Suoraan sisältöön

Julkaistu 03.05.2023

Maakunnan yhteistyöryhmä myönsi hankerahoitusta yli miljoonalla eurolla

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä MYR myönsi kokouksessaan 3.5. merkittävän rahoituksen kahdelle ylimaakunnalliselle hankkeelle.

Rahoitusta päätettiin myöntää Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiseen AWE - Arctic Water Excellence -hankkeeseen 517 773 euroa. Etelä-Savossa hanketta toteuttaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto. AWE-hankkeessa pyritään löytämään uusia teknologisia ratkaisuja erityisesti vesi-intensiivisen teollisuuden ja vesihuoltosektorin käyttöön.

Hanke toteutetaan ylimaakunnallisessa yhteistyössä kahdeksan itä- ja pohjoissuomalaisen tutkimusorganisaation kesken. Vetovastuussa on Savonia-ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajia ovat Xamkin ja LUT-yliopiston lisäksi Geologian tutkimuskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Oulun yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Teknologian tutkimuskeskus VTT.

Yhteistyöryhmä myönsi rahoituksen myös Monikulttuuriset opintopolut -hankkeelle.
Hankkeessa edistetään koulutuksesta aliedustettujen ryhmien kuten maahanmuuttajien ja romanien sekä muiden koulutuksesta syrjäytyneiden koulutuksellisen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Hankkeen päätoteuttajana on Diakonia ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Savonia ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Karelia ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Hanketta toteutetaan Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa ja sille myönnetty Etelä-Savon tuen osuus on 576 074 euroa.

Yhteistyöryhmässä jäsenmuutoksia

Maakunnan yhteistyöryhmä on valinnut kokouksessaan 2.12.2021 puheenjohtajiston, johon kuuluvat puheenjohtaja Jonne Tynkkynen, 1. varapuheenjohtaja Hannu Pöntinen, 2. varapuheenjohtaja Jari Mutanen ja 3. varapuheenjohtaja Markus Tykkyläinen.
Hannu Pöntinen on eronnut tehtävästään ja MYR valitsi uudeksi 1. varapuheenjohtajaksi Jarmo Tuunasen.
Simo Pinomaan tilalle yhteistyöryhmään varajäseneksi nimettiin maakuntahallituksessa Jari Huovinen.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-rakennerahastovarojen käyttöä alueellaan. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina puolueiden ja alueen kehityksen kannalta keskeisten sidosryhmien edustajat sekä ohjelmia rahoittava ELY-keskus.

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmässä on 28 varsinaista jäsentä.

Lisätietoja:

Yhteistyöryhmän puheenjohtaja Jonne Tynkkynen, puh. 040 7335440

Kehittämisjohtaja Merja Olenius, puh. 040 629 7210, Etelä-Savon maakuntaliitto

Ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, puh. 040 542 6140, Etelä-Savon maakuntaliitto