Suoraan sisältöön

Julkaistu 18.05.2020

Maakuntahallitus ottaa kantaa alueiden kehittämistä koskevaan lakiuudistukseen

Pidämme hyvänä, että alueiden kehittämistä koskevaa lakiuudistusta selkeytetään. Uudistus selkeyttää lakikokonaisuutta, kun sääntelyä virtaviivaistetaan ja asiat kootaan kolmen nykylain sijasta kahteen lakiin.

Kuvateksti: Lakivalmistelua on tehty kevään kuluessa etäyhteyksin.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa alueiden kehittämistä koskevasta lakiuudistuksesta. Uudistusta tarvitaan sekä kotimaisen aluekehittämisjärjestelmän uudistamiseen että Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastojen ohjelmakauden 2021-2027 toimeenpanoon. Lakiuudistuksen on määrä tulla voimaan ensi vuoden alussa.

Maakuntahallitus toteaa lausunnossaan, että uudistus selkeyttää lakikokonaisuutta, kun sääntelyä virtaviivaistetaan ja asiat kootaan kolmen nykylain sijasta kahteen eli alueiden kehittämistä koskevaan toimeenpanolakiin ja rakennerahastoja koskevaan rahoituslakiin.

Maakuntahallitus näkee tärkeänä, että aluekehityksen prosessit ovat selkeät, vaikuttavat ja läpinäkyvät sekä vahvistavat aluekehittämisjärjestelmän aluelähtöisyyttä. Tästä syystä mm. Euroopan unionin rakennerahastoja koskeva rahoitussuunnitelma halutaan jatkossakin valmistella ja päättää maakunnassa, ja asiaan liittyvä kirjaus halutaan säilyttää laissa.

Uutena aluekehittämisen toimintamallina lakiin on ehdotettu aluekehittämiskeskustelu valtion ja maakuntien välisen vuoropuhelun vahvistamiseksi. Tämä on tervetullut uudistus, ja maakuntahallitus toivoo menettelyyn tavoitteellisuutta ja vaikuttavuutta.

Muilta osin maakuntahallitus esittää lausunnossaan täydennyksiä ja täsmennyksiä mm. maakunnan liiton roolia ja tehtäviä koskeviin kirjauksiin.

Lakiuudistuksen valmisteluprosessi on koettu suhteellisen avoimeksi. Vastaavaa avoimuutta maakuntahallitus toivoo myöhemmin näiden lakien perusteella annettavien valtioneuvoston asetusten valmisteluun.

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903​