Suoraan sisältöön

Julkaistu 13.12.2022

Maakunnan yhteistyöryhmä myönsi investointien edistämiseen tukea lähes 800 000 euroa

- Etelä-Savoon tarvitaan investointeja sekä maakunnan sisältä että uusista suunnista, totesi maakunnan yhteistyöryhmä MYR kokouksessaan 13.12.2022.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Markus Tykkyläinen. Kokouksessa oltiin huolissaan osaavan työvoiman vähenemisestä.

Puheenjohtaja peräänkuulutti maakunnan kykyä houkutella paluumuuttajia:

- Tehdään kaikkemme, että saamme myös nuoret hakeutumaan takaisin Etelä-Savoon, meillä on siihen potentiaalia.

Yritysten tekemät investoinnit ovat keskeisessä asemassa alueiden ja niiden elinvoiman kehittämisessä. Elinkeinoelämän uudistuminen ja uuden teknologian käyttöönotto tapahtuu käytännössä investointien kautta.  

MYR myönsi Investointien edistäminen Etelä-Savossa -hankkeelle tukea 759 502 euroa. Kolme vuotta kestävän hankkeen kokonaiskustannukset ovat liki miljoona euroa. Tavoitteena on 20 miljoonan euron investoinnit ja 50-80 uutta työpaikkaa maakuntaan. Hanke toteutetaan maakunnallisena hankkeena yhteistyössä Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen seutujen kesken. Toteuttamisesta vastaavat Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy ja Savonlinnan Hankekehitys Oy.

Investointeja haetaan erityisesti aloilta, jotka ovat Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian mukaisia, ja joihin liittyy keskimääräistä tasoa korkeampi osaaminen ja tki-toimintaa jo valmiiksi. Näitä ovat vihreää siirtymää tukevat alat - erityisesti tuuli, aurinko ja vetytalous-, digitaalisuus, metsäbiotalous, matkailu, kiertotalous, puhtaan veden teknologiat ja cleantech-toimiala.

Itä-Suomi on muuttumassa haasteelliseksi alueeksi yritysinvestointien kannalta, koska turvallisuustilanne on heikentynyt ja sijainti Venäjän raja-alueena ei ole varsinainen myyntivaltti.
Investointien edistäminen Etelä-Savossa -hankkeen avulla tunnistetaan uusia investointimahdollisuuksia sekä edistetään maakunnan verkostoitumista läntisessä maailmassa ja EU:n alueella. Sijoittajia varten kootaan ja valmistellaan tietopaketteja potentiaalisista ja jo tunnistetuista investointikohteista Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Kokouksessa hyväksyttiin myös ylimaakunnallinen REACT EU -hanke Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio. Lisäksi MYR merkitsi tiedoksi sihteeristön syys-marraskuussa tekemät hankepäätökset, jolla puollettiin noin kolmen miljoonan euron rahoitus.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-rakennerahastovarojen käyttöä alueellaan. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina puolueiden ja alueen kehityksen kannalta keskeisten sidosryhmien edustajat sekä ohjelmia rahoittava ELY-keskus.

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmässä on 28 varsinaista jäsentä.

Lisätietoja:

Yhteistyöryhmän varapuheenjohtaja Markus Tykkyläinen, puh. 010 210 4242
Kehittämisjohtaja Merja Olenius, puh. 040 629 7210, Etelä-Savon maakuntaliitto
Ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, puh. 040 542 6140, Etelä-Savon maakuntaliitto