Suoraan sisältöön
Suomen hallitusohjelmassa linjataan, että maa tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Tämä voi olla haasteellinen tavoite erityisesti pienille kunnille, joissa ilmastotyö on vasta käynnistymässä.

Julkaistu 02.02.2022

Maakuntaliitto selvittää kuntien ilmastotyön nykytilaa - ilmastotoimiin tarjolla EU-rahaa

Suomen hallitusohjelmassa linjataan, että maa tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Tämä voi olla haasteellinen tavoite erityisesti pienille kunnille, joissa ilmastotyö on vasta käynnistymässä.

Etelä-Savon maakuntaliitto on tunnistanut ilmastotyön tarpeet ja käynnistänyt ympäristöministeriön rahoittaman hankkeen, jolla tuetaan kuntien ilmastotyötä kuntien omat lähtökohdat huomioiden. Hankkeen ilmastokoordinaattori selvittää ilmastotyön nykytilaa maakunnassa ja auttaa kuntia hakemaan EU-rahoitusta omiin ilmastotoimiinsa.

Etelä-Savossa yksikään kunta ei ole vielä mukana hiilineutraalien kuntien HINKU-verkostossa, ja nyt on tarkoitus selvittää, saataisiinko eteläsavolainenkin kunta mukaan verkostoon.

Ilmastotyön tukeminen Etelä-Savon kunnissa -hankkeessa ja maakuntaliiton ilmastokoordinaattorina on aloittanut Marcus Nykopp. Maakuntaliittoon on palkattu ilmastokoordinaattori nyt ensimmäistä kertaa.
Loppuvuodesta 2021 hyväksytyssä Etelä-Savon maakuntaohjelmassa painotetaan, että hiilineutraaliutta on edistettävä maakunnassa.

Ilmastotyön nykytilannetta kartoitetaan kyselyllä

Helmikuun alussa Nykopp lähettää Etelä-Savon kunnille kyselyn niiden ilmastotoimenpiteistä.

Kyselyssä muun muassa selvitetään, onko kunta verkostoitunut muiden kuntien kanssa ilmastoasioissa, onko kunnan omassa toiminnassa kannustettu ilmastoystävällisiin toimintatapoihin tai tehty vähähiilisyyteen tähtääviä laitehankintoja tai -investointeja.

Kuntien toivotaan vastaavan myös, edistetäänkö kunnissa ilmastoasioita strategisesti.

Kyselyn tuloksista raportoidaan vuoden lopussa ympäristöministeriölle, ja ne auttavat kuntien ilmastotyön tukemisessa jatkossa.

EU-rahoituksesta vauhtia energiatehokkuuteen tai puurakentamiseen

Uusi EU-ohjelmakausi on alkamassa ja rakennerahastovaroista tulee jatkossa suunnata 35 prosenttia ilmastohankkeisiin. Etelä-Savossa tavoitteena on herätellä hakijoita EU-rahoituksen mahdollisuuksiin. Etenkin kunnat ovat hakeneet hankkeisiinsa melko vähän aluekehittämisrahaa.

- Konkreettista tukea kohdennetaan erityisesti sellaisille kunnille, joilla on kiinnostusta ilmastotyöhön, mutta eivät ole vielä hakeneet tähän rahoitusta aikaisemmin. Olen apuna rahoituksen hakemisessa, Nykopp kannustaa kuntia.

-Tavoittelemme myös sitä, että EU-rahoitukselle löytyisi hyviä kohteita ilmastotyössä. Rahoituksella voidaan tukea esimerkiksi puurakentamista ja etsiä ratkaisuja rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Kunnissa on paljon osaamista, joten nyt kannattaa huomioida uuden EU-ohjelmakauden tarjoamat mahdollisuudet. EU-rahoitus on yksi keino edistää asiaa maakunnassa.

Maakuntaliitto järjestää 8.2. verkossa infotilaisuuden uuden ohjelmakauden ensimmäisestä EAKR-hausta, joka avautuu keväällä. Tulevassa haussa on mahdollista hakea tukea myös ilmastohankkeisiin.
Lisätietoa tapahtumasta täällä.

Lisätietoa hankkeesta täällä.

Lisätietoja:

Marcus Nykopp
Ilmastokoordinaattori, Etelä-Savon maakuntaliitto
P. 040 652 3794
marcus.nykopp(at)esavo.fi