Suoraan sisältöön

Julkaistu 20.10.2023

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR puolsi rahoitusta työvoimapulan ratkomiseen liittyvään hankkeeseen

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä MYR kokoontui 20.10.

Kokouksessa hyväksyttiin rahoitus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun RäTy - Räätälöity Työ -hankkeelle, jonka tavoitteena on tarjota yrityksille ratkaisuja työvoimapulaan. Hankkeessa kehitetään ja lisätään keinovalikoimaa työssä jaksamiseen ja jatkamiseen räätälöidyn työn avulla.

Hanke on Etelä-Savon Ely-keskuksen rahoittama Euroopan sosiaalirahastosta. Räätälöidyllä työllä tarkoitetaan työtä, joka on tavalla tai toisella mukautettu työssä olevan työntekijän alentunutta työkykyä ja vähentyneitä voimavaroja vastaavaksi. Tuen osuus hankkeen budjetissa on 545 196 euroa.

Yhteistyöryhmä sai tiedoksi myös monta pienempää hanketta, jotka on käsitelty yhteistyöryhmän sihteeristössä lokakuun aikana.

Alueellinen rahoitussuunnitelma sai hyväksynnän

MYR hyväksyi Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisen rahoitussuunnitelman vuosille 2024-2025.

Suunnitelmassa on sovittu maakuntaliiton ja Ely-keskuksen välinen jako rahoituksen myöntämisessä sekä rahoituksen kohdentaminen eri alue- ja rakennepolitiikan toimintalinjoille ja erityistavoitteille. Lisäksi on asetettu hankkeille tuotos- ja tulostavoitteet, joita seurataan. Suunnitelma päivitettiin vain pieniltä osin viime vuoden suunnitelman pohjalta.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-rakennerahastovarojen käyttöä alueellaan. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina puolueiden ja alueen kehityksen kannalta keskeisten sidosryhmien edustajat sekä ohjelmia rahoittava ELY-keskus.

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmässä on 28 varsinaista jäsentä.

Lisätietoja:

Yhteistyöryhmän puheenjohtaja Jonne Tynkkynen, puh. 040 733 5440
Kehittämisjohtaja Merja Olenius, puh. 040 629 7210, Etelä-Savon maakuntaliitto
Ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, puh. 040 542 6140, Etelä-Savon maakuntaliitto