Suoraan sisältöön

Julkaistu 28.06.2022

Maakunnan yhteistyöryhmä linjasi syksyllä avautuvia rahoitushakuja hankehakijoille

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidettiin maakuntaliiton tiloissa hybridikokouksena 28.6. Kokouksen puheenjohtajana toimi yhteistyöryhmän kolmas varapuheenjohtaja Markus Tykkyläinen.

Katsauksessa ajankohtaisiin ohjelma-asioihin todettiin uuden, viime syksynä alkaneen ohjelmakauden tilanne ja päättyneet ja käynnissä olevat Etelä-Savon maakuntaliiton sekä alueellisen ELYn koordinoimat haut, sekä niiden syksyn päätöksentekoaikataulu.

Seuraava EAKR-haku avautuu maakuntaliitossa 1.8.2022.

Yhteistyöryhmän tehtävänä oli kokouksessa hyväksyä elokuun 1. päivä aukeavan EAKR:n toimintalinja 3:n, Saavutettavampi Suomi, haun suunnitelma. Hakuilmoitus rahoituksen hakijoille hyväksyttiin pienellä lisäyksellä. Lisääntyneen tiedon valossa päätettiin, että erityisiin valintaperusteisiin lisätään kohta Hankkeella tuetaan maantieliikenteen parempaa yhteen liitettävyyttä muihin kuljetusmuotoihin nähden.

MYR totesi, että Euroopan unionin hankemekanismien merkitys on kasvanut, ja kasvaa edelleen. Hankkeiden sääntöjen ja toimintamallien luominen edellyttää huolellista ja moniportaista valmistelua sekä harkittua päätöksentekoa. Potentiaalisille tukien hakijoille epävarmuus aikatauluista johtaa usein haasteisiin oman toiminnan suunnittelussa. Kansallisesti sekä aluetasolla eri toimijoiden tulee siten tehdä omalta osaltaan kaikkensa, jotta hankeohjelmien tavoitteet saavutettaisiin yritysten kouluttamisella, sujuvalla hakemusten valmistelulla, hakemusten käsittelyllä sekä päätöksenteolla. 

Yhteistyöryhmä keskusteli avautuneen ohjelmakauden tilanteesta, hankkeiden kautta avautuvista myönteisistä mahdollisuuksista hakijan kannalta sekä aikataulujen vaikutuksista. Muun muassa hankkeiden hakuun sekä päätöksentekoon tarvittavien tietoteknisten sivustojen valmistelu on viivästynyt syksyyn 2022, mikä osaltaan vaikuttaa hankehakemusten päätöksentekoaikatauluun. Tämän hetken käsityksen mukaan uuden hankekauden ensimmäiset tukipäätökset tultaneen tekemään loka-marraskuussa.

Yhteistyöryhmässä energiaturpeesta luopumisen aiheuttamien sosiaalisten haittojen pienentämiseen Suomessa suunnattava oikeudenmukaisen siirtymän tuki JTF herätti keskustelua. JTF-tuen todellinen hyödynnettävyys Etelä-Savon alueella on jää nähtäväksi tuen kriteerien ollessa tiukasti rajaavat. Ohjelma avautuu vasta vuonna 2023.

Lisätietoja:

Markus Tykkyläinen, puh. 010 210 4242, kehittämisjohtaja Merja Olenius puh. 040 629 7210, ja ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, puh. 040 542 6140 Etelä-Savon maakuntaliitosta.