Suoraan sisältöön

Julkaistu 25.01.2023

Maakuntaliitossa avautuu haettavaksi yli viisi miljoonaa euroa hankerahaa vihreään siirtymään, saavutettavuuteen ja innovaatioihin

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä päätti helmikuussa avattavan EAKR-rakennerahastohaun sekä myöhemmin keväällä avautuvan JTF-rahastohaun painotuksista ja sisällöistä kokouksessaan 25.1.2023

EAKR-haku alkaa 1.2. ja päättyy 17.3. JTF-rahoituksen haku avautuu jatkuvana hakuna keväällä 2023. Hakuajat kerrotaan maakuntaliiton verkkosivuilla.

Eteläsavolaisille hanketoteuttajille haettavissa on yhteensä noin 5,5 miljoonaa euroa aluekehitystä tukeviin hankkeisiin (EAKR) maakuntaliitosta. Lisäksi Etelä-Savon maakuntaliitto jakaa JTF-rahoitusta noin runsaat 14 miljoonaa euroa seuraavan kahden vuoden aikana maakunnan kehittäjä- ja tutkimusorganisaatioille, korkeakouluille ja oppilaitoksille, kunnille, säätiöille ja yhdistyksille.

EAKR-hankerahoitusta myönnetään innovaatioiden edistämiseen sekä energiatehokkuutta ja kiertotaloutta tukeviin sekä paikallista ja alueellista saavutettavuutta parantaviin kehittämishankkeisiin. Niiden tavoitteena on vahvistaa alueiden ja yritysten tutkimus- ja innovointiosaamista ja uusien teknologioiden käyttöönottoa. Rahoituksella vauhditetaan pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Lisäksi tavoitteena on edistää digitalisaatiota kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi. Rahoitusta kohdennetaan myös toimiin, joilla sopeudutaan ilmastonmuutokseen.

JTF-rahoitusta myönnetään vihreän siirtymän edistämiseen ja elinkeinojen monipuolistamiseen. Tällä kompensoidaan turvetuotannon vähentämisestä ja luopumisesta aiheutuvaa haittaa.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-rakennerahastovarojen käyttöä alueellaan. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina puolueiden ja alueen kehityksen kannalta keskeisten sidosryhmien edustajat sekä ohjelmia rahoittava ELY-keskus.

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmässä on 28 varsinaista jäsentä.
 

Lisätietoja:

Yhteistyöryhmän puheenjohtaja Jonne Tynkkynen, p. 040 733 5440
Kehittämisjohtaja Merja Olenius, p. 040 629 7210, ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, p. 040 542 6140 ja elinkeinopäällikkö Tuula Kokkonen, p. 040 678 5415, Etelä-Savon maakuntaliitto