Suoraan sisältöön

Julkaistu 09.03.2020

Lausunto: Saimaa-ilmiö, Savonlinnasta kulttuuripääkaupunki

Mikkelin seudun vapaa-ajanvaltuuskunta tukee 6.3. lausunnossaan Saimaa-ilmiö -kulttuuripääkaupunkihanketta.

Vapaa-ajanasuminen – huvilat, mökit, kakkosasunnot – on erityinen osa suomalaista kulttuuriperintöä. Runsas saaristo- ja järviluonto on tarjonnut luonnollisen ympäristön omarantaisille vapaa-ajanasunnoille. Nopea kaupungistuminen yhdessä suomalaisille ominaisen luontoarvostuksen kanssa on vaikuttanut siihen, että ”mökkikulttuuri” on nimenomaan suomalainen ilmiö.

Vapaa-ajanasumisen perinne alkoi vauraiden ihmisten huvilaelämästä, mutta varsinkin 1960-luvulta alkaen oma kesämökki on ollut kaikkien kansalaisten vapaa-ajanviettopaikka. Myöhemmin vapaa-ajanasuntojen käyttö laajentunut myös lomasesongin ulkopuolelle. Yhä useammin voidaan puhua kakkosasunnosta ja monipaikkaisesta asumisesta.

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunta on neuvoa-antava elin, joka tukee seudun kuntia vapaa-ajanasumisen edistämisessä. Vapaa-ajanasumisen merkitys seututaloudelle on kiistaton, mutta väestömäärän kaksinkertaistuminen kesällä ja muualta tulevien ihmisten vaikutus aluekehitykseen on muutenkin rikastuttava. Valtuuskunnassa nähdään vapaa-ajanasuminen aivan olennaisena osana seudun omaleimaisuutta.

Saimaan järvialue on maailmanlaajuisestikin poikkeuksellisen suuri saaristokokonaisuus. Se on kulkureittinä mahdollistanut ihmisten kanssakäymisen ja maakuntien vaurastumisen. Runsas vapaa-ajanasuminen ympäri saaristoa on merkittävästi vahvistanut tätä kehitystä.

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunta katsoo, että Saimaan maakuntien yhteiset hankkeet parantavat suoraan tai välillisesti vapaa-ajanasumisen edellytyksiä. Savonlinnan sijainti järviliikenteen ytimessä ja kaupungin kulttuuriperinne edustavat hyvin vapaa-ajanasumisen historiaa ja nykypäivää. Näillä perusteilla Mikkelin seudun vapaa-ajanvaltuuskunta tukee kulttuuripääkaupunkihanketta.

Mikkelin seudun vapaa-ajan asukkaiden valtuuskunta

Ilkka Juva
puheenjohtaja