Suoraan sisältöön
Kuvassa kämmenellä hehkulamppu.

Julkaistu 29.06.2023

Maakunnan yhteistyöryhmässä vihreää valoa uusille hankkeille

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä MYR puolsi kokouksessaan 29.6. rahoitusta usealle uudelle hankkeelle.

Maakunnan yhteistyöryhmä puolsi rahoituksen myöntämistä viidelle EU:n rakennerahastohankkeelle, joiden yhteenlaskettu tukiosuus on noin 3,7 miljoonaa euroa.

Hankkeista neljä oli Etelä-Savon ELY:n rahoittamia Euroopan sosiaalirahaston, ESR+ -hankkeita. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Mikkelin kaupungin Yhdessä osallistuen -hanke hakee ratkaisuja mikkeliläisten mahdollisuuksiin vaikuttaa kaupungin ja oman lähiympäristön kehittämiseen, yhteisöllisyyden vahvistumiseen, hyvinvoinnin lisäämiseen ja kokemukseen yhteisöön kuulumisesta. Joustavat koulutus- ja työelämäpolut tulevaisuuden digitointiosaajille (JoDi) on Xamk Oy:n, Kansallisarkiston ja Itä-Savon Koulutuskuntayhtymän ryhmähanke, jossa kehitetään työelämälähtöinen digitoinnin osaajakoulutusta.

HitLeap - Hitsauksen tuottavuusloikka on Savonia-ammattikorkeakoulun hanke, jossa kehitetään hitsausautomaatiota ja digitaalista hitsaavaa tuotantoa. Digiportaat – Asiakaslähtöisempää digitaalista liiketoimintaa -hanke on ryhmähanke, jossa on mukana ovat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Savonlinnan hankekehitys Oy ja ProAgria Etelä-Savo ry. Hanke vastaa eteläsavolaisten yritysten tarpeeseen parantaa digitaalisessa liiketoiminnassa menestymisen valmiuksia.

European Region of Gastronomy -hankkeelle jatkoa

Rahoituksen myöntämistä puollettiin myös Etelä-Savon maakuntaliiton hallinnoimalle hankkeelle European Region of Gastronomy Saimaa Management Project 2023-2025, joka on jatkoa European Region of Gastronomy Saimaa Management Project 2022-2023 - hankkeelle. Toiminnan tavoitteena on luoda edellytykset Saimaan alueen kolmen maakunnan tiiville ruoka- ja kulttuurimatkailuverkostolle ja kansainväliselle näkyvyydelle.

Yhteistyöryhmä sai tiedoksi myös useita pieniä (alle 500 000 euron) hanketta, jotka on käsitelty yhteistyöryhmän sihteeristössä touko-kesäkuun aikana.

Kokouksen puheenjohtajana toiminut varapuheenjohtaja Jarmo Tuunanen totesi, että maakunnan hanketoiminta näyttää olevan hyvässä vauhdissa.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-rakennerahastovarojen käyttöä alueellaan. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina puolueiden ja alueen kehityksen kannalta keskeisten sidosryhmien edustajat sekä ohjelmia rahoittava ELY-keskus.

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmässä on 28 varsinaista jäsentä.

Lisätietoja:

Yhteistyöryhmän varapuheenjohtaja Jarmo Tuunanen, puh. 040 717 9990

Kehittämisjohtaja Merja Olenius, puh. 040 629 7210, Etelä-Savon maakuntaliitto

Ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, puh. 040 542 6140, Etelä-Savon maakuntaliitto