Suoraan sisältöön

Julkaistu 09.04.2020

LUT-yliopisto tutkii päästöttömän liikenteen mahdollisuuksia Mikkelin seudulla

Liikenteen päästöt muodostavat noin viidenneksen Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Liikenne- ja viestintäministeriön asettama liikenteen ilmastopolitiikan työryhmä peräänkuuluttaa alueellisia ratkaisuja siihen, että Suomen pyrkiessä eroon liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä vuoteen 2045 mennessä. LUTin Bioenergian laboratorion tutkimus vastaa tähän Etelä-Savon osalta.

Onko Mikkelin seudulla mahdollisuuksia liikenteen fossiilisten kasvihuonekaasupäästöjen poistamiseen seuraavien 20 vuoden aikana? Miltä päästötön liikennejärjestelmä näyttäisi 2040-luvulla? Lappeenrannan-Lahden Teknillisen yliopiston eli  LUT-yliopiston Päästötön liikenne Mikkelin seudulla 2040 -tutkimushanke hakee ratkaisuja tulevaisuuden liikennejärjestelmään kehittämällään simulointimallilla. 

Liikenteen päästöt muodostavat noin viidenneksen Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän raportti (12/2018) peräänkuulutti alueellisia ratkaisuja Suomen pyrkiessä eroon liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä vuoteen 2045 mennessä. LUTin Bioenergian laboratorion tutkimus vastaa tähän Etelä-Savon osalta.

”Tutkimusalueemme käsittää Mikkelin, Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan. Alueen erityispiirre on lento- ja laivaliikenteen erittäin pieni osuus. Pääosa on tie- ja rautatieliikennettä, joissa vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille on selvästi enemmän” kertoo Olli-Jussi Korpinen, hankkeen projektipäällikkönä toimiva LUT-yliopiston tutkija.

Korpinen jatkaa, että todennäköisimmin päästöt vähentyvät lisäämällä sähkön ja etenkin paikallisesti tärkeän biokaasun käyttöä tieliikenteessä. Harvaan asutulla alueella tehokkaan, yksityisautoilua vähentävän joukkoliikennejärjestelmän järjestäminen on haasteellista.

”Todennäköisempää on, että seudun henkilöliikenteen päästöt vähenevät autokannan uusiutumisen, vaihtoehtoisten käyttövoimien lisääntymisen ja energiatehokkuuden myötä. On perusteltua olettaa, että Suomen ilmastotavoitteiden ja poliittisen ohjauksen myötä vähäpäästöiset ja päästöttömät ajoneuvot valtaavat pidemmällä aikavälillä markkinoita myös Mikkelin seudulla.”

LUT-yliopisto simuloi tulevaisuuden liikennejärjestelmää mallilla, johon syötetään avoimista lähteistä kerättyä ja edelleen jalostettua pienaluekohtaista paikkatietoa väestön sijoittumisesta, ajoneuvokannasta, jakelu- ja latausasemaverkostosta, työssäkäynnistä ja elinkeinoelämän kuljetuksista.

Simuloinnilla saadaan tietoa, kuinka paljon lataus- tai tankkausmahdollisuudet vaikuttavat kuluttajien matkapituuksiin tai matka-aikoihin. Biokaasualan yritykset puolestaan saavat tietoa vaihtoehtoisten tankkauspisteverkkojen ja eri kysyntäskenaarioiden luomasta tarpeesta liikennekaasun tuotannolle ja toimitukselle.

Simulointiskenaarioiden tuloksia verrataan hiilineutraalin ja kokonaan päästöttömään liikennejärjestelmän tavoitetiloihin. Hiilineutraalissa liikennejärjestelmässä kasvihuonekaasupäästöjä sallitaan määrä, jonka alueen hiilinielut voisivat niitä kompensoida. Kokonaan päästöttömässä liikennejärjestelmässä päästöttömyyden käsite on rajattu ainoastaan liikkumiseen, eikä esimerkiksi ajoneuvojen tuotannon tai sähköntuotannon päästöjä lasketa seudun liikennejärjestelmään kuuluviksi. Mallissa myös biokaasuautoilu on määritelty päästöttömäksi.

”PLiMiX 2040” – Päästötön liikenne Mikkelin seudulla -hanke toteutetaan LUT-yliopiston Mikkelissä sijaitsevan Bioenergian laboratorion tutkimusryhmässä. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta ja Suur-Savon Energiasäätiö. Tutkimuksen tuloksia julkaistaan hankkeen verkkosivuilla plimix2040.fi

Lisätietoa:
Olli-Jussi Korpinen, Projektipäällikkö, LUT-yliopisto, olli-jussi.korpinen(at)lut.fi, puh. 050 353 8095