitaan lisää ääntä ja yhteistä viestiä päätöksentekoon. Kulttuurin kentältä nousi paljon huolta taiteilijoiden työskentelyn toimintaedellytysten osalta; tarvittaisiin yksinkertaisesti euroja ja pysyviä rakenteita. Toisaalta uskoa alueen omaleimaisuuteen ja positiiviseen hulluuteen löytyi puheenvuoroista keskusteluiden aikana. Vaikuttava viestiminen kulttuurin arvostuksen nostamiseksi on näiden molempien itäsuomalaisten hankkeiden keskeinen tavoite. Sillanrakentajat-hankkeessa työskentelevät Virpi Rautsiala ja Tiia-Mari Mäkinen.

Virpi Rautsiala ja Tiia-Mari Mäkinen.
Kuvassa Virpi Rautsiala ja Tiia-Mari Mäkinen

Kulttuuripolittiinen selonteko (KUPO) on valmisteilla ja Taikella on vahva rooli valmistelutyössä. Taike organisoi alueellisia tilaisuuksia toimijoille kevään aikana. Tilaisuuksiin osallistumalla on mahdollista vaikuttaa selonteon sisältöön. Tilaisuuksien ajankohdat löytyvät linkistä: Taike järjestää keväällä kulttuuripoliittiseen selontekoon liittyviä tilaisuuksia kuudella paikkakunnalla  Maakuntaliitot valmistelevat myös yhdessä kannanottoa KUPO:on.

Taidetoimikunnat ovat muutoksessa ja myös Taike uudistuu rakenteellisesti. Muutokset herättävät huolta alueilla; ovatko jo muutenkin haasteellisemmassa tilanteessa olevat Itä- ja Pohjois-Suomen alueet taas häviäjiä?  
Alueellinen saavutettavuus on pystyttävä takaamaan ja yhteisellä vaikuttamistyöllä pyritään saamaan kulttuurin arvostus nousuun ja siihen suunniteltuihin leikkauksiin joku raja. Hankkeilla ei välttämättä tehdä ihmeitä, mutta niillä voidaan onnistuessa saada vaikuttavia ja pysyviä muutoksia aikaan. Kehittämistyössä otetaan aina riskejä ja kokeillaan. Tehdään yhdessä kulttuurin puolesta.

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen p. 044 770 0591
eveniina.pekkanen(at)esavo.fi