Suoraan sisältöön

Julkaistu 22.06.2021

Maakuntahallituksen kokoustiedote 22.6.

Maakuntahallitus kokoontui kevätkauden viimeiseen kokoukseensa tänään. Kokouksessa valmisteltiin kuntayhtymän uusien luottamushenkilöiden valintaa sekä käsiteltiin joukko rahoitushakemuksia. Kokouksen aluksi kukitettiin hallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, joka täyttää 24. kesäkuuta 70 vuotta.

Uudet luottamushenkilöt kuntien vaalituloksen pohjalta

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Maakuntahallitus päätti tänään käynnistää maakuntaliiton uusien luottamushenkilöiden valintaprosessin. Maakuntahallitus kutsui koolle Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen mukaisen kuntien edustajainkokouksen. Maakuntaliiton 12 jäsenkunnan uudet valtuutetut nimeävät edustajainkokoukseen keskuudestaan edustajan elokuulla.

Kuntien edustajainkokous valitsee 28.9. uuden 49 jäsenisen maakuntavaltuuston. Maakuntavaltuuston kuntakohtainen paikkamäärä pohjautuu jäsenkuntien väkilukuun. Tulevaan maakuntavaltuustoon edustajien kunnittain nimetään seuraavasti: Mikkeli 18 kpl, Savonlinna 11 kpl, Pieksämäki 6 kpl, Juva 3 kpl, Kangasniemi, Mäntyharju ja Rantasalmi kukin 2 kpl sekä Enonkoski, Hirvensalmi, Pertunmaa, Puumala ja Sulkava kukin 1 kpl.

Maakuntahallitus asetti luottamushenkilöiden valintaa valmistelevan työryhmän. Työryhmään pyydettiin edustajat niistä puolueiden piirijärjestöistä, jotka saavat kuntavaalien 2021 tuloksen perusteella edustajia maakuntavaltuustoon.

Maakuntavaltuuston luottamushenkilöiden puoluejakauma määräytyy jäsenkuntien yhteenlaskettujen kuntavaalitulosten perusteella. Uutena puolueena maakuntavaltuustoon nousee Liike Nyt kahdella paikalla. Uuden maakuntavaltuuston poliittinen jakauma on seuraava: keskusta 15 valtuutettua, SDP 11 valtuutettua, kokoomus 9 valtuutettua, perussuomalaiset 6 valtuutettua, vihreät 3 valtuutettua, kristillisdemokraatit 2 valtuutettua, Liike Nyt 2 valtuutettua ja vasemmistoliitto 1 valtuutettu.

Hankkeille rahoitusta 3,1 miljoonalla eurolla

Lisätietoja: vt. kehittämisjohtaja Heli Gynther, p. 040 773 7285

Etelä-Savon maakuntahallitus myönsi EAKR-ohjelmasta rahoitusta 10 hankkeelle yhteensä noin 3,1 miljoonalla eurolla. Kielteisiä päätöksiä tehtiin kolme.

Suurin 0,9 miljoonan euron EAKR-rahoitus myönnettiin Kansallisarkistolle Digitaalisten aineistojen laadun ja käytettävyyden parantaminen tekoälyavusteisesti -hankkeelle. Tavoitteena on nopeuttaa arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa käynnissä olevaa digitalisaatiota ja teknologista murrosta kehittämällä tekoälyn hyödyntämistä laajojen aineistomassojen automaattiseen käsittelyyn. Hanke liittyy Mikkelin Memory Campus -kehittämisalustaan, joka on arkisto- ja kirjastotoimialan digitoinnin osaamis- ja palvelukeskus.

EAKR-rahoitusta saivat lisäksi kaatopaikan suoto- ja hulevesiin keskittyvä hankepari Deve ja Devo, Etelä-Savon turvallisuusklusterin ja turvallisuusalan liiketoimintamallien kehittämishanke sekä Teollisen puurakentamisen innovaatioekosysteemin vahvistaminen - PUURA 2023 -hanke. Lisärahoitusta ja jatkoaikaa myönnettiin D.O. Saimaa - Food&Culture -hankkeelle ja Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi 2019-2021 -hankkeelle.

Elvytysrahaa käyttöön

Ensimmäiset rahoituspäätökset kevään REACT-EU -haussa kohdistuivat kolmelle hankkeelle. Ilmastotoimia edistävä Hiilineutraali Etelä-Savo -hanke parantaa ajantasaisen ja tutkittuun tietoon perustuvan ilmastotiedon saatavuutta ja tukee Etelä-Savon ilmastoryhmän toimintaa.  Jätevillan hyötykäyttöä edistävän tutkimushanke Willatuksen tavoitteena on luoda mahdollisuuksia kotimaiselle suomalaisen villankäsittelyketjulle. Tällöin villaa ei tarvitsisi kuljettaa pestäväksi ulkomaille, ja villan pesun yhteydessä talteen otettavista arvokkaista yhdisteistä saataisiin myös tulot Suomeen ja suomalaisille yrityksille. Lisäksi rahoitusta sai Fly Savonlinna - Silta Saimaalle -hanke, jonka avulla parannetaan Savonlinnan saavutettavuutta keskeisiltä ulkomaan markkinoilta, erityisesti Keski-Euroopasta, käynnistämällä matkanjärjestäjien kanssa suoria tilauslentoja Savonlinnan lentoasemalle (SVL).

Lisätietoja:

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707 ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584