Suoraan sisältöön

Julkaistu 09.06.2020

Maakuntahallituksen kokous

​Etelä-Savon maakuntahallituksen kokous pidettiin tiistaina 9.6.2020 sähköisen etäyhteyden välityksellä. Kokouksessa käytiin läpi mm. EU:n uudistuvaa alue- ja rakennepolitiikkaa vuosille 2021 - 2027 ja otettiin kantaa sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun.

Maakuntaliiton organisaation kehittäminen

Lisätietoja: vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen, p. 040 061 8489

Etelä-Savon maakuntaliiton toimintaympäristö on taloudellisessa ja toiminnallisessa muutoksessa. Liiton perussopimukseen on tarve tehdä muutos, sillä Joroinen ja Heinävesi vaihtavat maakuntaa vuoden 2021 alusta.

Maakuntaliiton hallintosääntöä päivitetään maakuntaliiton organisaation toiminta- ja johtamismallien osalta. Hallintosääntö tulee hyväksyttäväksi syysvaltuustoon. Sekä perussopimuksen että hallintosäännön muutokset astuvat voimaan tammikuussa 2021.

Maakuntahallitus nimesi keskuudestaan maakuntaliiton kehittämisen ohjausryhmän. Ryhmään valittiin maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen (varajäsen Kirsi Olkkonen), 1. varapuheenjohtaja Pekka Selenius (varajäsen Lea Sairanen) ja 2. varapuheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen (varajäsen Kari Ojala), sekä hallituksen jäsenet Jukka Saikkonen (varajäsen Tiia Leikas) ja Tanja Hartonen-Pulkka (varajäsen Outi Virtanen).


Etelä-Savon maakuntahallitus myönsi rahoitusta kolmelle hankkeelle yhteensä noin 1,7 miljoonaa euroa

Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen p., kehittämispäällikkö Heli Gynther, p. 040 773 7285 ja kehittämispäällikkö Tomi Heimonen, p.050 522 8587.

Rahoitusta myönnettiin Savonlinnan Hankekehitys Oy:n hankkeisiin. Rahoitusta sai Luonto-Saimaa - luontomatkailun kehittämisprojekti ja Savonlinna Live EAKR -hanke, jotka ovat molemmat Savonlinnan Hankekehitys Oy:n hankkeita. Luonto-Saimaa - luontomatkailun kehittämisprojekti -hankkeen lähtökohta on nostaa Saimaa valtakunnalliseksi kestävän ja vastuullisen luontomatkailun kohteeksi. Hankekehityksen kumppaneina hanketta toteuttavat Metsähallitus ja Savonlinnan Seudun Matkailu. Hanke keskittyy kävijöihin, luontoarvojen avaamiseen, kestävyyden määrittämiseen sekä luo yrityksille edellytyksiä alueen tunnettuuden ja vetovoimaisuuden hyödyntämiseen. Hanke toteuttaa Etelä-Savon maakunnan matkailustrategian tavoitetta kestävästä luontomatkailusta. Luonto-Saimaa-hankkeella vastataan nouseviin matkailutrendeihin ja edellä kuvattuihin tarpeisiin sekä resursoidaan näihin liittyviä toimenpiteitä.

Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot ovat vaarantamassa koko Savonlinnan talousalueen matkailuelinkeinon. Yhdessä sisarhankkeen Savonlinna Live - Noustaan koronasta (ESR) kanssa Savonlinna Live EAKR -hanke auttaa matkailuyrityksiä, tapahtumatuottajia ja muuta Savonlinnan elinkeinoelämää reagoimaan kysynnän muutoksiin. Hankkeiden toimenpiteillä tuotetaan uudenlainen heinä-syyskuuhun painottuva matkailusesonki ja elävöitetään Savonlinnaa. Yhteistyössä yritysten ja matkailualan toimijoiden kanssa luodaan kesäsesonkiin vetovoimatekijöitä, joiden avulla houkutellaan matkailijoita muualta kotimaasta Savonlinnaan.

Maakuntahallitus päätti myöntää Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:lle lisärahoitusta noin 170 000 euroa ja jatkoaikaa ensi vuoden loppuun asti Kasvua ja kansainvälistymistä tukevien yritysinvestointien edistäminen Etelä-Savossa -hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on löytää uusia Etelä-Savon maakunnan ulkopuolisia, etenkin ulkomaalaisia yrityksiä ja investoijia aloittamaan yritystoiminta Etelä-Savossa sekä tiivistää maakunnan kaupunkiseutujen yhteistyötä (Mikkeli, Savonlinna ja Pieksämäki) ja valmiuksia investointien saamiseksi. Hanketta tuetaan valtion ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksena yhteensä enintään noin 640 000 euroa.


Etelä-Savon maakuntaliitossa on avoinna hallinto- ja kehittämisjohtajan virka

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, p. 050 500 2584

Etelä-Savon maakuntaliitto hakee uutta hallinto- ja kehittämisjohtajaa. Haku on parhaillaan käynnissä ja jatkuu 7.8. klo 15 saakka. Hakemukset hallinto- ja kehittämisjohtajan virkaan jätetään sähköisesti Kuntarekry – rekrytointijärjestelmän kautta.

Viran täyttöprosessista ja hakijoiden haastatteluista vastaa työryhmä, johon kuuluu maakuntajohtaja, maakuntahallituksen puheenjohtaja ja hallituksen 1. ja 2. varapuheenjohtaja sekä maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja valtuuston 1. ja 2. varapuheenjohtaja. Tavoitteena on, että virka täytetään 1.12. alkaen. 

Hallinto- ja kehittämisjohtaja toimii hallinto- ja kehittämisyksikön johtajana. Hän vastaa liiton hallinnosta ja taloudesta, kansallisen ja EU:n kehittämisrahoituksen hallinnointitehtävistä ja henkilöstön ja viraston toiminnan kehittämisestä. Hallinto- ja kehittämisjohtaja osallistuu vastuualueensa edunvalvontatyöhön. Hallinto- ja kehittämisjohtaja toimii lisäksi maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston sihteerinä.


Etelä-Savon maakuntahallitus valitsi maakuntalipun

Lisätietoja: viestintäpäällikkö Taina Saahko, p. 040 632 6132

Etelä-Savon maakuntahallitus valitsi Etelä-Savon maakunnalle maakuntalipun. Lipun kuviona on Etelä-Savon maakuntavaakuna ja sen vasemmassa laidassa on keltainen palkki.

Maakuntahallitus päätti, että maakuntalippu otetaan käyttöön maakuntavaltuuston kokouksissa, maakuntajuhlissa sekä muissa merkittävissä maakunnallisissa tilaisuuksissa. Lippu voi liehua juhlan merkkinä myös yksityisissä lipputangoissa. Lipun on suunnitellut suunnittelija Suvi Ripatti.

Muutoksia järjestöneuvottelukunnan kokoonpanossa

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen, p.044 770 0591 ja osallisuuskoordinaattori Emmi-Elina Fjällström, p. 040 825 4656

Maakuntahallitus vahvisti Etelä-Savon maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan muutokset.

Edesmenneen eläkeläistoimijoiden edustaja Markku Turkian tilalle nimitettiin varajäsen Airi Tella neuvottelukunnan varsinaiseksi jäseneksi. Etelä-Savon maakunnallisen Eläkeläisneuvottelukunnan esityksen mukaisesti varajäseneksi valittiin Pekka Huovila.

Nuorten järjestöjä edustava Rikhard Blomerus (Settlementti ry.) jäi pois taustaorganisaation toiminnan lakkauduttua. Tehtävää on siitä lähtien hoitanut alun perin varajäseneksi valittu Virve Väisänen (4H) ja hänet nimettiin varsinaiseksi jäseneksi. Uudeksi varajäseneksi valittiin maakunnallisen nuorisovaltuuston Esa-Manun esityksen mukaisesti Sami Luntta (Järvi-Suomen lukiolaiset, Esa-Manun jäsen).

Kuntaedustajan varajäseneksi nimettiin Kunnallisasiantyöryhmän esittämä Juho Järvenpää Sulkavalta. Yrittäjäjärjestöjen varajäseneksi nimettiin Teppo Leinonen Etelä-Savon Kauppakamarin esityksen mukaisesti.

Järjestöneuvottelukunnan puheenjohtaja on toukokuussa tehtävään valittu Kalle Husso (Etelä-Savon liikunta, ESLI).


Rakennerahasto-ohjelman valmistelutilanne

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, p. 050 500 2584

Maakuntahallitus kuuli kokouksessa maakuntajohtaja Pentti Mäkisen katsauksen rakennerahasto-ohjelman valmistelutilanteesta.

Maakuntajohtaja kertoi Ministeri Lintilän viime vuoden lopussa maakunta- ja ELY-ylijohtajille antamasta tehtävästä valmistella esitys siitä, miten rakennerahastorahoitus jaetaan maakuntien kesken tulevalla ohjelmakaudella 2021-2027.

Maakuntajohtaja loi katsauksen EU-komission toukokuun lopussa julkaisemaan uuden ohjelmakauden budjettiesitykseen ja esitykseen rahastosta, jolla EU:n jäsenvaltioita elvytetään koronakriisistä. Näiden arvo on yhteensä 1850 miljardia euroa. Rahoitusta kohdennetaan jäsenvaltioille alue- ja rakennepolitiikan välineiden kautta.

Maakuntajohtaja kertoi myös oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF), jonka tavoitteena on tukea siirtymää kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Osuus kasvaa tammikuisesta komission esityksestä, noin 7,5 miljardista eurosta noin 40 miljardiin euroon. Siitä Suomen saanto on noin miljardi euroa.

Lisäksi kuultiin, että komissio esittää kuluvan ohjelmakauden jatkamista kahdella vuodella ja siihen kytkeytyvää lisärahoitusta, joka Suomelle olisi noin 150 - 160 miljoonaa euroa.

Maakuntajohtaja kertoi, että ratkaisua rahoitusjakoon on valmisteltu maakuntien liittojen ja ELY-keskusten asettamassa neuvotteluryhmässä. Neuvotteluissa ei ole kesäkuun alkuun mennessä saatu yhteistä ratkaisua. Maakunnan liitoille ja ELY-keskuksille on annettu lisäaikaa ratkaisuehdotuksen tekemiselle 12.6.2020 saakka.

Asiaa käsitellään seuraavan kerran maakuntahallitusten puheenjohtajien kokouksessa 10.6. ja maakuntajohtajien ja ELY-ylijohtajien yhteiskokouksessa 11.6.


Etelä-Savon maakuntaliitto otti kantaa sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, p. 050 500 2584

Etelä-Savon maakuntahallitus keskusteli kokouksessa sote-uudistuksen valmistelutilanteesta. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) johtama sote-ministerityöryhmä on saanut valmiiksi sote-uudistusta koskevat linjaukset. Hallituksen esitys lähtee lausuntokierrokselle 15. kesäkuuta, ja lausuntokierros päättyy 25. syyskuuta. Esitys on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn joulukuussa.

Maakunnan liitto antaa lausunnon esityksestä 15.6. jälkeen, kun lakiluonnos tulee julkiseksi. Lausuntokierroksella pyydetään Savon maakuntien osalta lausumaan kahdesta vaihtoehdosta, joissa Itä-Savon sairaanhoitopiirin kunnat sijoittuisivat joko osaksi Pohjois-Savon maakuntaa tai nykyisen maakuntajaon mukaisesti Etelä-Savon maakuntaan. Maakuntaliitto tekee perusteellisen ja huolellisen arvioinnin vaihtoehdoista faktoihin perustuen.

Maakuntahallitus päätti todeta kokouksessa, että Etelä-Savon maakuntaliitto on jo aiemmin edellyttänyt, että sote-maakuntavalmistelu tulee toteuttaa hallitusohjelman mukaisesti nykyisen maakuntajaon pohjalta. Maan hallituksen tiedostustilaisuudessa 5.6.2020 esittämä linjaus ei Etelä-Savon osalta vastaa tätä tavoitetta.

Maakuntahallitus äänesti päätösehdotuksesta. Yhteensä kolmestatoista äänestä kymmenen olivat puoltavia. Anna-Kristiina Mikkonen ja Lea Sairanen äänestivät päätöstä vastaan. Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen äänesti tyhjää.


Maakuntaliiton virasto on heinäkuussa suljettu

Lisätietoja: hallinto- ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen, puh. 040 061 8489

Etelä-Savon maakuntaliiton viraston asiakaspalvelu on suljettuna kesälomien ajan 6.-31.7. Palvelemme jälleen maanantaista 3. elokuuta 2020 alkaen. Toivotamme kaikille hyvää ja virkistävää kesää!


Maakuntahallitus kokosi maakuntastrategian päivittämiswebinaarissa tärkeimpiä sisältöpainotuksia 

Lisätietoja: Ohjelmapäällikkö, Jyrki Kuva p. 040 757 6698

Etelä-Savon nykyistä maakuntastrategiaa päivitetään parhaillaan laajassa ja osallistavassa yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa. Tähän liittyen maakuntahallitus piti tänään strategiawebinaarin, jossa se haki yhteistä näkemystä niistä vahvuuksista, joilla parhaiten vahvistetaan Etelä-Savon elinvoimaa. Työskentelyn lähtökohtana oli toukokuussa pidetyssä laajassa maakunnallisessa päivittämiswebinaarissa keskeisiksi nostetut neljä kehittämisteemaa: 

  1. Saavutettavuus
  2. Saimaa kehitysalustana 
  3. Elinkeinojen murros
  4. Etelä-Savon näkyvyys ja tunnettuus 

Monessa kommentissa nousi esille puhtaan Saimaan monet mahdollisuudet niin yritystoiminnan, kuin myös laajemman, ylimaakunnallisen markkinointiyhteistyön kehittämisalustana. Uudenlaisena mahdollisuutena kirjattiin ylös myös Saimaan myyminen virtuaalituotteena.

Maakunnan näkyvyyden ja tunnettuuden osalta keskiöön nousi positiivinen viestintä sekä mutkaton yhdessä tekeminen, vapaa-ajanasukkaat mukaanottaen. Me kaikki olemme alueen markkinoijia ja viestinviejiä siitä, että olemme monessa asiassa koko Suomen ykkösiä.

Maakuntavaltuusto käsittelee ja hyväksyy päivitetyn maakuntastrategian loppuvuonna pidettävässä valtuuston syyskokouksessa.


Lisätietoja:

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, Pekka Selenius puh. 050 015 0994 ja Anna-Kristiina Mikkonen puh. 050 306 7270 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584