Suoraan sisältöön

Julkaistu 16.05.2022

Maakuntahallituksen kokoustiedote 16.5.2022

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 16.5. maakuntaliiton virastolla. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen kertoi tuulivoimasuunnittelun tilanteesta maakuntahallitukselle. Tuulivoiman tilanne Etelä-Savossa herätti keskustelua maakuntahallituksessa.

Puolustusvoimien lausunnon mukaan laajojen tuulivoima-alueiden sijoittuminen voisi olla mahdollista vain pienessä osassa maakuntaa, perusteluna tutka-asemien läheisyys muilla alueilla. Hyväksytyt alueet sijaitsevat Pieksämäen pohjoisosassa ja Kangasniemen luoteisosassa. Myös pienempien tuulivoima-alueiden osalta toteuttaminen on riippuvainen tutkavaikutuksista, jotka tarkastellaan tapauskohtaisesti.

Etelä-Savon maakuntahallitus esittikin, että valtion tasolla selvitettäisiin tuulivoimarakentamisen mahdollisuudet ja edellytykset tutkien vaikutusalueella sekä sen, miten tuulivoiman rakentamisen estyminen vaikuttaa Itä-Suomen kehitykseen. Mikäli tuulivoimaa ei voida Itä-Suomeen rakentaa, tulisi harkita kompensointitapoja alueille, kuten muiden valtion tukemien vihreän siirtymän energiainvestointien suuntaamista Itä-Suomeen.

Maakuntahallitus nimesi ehdokkaansa taidetoimikuntaan

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Katriina Säisä, p. 040 631 5721

Etelä-Savon maakuntahallitus nimesi ehdokkaansa alueellisen taidetoimikunnan jäseniksi kaksivuotiskaudeksi 2023-2024. Jäsenten tehtävänä on toimia oman alansa asiantuntijana ja vertaisarvioijana esimerkiksi apurahoista ja palkinnoista päätettäessä. Maakuntahallitus nimesi ehdokkaiksi alueelliseen taidetoimikuntaan seuraavat kulttuurialan edustajat:
Jari Tuononen, ohjaaja, teatteritaide, Pieksämäki
Katriina Kaija, kuvittaja, kuvataiteilija, Rantasalmi
Juho Puikkonen, musiikki, Mikkeli
Veera Kolehmainen, muotoilija, Savonlinna
Lauri Nykopp, kuvataiteilija, mediataiteilija, performanssitaiteilija, valokuvataiteilija, äänitaiteilija, Hirvensalmi
Eveliina Mäenpää, kulttuurituottaja, Mäntyharju
Satu Piispa-Hakala, kirjailija, Juva

Valtakunnalliseen taidetoimikuntaan Etelä-Savon maakuntahallitus esitti toiselle kaksivuotiselle kaudelle Kirjailija Helena Wariksen Ristiinasta.
Taideneuvosto tekee asiasta päätöksen marraskuun kokouksessa.

Saimaan aluetta luotsataan ruoka- ja kulttuurimatkailun keskukseksi

Lisätietoja: hankejohtaja Sari Kaasinen, p. 040 636 1469

Hankejohtaja Sari Kaasinen ja hankeasiantuntija Anu-Anette Varho antoivat tilannekatsauksen European Region of Gastronomy Saimaa Management Project 2022-2023 -hankkeen toiminnasta.
Parhaillaan hankkeessa valmistaudutaan kansainvälisen arviointiraadin vierailuun Saimaan alueella juhannusviikolla, 19.-23.6. Raadin vierailu on tärkeä askel matkalla kohti askel kohti European Region of Gastronomy -titteliä.
Raati kiertää kaikissa mukana olevissa maakunnissa Itä-Suomessa, tavaten kattavasti alueen toimijoita. Reitti päättyy Joensuuhun, jossa järjestetään 22.6. vierailuun liittyen myös tiedotustilaisuus. Samalla saadaan kuulla asiantuntijaraadin näkemys alueesta. Lopullisesti tieto tittelin saamisesta varmistuu syksyllä 2022.
Saimaa ERG-hanke järjestää jatkossa kuukausittain foorumeita ruokamatkailun kehittäjille ja aiheesta kiinnostuneille verkon välityksellä. Ensimmäinen foorumi on 25.5.

Maakuntahallitus lausui ilmastolakiin liittyvistä luonnoksista

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, 040 724 9618 ja
ilmastokoordinaattori Marcus Nykopp, marcus.nykopp(at)esavo.fi

Maakuntahallitus antoi lausunnot työ- ja elinkeinoministeriön laatimasta Hiilineutraali Suomi 2035 - kansallisesta ilmasto- ja energiastrategian luonnoksesta sekä maa- ja metsätalousministeriön laatimasta maankäyttösektorin ilmasto-ohjelmaluonnoksesta.
Molemmat ilmasto-ohjelmat perustuvat ilmastolakiin ja niiden toimenpide-esityksillä pyritään täyttämään EU:n vuodelle 2030 asettamat ilmasto- ja energiatavoitteet ja -velvoitteet sekä hallitusohjelman tavoite hiilineutraaliuudesta vuodelle 2035.

Maakuntahallitus totesi lausunnossaan, että uusiutuvan sähkön tuotantoa pitäisi edistää tasapuolisesti koko maassa ja tuulivoiman rakentaminen myös Itä-Suomeen tulee olla mahdollista. Nyt tätä hankaloittavat puolustusvoimien tutkavaikutukset.  
Etelä-Savon maakuntahallitus esittää, että valtion tasolla selvitettäisiin tuulivoimarakentamisen mahdollisuudet ja edellytykset tutkien vaikutusalueella sekä se, miten tuulivoiman rakentamisen estyminen vaikuttaa Itä-Suomen kehitykseen. Mikäli tuulivoimaa ei voida Itä-Suomeen rakentaa, tulisi harkita kompensointitapoja alueille, kuten muiden valtion tukemien vihreän siirtymän energiainvestointien suuntaamista Itä-Suomeen. Sama tasapuolisen kehittämisen mahdollisuus tulisi ottaa huomioon myös sähköverkon kehittämisessä.

Etelä-Savon maakuntahallitus näki, että maailmantilanteen nopeiden muutosten vaikutukset energian toimitus- ja huoltovarmuuteen on huomioitava myös ilmasto- ja energiastrategiassa. Muun muassa biokaasun merkitystä huoltovarmuuden osana ei tule unohtaa.
Etelä-Savon maakuntahallitus esitti lausunnossaan myös, että lämmitystapamuutoksia tukeva kotitalousvähennys olisi kasvukeskusten ulkopuolella suurempi johtuen kiinteistöjen alhaisemmasta arvosta. Näillä alueilla korotettu tuki voisi edesauttaa energiaremonttien tekemistä.

Maankäyttösektorin ilmasto-ohjelmaluonnoksesta maakuntahallitus totesi, ettei se ole täysin tasapainoinen. Toimenpiteet kohdistuvat lähes kokonaan maa- ja metsätalouteen ja yksittäisiin yrittäjiin. Suuret yritykset ja teollisuus on jätetty toimien ulkopuolelle. Suunnitelmaan tulee lisätä maankäyttösektorin toimenpiteet, jotka koskevat laajoja maa-ainesten ottoalueita, kaivosalueita, vanhoja käytöstä poistuneita teollisuusalueita ja muita rakennettuja alueita.

Ohjelmassa esitettyä maankäytön muutosmaksua - esimerkiksi metsää muutettaessa pelloksi - ei automaattisesti pidetty oikeudenmukaisena ja hyväksyttävänä. On kohtuutonta periä maankäytön muutosmaksua esimerkiksi pellon raivaamisesta yksittäisen maatalousyrittäjän tarpeisiin tai ruuantuotantoon. Suunnitelmassa on vielä erittäin puutteellisesti kuvattu maankäyttömaksua ja sen vaikutuksia, joten tarkennusta ja jatkokehittelyä asiaan tarvitaan. Suunnitelmassa on esitetty valtion peltopankkirahastoa. Jos turvepeltolohkoja ryhdytään laajasti ostamaan valtion peltopankkiin, on varmistettava oikeudenmukainen hinnoittelu ja kauppojen läpinäkyvyys.

Lisätietoja kokouksesta:
Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Arto Sepponen puh. 044 337 0230 ja Oskari Valtola puh. 040 751 2154 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584