Suoraan sisältöön

Julkaistu 03.02.2023

Maakuntakaavassa tarkoitus osoittaa uusia tuulivoimatuotannon alueita Pieksämäelle - asukkaita kutsutaan keskustelutilaisuuteen

Etelä-Savon maakuntaliitto ja Pieksämäen kaupunki laativat viime vuonna selvityksiä potentiaalisista tuulivoima-alueista. Molemmat saivat selvityksiin rahoitusta ympäristöministeriöltä.

Maakuntaliitto kartoitti selvityksissään koko maakunnan alueelta potentiaalisia tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita ja pyysi löytämästään 56 alueesta Puolustusvoimien lausunnon. Ilmavalvontatutkiin kohdistuvien vaikutusten vuoksi ainoastaan seitsemän kartoitetuista alueista oli Puolustusvoimien pääesikunnan mukaan toteuttamiskelpoisia. Alueet sijaitsevat Pieksämäellä ja Kangasniemellä. Siten maakuntaliiton laatimissa tarkemmissa selvityksissä keskityttiin näiden alueiden vaikutusten arviointiin.

Viisi uutta tuulivoimatuotantoaluetta Pieksämäelle

Maakuntaliiton selvityksissä maisema-, linnusto- ja aluetaloudelliset vaikutukset arvioi Ramboll Oy. Koska kaupungilla ja maankuntaliitolla oli molemmilla selvityshanke käynnissä ja osa alueista oli päällekkäisiä, sovittiin, että kaupunki selvittää Niinimäen ympäristön tuulivoimapotentiaalia ja laadituttaa tarpeelliset vaikutusten arvioinnit alueilta. Siten ne eivät sisältyneet maakuntaliiton selvittämiin alueisiin. Lisäksi Niinimäen läheisyydessä on yksi hankekehittäjän tuulivoimahanke vireillä.

Pieksämäen osalta maakuntaliiton selvityksessä laadittiin kolmelle alueelle vaikutusten arvioinnit. Alueissa on mukana yksi alue Pieksämäen kaakkoispuolella, jonka toteutukseen Puolustusvoimien lausunnossa suhtauduttiin kriittisesti. Alueelta laadittiin kuitenkin tarkempi vaikutusten arviointi, sillä kaavan tavoitevuosi on 2040 ja maakuntaliitossa elätellään toiveita, että siihen mennessä tutkavaikutukset saadaan ratkaistua. Muut alueet, joiden vaikutuksia maakuntaliitossa tutkittiin sijaitsevat Kangasniemellä.   

- Pieksämäellä on todella otettu uusiutuvan energian mahdollisuuksista koppia, iloitsee Etelä-Savon maakuntaliiton aluesuunnittelupäällikkö Jenni Oksanen.

Pieksämäen kaupunki on järjestänyt viime syksynä esittelytilaisuuden laatimiensa selvitystensä pohjalta. Oksanen kokee, että kertauksesta ei ole haittaa, päinvastoin. Maanomistajien, asukkaiden ja muiden sidosryhmien voi olla vaikea hahmottaa mihin alueisiin selvitykset kohdistuvat ja kuka selvityksiä laatii.

Osallisten näkökulmasta se kuka selvitykset on laatinut, on toissijaista. Tärkeää on hahmottaa, että tulevaisuudessa alueet on tarkoitus osoittaa tuulivoimatuotantoon ja nyt halutaan nimenomaan kuulla ajatuksia tähän liittyen. Oksanen näkee, että avoin vuorovaikutusprosessi on tärkeä tuulivoiman hyväksyttävyyden kannalta. Siten maakuntaliitto ja Pieksämäen kaupunki haluavat yhdessä esitellä laatimiensa selvitystensä tulokset jo hyvissä ajoin ennen kuin varsinainen maakuntakaavaluonnos asetetaan nähtäville.

- Maakuntakaavassa on tarkoitus osoittaa uusia tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita Pieksämäelle neljästä viiteen, mikäli kaavaprosessin aikana ei ilmene esteitä, sanoo Oksanen. - Selvitykset ovat kesken hanketoimijalla Sarvikankaan osalta ja odotamme selvitysten tuloksia.

Keskustelutilaisuus asukkaille ja maanomistajille 14.2.

Voimaa tuulesta Pieksämäellä -keskustelutilaisuus järjestetään virastotalo Kanttilassa tiistaina 14. helmikuuta kello 17-19.

Tilaisuudessa halutaan kuulla asukkaiden, maanomistajien ja muiden sidosryhmien näkemyksiä tuulivoimarakentamiselle soveltuvista alueista Pieksämäellä.

Tilaisuuden ajankohtaisuuteen vaikuttavat Pieksämäen kaupungin ja Etelä-Savon maakuntaliiton laatimat tuulivoimaselvitykset, jotka ovat valmistuneet viime vuoden joulukuussa.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja paikalle toivotaan etenkin alueen asukkaita sekä vapaa-ajan asukkaita. Lisätietoja tilaisuudesta saa kaupungin kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä tai Etelä-Savon maakuntaliiton aluesuunnittelupäällikkö Jenni Oksaselta. 

Tässä linkki karttaan, johon on merkitty potentiaaliset tuulivoima-alueet Pieksämäellä.


Lisätiedot:

Jenni Oksanen
Aluesuunnittelupäällikkö
040 628 2788
jenni.oksanen@esavo.fi