Suoraan sisältöön

Julkaistu 19.04.2021

Maakuntahallitus myönsi tukea hankkeille, joilla kehitetään tapahtumatuotantotoimialaa

Maakuntahallitus myönsi tukea hankkeille, joilla kehitetään tapahtumatuotantotoimialaa. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä ja osaamista ja tuottaa lisätuloa matkailu- ja kulttuuritoimijoille. Hankkeilla on kiinteä yhteys Savonlinnan kulttuuripääkaupunkitavoitteeseen.

Etelä-Savon maakuntahallitus kuuli kokouksessaan tilannekatsaukset Saimaa-ilmiöstä eli Savonlinnan osallistumisesta Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -kilpailuun ja D.O. Saimaa laatu- ja alkuperämerkistä.

Saimaa-ilmiön hakukirja palautetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöön perjantaina 23.4. Saimaa-ilmiö2026:n haun slogan on The Art of Living eli Elämisen taito. Kulttuuripääkaupungin tittelistä kilpailevat Savonlinnan kanssa Tampere ja Oulu. Valintaraati vierailee Savonlinnassa toukokuun lopulla, ja päätös Suomen vuoden 2026 kulttuuripääkaupungista julkistetaan 2.6.2021.

Maakuntaliitto on myöntänyt D.O. Saimaa -merkkiä jo viisi vuotta

Etelä-Savon maakuntaliitto lanseerasi vuonna 2016 D.O. Saimaa -tuotemerkin, joka on ensimmäinen alueellinen alkuperä- ja laatumerkki Suomessa. Merkki on tähän mennessä myönnetty 29 tuottajalle Saimaan alueelta. Parhaillaan kehitetään keinoja markkinoida merkkiä yhteistyössä ja tuoda ruoka- ja designtuottajia näkyväksi.

D.O. Saimaa -merkki on herättänyt mielenkiintoa laajasti. Muut Suomen alueet pitävät D.O. Saimaa -merkkiä esikuvana, kun vastaavia alueellisia laatumerkkejä kehitetään.


Kulttuurin ja matkailun hankkeet vahvistavat maakunnan brändiä

Lisätietoja: va. kehittämispäällikkö Katriina Säisä, p. 040 665 8420

Maakuntahallitus myönsi kokouksessaan tukea kolmelle hankkeelle. Mikkeli Events ja Tapahtumat ja kokoukset matkailun mittareina Savonlinnassa -hankkeille myönnettiin tukea yhteensä noin 604 000 euroa.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy; n hallinnoima Mikkeli Events -hanke verkottaa Mikkelin tapahtumatuotannon sisältö- ja tekniset toimijat. Tavoitteena on kehittää tapahtumatoimijoiden valmiuksia järjestää ja tuottaa laajempia ammattimaisesti toteutettuja tapahtumapalveluita siten, että kansallisille ja kansainvälisille tapahtumajärjestäjille pystytään tarjoamaan palveluita ns. yhden luukun periaatteella.

Savonlinnan Hankekehitys toteuttaa Tapahtumat ja kokoukset matkailun moottoreina Savonlinnassa- hankkeen. Hankkeessa vahvistetaan yhteistyötä ja synnytetään palveluverkosto eri toimialojen välille. Tuloksena on yrityslähtöinen tapahtumatuotantokonsepti, jolla synnytetään uutta liiketoimintaa seudulle. Kannattavaan ja asiakaslähtöiseen kehittämiseen luodaan mittaristo, jonka avulla pystytään kehittämään tapahtumapalvelutuotantoa.

Kumpikin hanke kehittää tapahtumatuotantotoimialaa paikallisia voimavaroja keskittämällä ja verkottamalla tapahtumatuottajia yhteen muun yritystoiminnan kanssa. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä ja osaamista ja näin tuottaa lisätuloa matkailu- ja kulttuuritoimijoille. Tapahtuma- ja kokousmatkailu on merkittävä tekijä maakunnan matkailun ympärivuotistamisessa.

Hankkeet auttavat osaltaan reagoimaan koronapandemian aikaisiin kysynnän ja tarjonnan muutoksiin sekä edistävät tapahtumatuotannon, luovien alojen ja matkailuyritysten elpymistä koronapandemian aiheuttamasta notkahduksesta.

Hankkeilla on kiinteä yhteys Saimaa ilmiön tavoitteisiin ja toimintaan. Osaltaan hankkeet vahvistavat alueidensa tapahtumatarjontaa sekä maakunnan kuvaa kulttuurimatkailualueena kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti.

Lisäksi maakuntahallitus myönsi tukea Etelä-Savon maakuntaliitolle Building Clusters, Ecosystem Collaboration and RIS3 Communication in South Savo-hankkeeseen valtion ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksena 200 000 euroa.


Maakuntahallitus nimesi Taina Salomäen maakunnan yhteistyöryhmän jäseneksi ja Lea Sairasen järjestöneuvottelukunnan yhteyshenkilöksi

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 040 061 8489

Maakuntahallitus hyväksyi Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n esityksen Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän jäsenmuutoksesta. Hallitus nimesi Taina Salomäen varsinaiseksi jäseneksi Kari Kokkolan tilalle.

Maakuntahallitus nimesi keskuudestaan Lea Sairasen Etelä-Savon maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan kokouksiin osallistuvaksi vastuu- ja yhteyshenkilöksi. Hannu Auvinen nimettiin Sairasen varahenkilöksi. Yhteyshenkilö osallistuu järjestöneuvottelukunnan kokouksiin säännöllisesti ja toimii yhteyshenkilönä maakuntahallituksen suuntaan.


Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen Itä- ja Pohjois-Suomen kaivosalan toimintasuunnitelmaksi

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, p. 040 724 9618

Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen Itä- ja Pohjois-Suomen kaivosalan toimintasuunnitelmaksi vuoteen 2024 saakka. Toimintasuunnitelmassa on hahmotettu yhteiset keskeiset toimenpiteet, joita IP-alueella halutaan EU:n tulevalla ohjelmakaudella kaivannaisalalla edistää. Suunnitelma luo pohjaa myös yhteisten EU hankkeiden rakentamiselle yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Suunnitelmassa on huomioitu Etelä-Savon maakuntaliiton edellyttämä kaivostoiminnasta aiheutuvien sosiaalisten, ympäristöllisten ja muihin elinkeinoihin kohdistuvien haittojen ehkäisy.

Maakuntahallitus painotti, että suunnitelmatekstissä mainitut ympäristöarvot ja vesien hoito pitää ottaa vahvasti esille kaikessa kaivostoimintaan liittyvässä toiminnassa.


Lisätietoja:

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, Pekka Selenius puh. 050 015 0994 ja Anna-Kristiina Mikkonen puh. 050 306 7270 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584