Suoraan sisältöön

Julkaistu 26.08.2020

Maakunta valmistelee talouden elpymistoimia koronatilanteeseen

Maakuntaliitto käynnisti jo keväällä elvytyssuunnitelman valmistelun yhdessä ELY-keskuksen ja elinkeinoelämän järjestöjen kanssa. Elvytyssuunnitelma tehdään osana maakuntaohjelman toimeenpanoprosessia. Suunnitelma pohjautuu maakunnan strategisiin kärkiin – metsä, vesi, ruoka - ja sen toimenpiteet liittyvät erityisesti hyvinvointiin ja hyvään ympäristöön, fyysiseen ja digitaaliseen saavutettavuuteen sekä elinkeinojen murrokseen ja älykkääseen erikoistumiseen

Maakuntahallitus keskusteli kokouksessaan 25. elokuuta maakunnan elpymistoimista koronan aluetaloudelle aiheuttamiin tarpeisiin. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on ohjeistanut maakuntia valmistelemaan maakuntaliittojen johdolla alueellisen selviytymissuunnitelman, joka sisältää nopean palautumisen toimenpiteet sekä valinnat uuden kasvun käynnistämiseksi.

Suunnitelmat tulee toimittaa TEM:lle syyskuun loppuun mennessä. Suunnitelmien tulee tähdätä elinkeinorakenteen uudistumiseen, joka nojaa osaamiseen, innovaatioihin ja kansainvälisyyteen, ja niiden tulee vauhdittaa digitalisaatiota ja edistää hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamista.

Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi toimintaympäristön kehittämiseen, yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja liiketoimintaekosysteemien luomiseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä työvoimaan ja osaamiseen. Toimintaympäristöhankkeista keskustelua herätti erityisesti tietoliikenneverkon kehittämistarve, josta on valmistunut myös erillinen selvitys

Maakuntaliitto käynnisti jo keväällä elvytyssuunnitelman valmistelun yhdessä ELY-keskuksen ja elinkeinoelämän järjestöjen kanssa. Elvytyssuunnitelma tehdään osana maakuntaohjelman toimeenpanoprosessia.

Suunnitelma pohjautuu maakunnan strategisiin kärkiin – metsä, vesi, ruoka - ja sen toimenpiteet liittyvät erityisesti hyvinvointiin ja hyvään ympäristöön, fyysiseen ja digitaaliseen saavutettavuuteen sekä elinkeinojen murrokseen ja älykkääseen erikoistumiseen. Maakuntahallitus ja maakunnan yhteistyöryhmä käsittelevät suunnitelman syyskuun kokouksessaan.

Suunnitelma on edellytyksenä kansallisen ja Euroopan unionin elvytyspaketin varojen käytölle. Rahoituskokonaisuus sisältää sekä EU:n rahoitusratkaisussa linjattuja varoja että kansallisia varoja. Paketin koko ja koostumus ja sen alueellinen ja sisällöllinen kohdistaminen ovat monelta osin auki.

Lisätietoja: Aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, p. 040 540 5903 ja kehittämispäällikkö Tomi Heimonen, p. 050 522 8587