Suoraan sisältöön

Julkaistu 13.10.2020

Maakuntaa kehitetään yhtenäisenä

Maan hallitus on sopinut sote- ja terveyspalvelujen uudistuksesta. Tänään julkistetun esityksen keskeinen viesti Etelä-Savolle on maakunnan säilyminen yhtenäisenä. Uudistus ei välittömästi koske Etelä-Savon maakuntaliittoa, mutta Itä-Savon siirtyminen osaksi Pohjois-Savoa olisi samalla hajottanut nykyisen maakuntaliiton toiminta-alueen.

Uudistus ei välittömästi koske Etelä-Savon maakuntaliittoa, mutta Itä-Savon siirtyminen osaksi Pohjois-Savoa olisi samalla hajottanut nykyisen maakuntaliiton toiminta-alueen. On hyvä, että hallitus on ottanut huomioon maakuntaliiton ja monien muiden lausunnoissaan esittämät huolet maakunnan hajottamisen kielteisistä vaikutuksista.

Etelä-Savo muodostaa nykyisillä rajoillaan toiminnallisen ja taloudellisen kokonaisuuden. Tämä kokonaisuus oli vaarassa hajota. Maakunnan hajoaminen olisi vaikuttanut maakuntaliiton ohella valtionhallinnon ja kirkollisiin rajoihin. Pienevällä maakunnalla olisi ollut kapeammat hartiat huolehtia sille uskotuista tehtävistä. Luontaisen vuorovaikutusalueen sisälle piirretty hallinnollinen raja olisi vaikeuttanut koko maakunnan alueella toimivien yritysten ja kansalaisjärjestöjen toimintaa ja sitä kautta vaikeuttanut alueen ihmisten elämää.

Hallituksen päätös luo hyvät edellytykset jatkaa koko maakunnan ja sen kaikkien seutukuntien kehittämistä. Etelä-Savossa on riittävästi haasteita, joihin voimme nyt keskittyä epävarmuuden hälventyessä. Hallituksen linjaus antaa meille työrauhan keskittyä maakunnan elinvoiman kehittämiseen.

Maakunnan yhteiset strategiset vahvuudet ja riittävä koko mahdollistavat koko maakunnan elinvoiman kehittämisen. Alueen suunnittelun kannalta tarkoituksenmukainen kokonaisuus säilyy.

Hallituksen linjaus uusien itsehallintoalueiden nimeämisestä hyvinvointialueiksi selventää nykyisten maakuntaliittojen ja uusien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavien itsehallintoalueiden eroa. Maakunta -nimi säilyy vakiintuneesti maakuntaliitoilla.

Maan hallituksen linjaus antaa selkeän suunnan valmistelun etenemisestä Etelä-Savossa. Etelä-Savon hyvinvointialueen yhteisessä valmistelussa on edettävä nopeasti. Sote on saatava maaliin hallituksen suunnittelemassa aikataulussa, jotta asukkaiden palvelut voidaan turvata koko maakunnan alueella.

Hallituksen linjaamalle Itä-Savon sairaanhoitopiirin sairaalalle ja sen yhteydessä järjestettävälle yhteispäivystystä koskevalle, vuoteen 2033 saakka ulottuvalle siirtymäsäännökselle, on turvatta riittävä rahoitus.

Me, eli Etelä-Savon maakuntaliitto ja kunnat yhdessä Etelä-Savosta johdetun valtion aluehallinnon kanssa, voimme yhdessä jatkaa oman maakuntamme elinvoiman ja kansalaisyhteiskunnan kehittämistä.

Pentti Mäkinen
maakuntajohtaja
Etelä-Savon maakuntajohtaja

Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, p. 050 500 2584