Suoraan sisältöön

Julkaistu 11.03.2021

Kyselytutkimus: Eteläsavolaisten kuntavaaliehdokkaiden mielestä kulttuuritarjonta vahvistaa kuntien taloutta ja työllisyyttä

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan Etelä-Savon kuntavaaliehdokkaista 84% on sitä mieltä, että kulttuuri- ja taidetarjonnan lisääminen vahvistaa kunnan taloutta ja työllisyyttä.

Kyselyn toteutti Aula Research Oy kevään 2021 kuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuville. Kyselyyn vastasi 1 737 kuntavaaliehdokasta eduskuntapuolueista. Vastaajista noin seitsemänkymmentä oli Etelä-Savosta.

Kyselytutkimuksen mukaan eteläsavolaisten kuntavaaliehdokkaiden mielestä kulttuuri on työvoimavaltainen ala, jonka vaikutus alueen kokonaistaloudelle on suuri.

- Tähän on syynä laaja ymmärrys siitä, kuinka lomailu ja kulttuuri kytkeytyvät toisiinsa. Lomailijat tuovat rahaa paikkakunnalle. Niin yksinkertaista se on, kommentoi maakuntajohtaja Pentti Mäkinen.

- Monissa kunnissa tunnistetaan varsinkin kesän kulttuuri- ja tadetapahtumien merkitys ja kerrannaisvaikutus paikkakunnan yrityksille. Tähtenä on tietenkin Oopperajuhlat Savonlinnassa,  mutta monilla muillakin paikkakunnilla on kesän mittaan paljon  yleisöä vetäviä tapahtumia. Esim. Salmela Mäntyharjussa ja Mikkelin Musiikkijuhlat ja konsertit eri puolilla maakuntaa.   Savonlinnasta on tietenkin vahvaa evidenssiä talousvaikutuksista.  Viimeksi Euroopan kulttuuripääkaupunkihanke on  nostanut matkailun  ja kulttuurin yhteyden esille, täydentää Mäkinen.

Kulttuuriin investoimalla ja sen positiivisia vaikutuksia hyödyntämällä on hyvät mahdollisuudet saada aikaan positiivinen kierre kunnan taloudessa.

- Maakunnan kesätapahtumat ovat tietenkin vetonaula. Teemme taustalla jatkuvasti vahvaa strategista kulttuurihyvinvointityötä, mikä pitää myös muistaa. Kulttuuripääkaupunkihaku nostattaa uskoa alueemme kulttuuriin vetovoimaan, sanoo vs. aluekehitysjohtaja Heli Gynther Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Tuloksissa on eroja maakuntien välillä. Erityisesti Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Uudenmaan ehdokkaat pitävät kulttuuri- ja taidetarjonnan lisäämistä kunnan taloutta ja työllisyyttä vahvistavana tekijänä. Suuret kunnat pitävät kulttuuria tärkeämpänä talouden ja työllisyyden vahvistajana kuin pienet kunnat.

Kuntavaalikyselyn otos kerättiin 9.2. – 22.2.2021. Kyselyn toimeksiantajina toimivat: Ammattiosaamisen kehittämisyhdestys Amke, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry, Kuuloliitto, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö, Metsäteollisuus ry sekä Suomen Hippos ry. Tässä uutisessa käsitellään Kulta ry:n tilaamia kysymyksiä.

Kuva: Taidekeskus Salmela Mäntyharjussa. Kuvassa vasemmalla toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkala.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, p. 050 500 2584