Suoraan sisältöön

Julkaistu 17.09.2021

Maakunnan yhteistyöryhmää monipuolistetaan - nykyisen yhteistyöryhmän viimeinen kokous pidettiin 17.9.

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR kokoontui viimeistä kertaa nykyisessä kokoonpanossaan. Puheenjohtaja Soile Kuitunen näkee yhteistyöryhmän roolin merkityksellisenä maakunnassa.

MYR päättää isoista hankkeista, joilla edistetään alueen elinvoimaa ja ihmisten hyvinvointia monin tavoin. Etelä-Savoon tarvitaan kehittymisen henkeä ja MYR:llä on tässä työssä tärkeä roolinsa. Kuitunen painotti myös viestintää ja ulostuloja mediassa MYR:ssä käydyistä keskusteluista ja päätöksistä.

Uutta voimaa kokoonpanoon järjestöistä ja korkeakouluista

Uuden yhteistyöryhmän kokoonpano ja työjärjestys astuvat voimaan syksyn aikana.

Maakunnan yhteistyöryhmä keskusteli työjärjestyksestä ja MYR:in kokoonpanosta ohjelmakaudella 2021-2027. Edustettaviin tahoihin esitettiin muutoksia. Yhteistyöryhmä päätti lisätä muun muassa järjestöjen ja alueen korkeakoulujen edustusta jäsenistöön. Näin saadaan monipuolisesti eri toimijoiden ääni kuuluviin ja maakunnan hyödyksi.

Uusi rakennerahasto-ohjelmakausi käynnistyy 1.11.2021 ja hakemuksia pääsee jättämään vuoden 2022 alusta   

Maakunnan yhteistyöryhmä keskusteli kokouksessaan aluekehittämisen ajankohtaisista asioista. Keskustelu painottui erityisesti ohjelmakauden vaihtumiseen ja valmistelutilanteeseen. Alueiden koronasta elpymiseen ja taantuman torjumiseen on ollut käytettävissä eri rahoitusvälineitä nopeammalla ja pidemmällä aikajänteellä.

Käynnissä olevalle Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahastokaudelle myönnettiin REACT-EU lisärahoitus, jonka ensimmäinen haku Etelä-Savossa päättyi 16.4.2021. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kesä-syyskuussa tekemät EAKR-ja ESR-hankepäätökset, joilla puollettiin noin 2,3 miljoonan euron rahoitus kuluvan kauden rahoituksesta.

Maaseuturahastossa eletään siirtymäkautta. Maaseudun elpymisvaroja esimerkiksi laajakaistahankkeisiin voi hakea suoraan maa- ja metsätalousministeriöstä.

Yritysrahoituksen tilannetta Etelä-Savon ELY-keskuksen Juha Pulliainen kuvasi kysynnän kannalta varsin hyväksi.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 - Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelma käynnistyy 1.11.2021. Se sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) lisäksi kolmantena Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston toiminnan (Just Transition Fund, JTF). JTF on osa kokonaisuutta, johon Suomi on sitoutunut ja jolla Euroopan Unioni saavuttaa hiilineutraaliustavoitteensa vuoteen 2050 mennessä kaikkien maiden osalta.

Hankehaut avautuvat vuoden 2022 alussa ja tästä tullaan antamaan lisätietoa hakijoille muun muassa Etelä-Savon omassa hakuinfo-tilaisuudessa 13.10.

Juha Pulliainen kertoi ELY-keskuksen tulossuunnitelmasta vuodelle 2022 ja totesi, että ELYn toimintaympäristö muuttuu huomattavasti. Ilmastoasiat nousevat entistä keskeisemmiksi.

Yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 17.12.2021.


Lisätietoja tämän päiväisestä kokouksesta antavat

puheenjohtaja Soile Kuitunen, puh. 044 781 3117, kehittämisjohtaja Merja Olenius puh. 040 629 7210 ja kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen, puh. 044 770 0591 Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Lisätietoja rakennerahastosta:

www.rakennerahastot.fi

http://www.esavo.fi/rahoitus-ja-hankkeet