Suoraan sisältöön

Julkaistu 01.11.2021

Maakuntahallituksen kokoustiedote 1.11.2021

Etelä-Savon uusi maakuntahallitus kokoontui ensimmäistä kertaa maanantaina 1.11.2021 maakuntaliiton virastolla. Kokouksessa muun muassa nimettiin maakunnan yhteistyöryhmä MYR:n uudet jäsenet.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Arto Sepponen linjasi tärkeimpiä tavoitteita uudelle hallituskaudelle. Sepponen painottaa, että uudella rakennerahastokaudella rahoitusta tulisi laajentaa koko maakunnan elinkeinoelämän ja osaamisen kehittämiseen. Tavoitteena on tukea Etelä-Savon hyvinvointialuetta mahdollistamalla koulutetun työvoiman saanti. Maakunnan saavutettavuuden parantamiseen tähdätään tietoliikennettä ja kulkuyhteyksiä kehittämällä.

Sepponen näkee myös, että maakunnan eri alojen työvoimapulaan on etsittävä ratkaisua rekrytoimalla työvoimaa myös ulkomailta. Voimakas syntyvyyden lasku lisää haasteita maakunnassa. Yhteistyö on entistäkin tärkeämpää erityisesti edunvalvonnassa.

Maakuntahallituksen edustaja maakunnalliseen nuorisovaltuustoon

Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto (Esa-Manu) koostuu kuntien nuorisovaltuustojen nimeämistä edustajista sekä vapaan haun kautta valituista jäsenistä. Esa-Manu kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa ja tuo maakunnan nuorten ääntä alueen kehittämiseen. Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto toimii edunvalvonta-, viestintä ja vaikutuskanavana nuorille.

Linkkinä nuorisovaltuuston ja maakuntahallituksen välillä toimii maakuntahallituksen nimeämä kummihallituslainen, joka osallistuu Esa-Manun kokouksiin.

Maakuntahallitus nimesi keskuudestaan kummihallituslaiseksi Kerttu Hakalan (Vihr) ja tälle varahenkilöksi Jaana Strandmanin (PS) Etelä-Savon maakunnalliseen nuorisovaltuustoon toimikaudeksi 2021-2025.

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Maakuntahallituksen edustaja maakunnalliseen järjestöneuvottelukuntaan

Maakunnallinen järjestöneuvottelukunta YhES koostuu maakunnan järjestökentän edustajista. Järjestöneuvottelukunta edustaa eteläsavolaisia yhdistyksiä 18 eri järjestöalan ja kuntien edustajan kautta. Järjestöneuvottelukunta kokoontuu noin kahden-kolmen kuukauden välein ja tuo maakunnan järjestöjen ääntä alueen kehittämiseen.

Maakuntahallitus päätti nimetä keskuudestaan yhteyshenkilön, joka osallistuu YhESin kokouksiin ja toimii tiedonvälittäjänä niin maakuntahallitukseen kuin järjestöneuvottelukuntaan.

Maakuntahallitus nimesi yhteyshenkilöksi Jaana Strandmanin (PS) ja tälle varahenkilöksi Elisa Hännisen (Kesk.) Etelä-Savon maakunnalliseen järjestöneuvottelukuntaan toimikaudeksi 2021-2025.

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Maakuntahallituksen edustajat Etelä-Savon ilmastoryhmään

Maakuntahallitus asetti 18.5.2020 Etelä-Savon maakunnallisen ilmastoryhmän ja nimitti sen jäseniksi sidosryhmien ilmoittamat jäsenet ja varajäsenet. Ilmastoryhmän tukena toimii asiantuntijaryhmä, jonka jäsenet ilmastoryhmä kutsuu.

Etelä-Savon ilmastoryhmässä on edustettuina aluehallintoviranomaisia, järjestöjä, oppilaitoksia ja tutkimuslaitoksia, kunnat, maakunnan nuorisovaltuusto sekä energia-alan, metsäteollisuuden, liikenteen, matkailun ja jätehuollon toimijoita.

Maakuntahallitus nimesi keskuudestaan toimikaudeksi 2021-2025 Etelä-Savon ilmastoryhmän puheenjohtajaksi Anna-Maria Kovasen (Kok.) ja jäseniksi Tuukka Suomalaisen (Kesk.) sekä Jatta Juholan (Sdp).

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR:n jäsenet nimettiin

Maakuntahallitus päätti asettaa EU:n ohjelmakaudelle 2021-2027 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän.  

Organisaatiot ovat tehneet esityksensä maakunnan yhteistyöryhmän jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen.

Maakuntahallitus nimesi yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi Jonne Tynkkysen (Kesk.) sekä vahvisti MYR:n työjärjestyksen. Maakunnan yhteistyöryhmä nimeää keskuudestaan kolme varapuheenjohtajaa.

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä valtuustokaudelle 2021-2025:

Organisaatio

jäsen

varajäsen

Kunta/maakuntaliitto

Elisa Kaasinen (kesk), Pieksämäki

Outi Kiesilä (kesk), Hirvensalmi

Kunta/maakuntaliitto

Juhani Jenu (ps), Mikkeli

Marita Orava (ps), Mikkeli

Kunta/maakuntaliitto

Heikki Nykänen (kesk), Mikkeli

Tuomo Janhunen (kesk), Kangasniemi

Kunta/maakuntaliitto

Leena Pekkanen (kesk), Mäntyharju

Annukka Räisänen (kesk), Pertunmaa

Kunta/maakuntaliitto

Heli Pitkänen (kok), Savonlinna

Pirjo Falkstedt (kok), Savonlinna

Kunta/maakuntaliitto

Hannu Pöntinen (kok), Mikkeli

Heikki Lappalainen (kok), Mikkeli

Kunta/maakuntaliitto

Jukka Rossi (sdp), Mikkeli

Eveliina Neumanen (sdp), Mikkeli

Kunta/maakuntaliitto

Ritva Suomalainen (sdp), Savonlinna

Markku Nousiainen (sdp), Savonlinna

Kunta/maakuntaliitto

Jonne Tynkkynen, pj. (kesk), Savonlinna

Esa Karjalainen (kesk), Puumala

Valtion viranomaiset:

Etelä-Savon ELY-keskus

Jari Mutanen

Kristiina Laatikainen

Etelä-Savon ELY-keskus

Juha Pulliainen

Hanna Makkula

Etelä-Savon ELY-keskus

Kirsi Kosunen

Ilpo Lehtinen

Pohjois-Savon ELY-keskus

Tommi Huttunen

Terhi Nissinen

Itä-Suomen AVI

Anu Liljeström

Kirsi Kohonen

Metsäkeskus

Sari Alden

Antti Heikkilä

Muut:

Etelä-Savon yrittäjät

Nina Rasola

Kimmo Ihalainen

Etelä-Savon kauppakamari

Markus Tykkyläinen

Tiina Ylönen

MTK

Vesa Kallio

Sanna Hämäläinen

Akava

Anne Hytönen

Jorma Flinkman

SAK

Taina Salomäki

Sonja Laitinen

STTK

Kaija Viljakainen

Kalevi Savolainen

Teknologiateollisuus

Esa Näätänen

Antero Asikainen

EK

Tuukka Liukko

Simo Pinomaa

Ammatillinen toinen aste

Jukka Mustonen (Samiedu)

Arja Flinkman (Esedu)

Xamk

Kalevi Niemi

Hanna Kuninkaanniemi

Mikkelin yliopistokeskus

Matti Malinen

Sari Iivonen

Suomen luonnonsuojeluliitto

Heikki Härkönen

Irma Kolari

Etelä-Savon järjestöneuvottelukunta

Anne Käyhkö

Kalle Husso

Lisätietoja kokouksesta:

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Arto Sepponen puh. 044 337 0230, Oskari Valtola puh. 040 751 2154 ja Eija Stenberg puh. 040 546 6852 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584