Suoraan sisältöön

Julkaistu 10.02.2023

Maakuntakaavassa tarkoitus osoittaa uusia tuulivoimatuotannon alueita Kangasniemelle - asukkaita kutsutaan keskusteluun

Etelä-Savon maakuntaliitto ja Kangasniemen kunta laativat viime vuonna selvityksiä potentiaalisista tuulivoima-alueista. Molemmat saivat selvityksiin rahoitusta ympäristöministeriöltä.

Maakuntaliitto kartoitti selvityksissään koko maakunnan alueelta potentiaalisia tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita ja pyysi löytämästään 56 alueesta Puolustusvoimien lausunnon. Ilmavalvontatutkiin kohdistuvien vaikutusten vuoksi ainoastaan seitsemän kartoitetuista alueista oli Puolustusvoimien pääesikunnan mukaan toteuttamiskelpoisia. Alueet sijaitsevat Kangasniemellä ja Pieksämäellä. Siten maakuntaliiton laatimissa tarkemmissa selvityksissä keskityttiin näiden alueiden vaikutusten arviointiin.

- Puolustusvoimien ilmavalvontatutkat rajoittavat lähestulkoon koko maakunnan alueella tuulivoiman rakentamismahdollisuuksia. Siten katseemme kohdistuvat toiveikkaina Pieksämäen ja Kangasniemen suuntaan, sanoo Etelä-Savon maakuntaliiton aluesuunnittelupäällikkö Jenni Oksanen.

Kolme uutta tuulivoimatuotantoaluetta Kangasniemelle

Maakuntaliiton selvityksissä kolmen Kangasniemen luoteisosassa sijaitsevan potentiaalisen tuulivoima-alueen maisema-, linnusto- ja aluetaloudelliset vaikutukset arvioi Ramboll Oy. Lisäksi kunta kartoitti teettämässään selvityksessä pienempiä tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita. Kunnan selvityksen tuloksia esiteltiin viime vuonna.  

- Maakuntaliiton selvitys ja Kangasniemen kunnan aiemmin teettämä selvitys tuulivoimatuotantoon soveltuvista alueista täydentävät toisiaan. On erinomaista, että myös maakuntaliiton tarkastelun kohteena olevista tuulivoima-alueista järjestetään kaikille avoin info- ja keskustelutilaisuus. Tuulivoima herättää usein mielipiteitä ja tunteitakin, ja nyt on juuri oikea aika tuoda eri näkökulmat esille ennen kuin mitään lopullisia linjauksia asian osalta tehdään, korostaa kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen.

Maakuntakaavassa on tarkoitus osoittaa uusia tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita Kangasniemelle kolme, mikäli prosessin aikana ei etene esteitä. Lähtökohtaisesti alueet, joille on tarkoitus rakentaa yli seitsemän turbiinia, tulee osoittaa maankuntakaavassa. Sen sijaan seitsemää turbiinia pienemmät hankkeet voivat edetä ilman maakuntakaavan varausta.

Oksanen näkee, että avoin vuorovaikutusprosessi on tärkeää tuulivoiman hyväksyttävyyden kannalta. - Maanomistajien, asukkaiden, mökkiläisten ja muiden sidosryhmien voi olla vaikea hahmottaa mihin alueisiin kunnan tai maakuntaliiton selvitykset kohdistuvat. Loppujen lopuksi osallisten näkökulmasta se kuka selvitykset on laatinut, on toissijaista. Tärkeää on hahmottaa, että tulevaisuudessa alueet on tarkoitus osoittaa tuulivoimatuotantoon, mikäli kaavaprosessin aikana esteitä ei ilmene, ja nyt halutaan nimenomaan kuulla ajatuksia tähän liittyen. Siten maakuntaliitto ja Kangasniemen kunta haluavat yhdessä esitellä laatimiensa selvitystensä tulokset jo hyvissä ajoin ennen kuin varsinainen maakuntakaavaluonnos asetetaan nähtäville.  

Mikäli Kangasniemelle rakentuisi kaikki kolme maakuntaliiton kartoittamaa potentiaalista tuulivoima-aluetta, voisi se tarkoittaa Rambollin aluetalousvaikutusten arvioinnin perusteella kunnalle jopa 2 miljoonan euron vuosittaisia kiinteistöverotuottoja.

Keskustelutilaisuus asukkaille ja maanomistajille keskiviikkona 22.2.

Voimaa tuulesta Kangasniemellä -keskustelutilaisuus järjestetään Kangasniemen kunnantalolla keskiviikkona 22. helmikuuta kello 17-19.

Tilaisuudessa halutaan kuulla asukkaiden, maanomistajien ja muiden sidosryhmien näkemyksiä tuulivoimarakentamiselle soveltuvista alueista Kangasniemellä.

Tilaisuuden ajankohtaisuuteen vaikuttavat Kangasniemen kunnan ja Etelä-Savon maakuntaliiton laatimat tuulivoimaselvitykset, jotka ovat valmistuneet viime vuoden joulukuussa.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja paikalle toivotaan etenkin alueen asukkaita sekä vapaa-ajan asukkaita. Lisätietoja tilaisuudesta saa Kangasniemen tekniseltä johtajalta Mikko Korhoselta tai Etelä-Savon maakuntaliiton aluesuunnittelupäällikkö Jenni Oksaselta. 

Tässä linkki karttaan, johon on merkitty potentiaaliset tuulivoima-alueet Kangasniemellä.


Lisätiedot:

Jenni Oksanen
Aluesuunnittelupäällikkö
040 628 2788
jenni.oksanen@esavo.fi