Suoraan sisältöön

Julkaistu 17.05.2021

Merja Olenius valittiin maakuntaliiton kehittämisjohtajaksi

Maakuntahallitus valitsi YTM Merja Oleniuksen maakuntaliiton kehittämisjohtajan virkaan, myönsi rahoitusta kahdelle hankkeelle ja antoi Maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon Suomen kansallisesta luomuohjelmasta. Maakuntahallitus kuuli toukokuun kokouksessaan myös tilannekatsaukset Etelä-Savon maakuntaohjelman 2022-2025 ja Älykkään erikoistumisen strategian valmistelusta, maakuntaliiton organisaatiouudistuksesta ja Pieksämäen Diakonia-ammattikorkeakoulun DIAK:in tilanteesta.

Maakuntahallitus valitsi YTM Merja Oleniuksen maakuntaliiton kehittämisjohtajan virkaan, myönsi rahoitusta kahdelle hankkeelle ja antoi Maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon Suomen kansallisesta luomuohjelmasta.

Maakuntahallitus kuuli toukokuun kokouksessaan myös tilannekatsaukset Etelä-Savon maakuntaohjelman 2022-2025 ja Älykkään erikoistumisen strategian valmistelusta, maakuntaliiton organisaatiouudistuksesta ja Pieksämäen Diakonia-ammattikorkeakoulun DIAK:in tilanteesta.


YTM Merja Olenius valittiin maakuntaliiton kehittämisjohtajan virkaan

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, p. 050 500 2584

Yhteiskuntatieteiden maisteri Merja Olenius on valittu Etelä-Savon maakuntaliiton kehittämisjohtajan virkaan 1.8.2021 alkaen maakuntahallituksen yksimielisellä päätöksellä.

Kehittämisjohtaja johtaa kehittämisyksikköä. Esimiestehtävän lisäksi kehittämisjohtajan vastuualueeseen kuuluvat aluekehityslainsäädännön ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tehtävät. Niihin sisältyvät maakuntaohjelmatyö, EU- ja kansallinen aluekehitysrahoitus, maakuntakaavoitus sekä ennakointiin, aluekehittämiseen ja alueiden käyttöön liittyvät sisällöt. Kehittämisjohtaja vastaa vastuualueensa toiminnasta, taloudesta, asioiden valmistelusta ja täytäntöön panosta.

Kehittämisjohtaja osallistuu liiton edunvalvontatyöhön, on maakuntajohtajan varahenkilö ja viraston johtoryhmän jäsen. Lisäksi hän toimii maakunnan yhteistyöryhmän esittelijänä ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön puheenjohtajana.

Julkisella haulla kehittämisjohtajan virkaan kuulutettuun hakuun vastasi 28 virasta kiinnostunutta. Virkaa hakeneiden joukossa oli vuodesta 2012 lähtien Hartolan kunnanjohtajana toiminut leivonmäkeläinen Merja Olenius.

Etelä-Savon maakuntaliiton aluekehitys- ja aluesuunnitteluyksikön tehtävät yhdistyivät kehittämisyksikön kokonaisuudeksi vuoden alussa toteutetun organisaatiouudistuksen yhteydessä.


Maakuntahallitus myönsi rahoitusta kahdelle hankkeelle

Lifewide learning

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Anne Kokkonen, p. 044 770 0512

Maakuntahallitus päätti myöntää rahoitusta Lifewide learning Etelä-Savo -hankkeelle, jonka hakijana on Helsingin yliopisto.

Hanke on kolmen Mikkelin yliopistokeskuksessa toimivan yliopiston selvityshanke, jolla parannetaan yliopistokeskuksen ja yrittäjille tarjolla olevien toimien vaikuttavuutta ja luodaan uusia tapoja vastata yrittäjien oppimistarpeisiin. Mikkelin yliopistokeskuksen (MUC) toimijat ovat Aalto, HY ja LUT.

Hankkeessa tehdään selvitys, joka liittyy elinkeinoelämän kehittämisen haasteisiin, tarpeisiin ja kohteisiin, ryhmitellään yritysten osaamistarpeita, selvitetään parhaita käytäntöjä muualta Suomesta yliopistojen ja yritysten yhteistyön osaamisen kehittämisessä ja laaditaan niiden pohjalta Etelä-Savon lifewide learning -pilotin road map toimijoineen ja vaiheineen. Selvityshankkeen tulosten pohjalta on pidemmällä aikajänteellä tavoitteena vakiinnuttaa toimintamalli osaksi normaalia tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoimintaa.

Saimaa Taste of Place, StoP Ruoka paikantunnun ilmentäjänä ja matkailun edistämiskeinona

Lisätietoja: va. kehittämispäällikkö Katriina Säisä, p. 040 665 8420

Maakuntahallitus päätti myöntää rahoitusta Saimaa Taste of Place- SToP Ruoka paikan tunnun ilmentäjänä ja matkailun edistämiskeinona -hankkeelle. Hankkeen toteuttajana on Helsingin yliopisto/ Ruralia, ja se on kestoltaan kaksi vuotta ja neljä kuukautta. Hanke kohdistuu Etelä-Savon alueelle. Sen tavoitteena on etsiä ja tunnistaa Etelä-Savon alueella niitä tekijöitä, jotka korostavat Saimaan alueen erityisyyttä omaleimaisena ja kulttuurisesti vahvana ruokamatkailualueena.

Ruokakulttuuriamme hyödynnetään sekä alueen brändäyksessä että yritysten omissa markkinointitoimenpiteissä. Tavoitteena on myös löytää elintarvikkeisiin tai maataloustuotteiden alkuperään liittyviä indikaattoreita, joilla voitaisiin hakea suojattua maantieteellistä merkintää EU:n nimisuojajärjestelmästä. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä D.O. Saimaa tuotemerkin kanssa, ja näin laajentaa ja monipuolistaa ruuan roolia matkailun edistämisessä.


Maakuntahallitus antoi maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon Suomen kansallisesta luomuohjelmasta

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Jyrki Kuva, p. 040 757 6698

Suomen kansallisen luomuohjelman mukaan luomua on kehitettävä koko ruokajärjestelmän yhteistyöllä niin, että se huomioidaan kaikessa ruoka-alan kehittämisessä ja resurssien jakamisessa. Vuoteen 2030 ulottuvan ohjelman tavoitteena on panostaa alan osaamiseen, tutkimukseen, raaka-ainetuotantoon, jalostukseen, markkinointiin ja vientiin. Luomuun liittyy suuri kehittämispotentiaali, mikä tarjoaa mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvattamiseen ja monipuolistamiseen.

Maakuntahallitus totesi lausunnossaan, että kansallisen luomuohjelman lähtökohdat ja tavoitteet ovat linjassa Etelä-Savon tuoreen maakuntastrategian kanssa. Strategian Ruoka-kärjen tärkeimpinä tavoitteina on luomutuotannon ja -liiketoiminnan kasvattaminen sekä alan osaamisen ja tutkimuksen kehittäminen koko arvoketjun matkalla.

Maakuntahallitus piti hyvänä kansallisen luomuohjelmaan kirjattua tavoitetta selkeyttää ja yhtenäistää luomualan ohjeistusta. Uutta, selkeyttävää ohjeistusta tarvitaan muun muassa luomukeruutoimintaa koskevien ehtojen kohdalla. Ruokaviraston tulee laatia toimijoille uudet luonnonmukaisen tuotannon ohjeet, joissa määritellään ja yhtenäistetään luomutuotannon vaatimukset ja valvontamenettelyt.

Valvontamenettelyjen päivittämisessä tulee huomioida, että valvonta ei muodostu nykyistä raskaammaksi ja sitä myöden yrittäjän työaikaa kuormittavaksi. Hallitus kiinnitti myös huomiota siihen, että metsästä kerättävien luomutuotteiden sertifioinnin on tuettava tuotteiden markkinoillepääsyä.

Etelä-Savon maakuntaliitto edistää omalta osaltaan Kansallisen luomuohjelman tavoitteiden toteutumista. 


Maakuntaliiton kokousajankohdat syksyllä 2021

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 040 061 8489

Maakuntahallitus päätti syksyn 2021 kokousajankohdiksi:

  • maakuntahallitus 23. elokuuta
  • maakuntahallitus 20. syyskuuta
  • edustajainkokous 28. syyskuuta
  • maakuntahallitus 18. lokakuuta
  • maakuntavaltuusto 19.lokakuuta
  • maakuntahallitus 1. marraskuuta
  • maakuntahallitus 22. marraskuuta
  • maakuntavaltuusto 15. joulukuuta
  • maakuntahallitus 20. joulukuuta

Kuntavaalien siirtäminen kesäkuulle vaikuttaa maakunnan liiton toimielinten valitsemisaikatauluun.

Edustajankokouksen ajankohta ajoittuu syyskuun loppuun, jotta kuntien kuntavaalitulosten pohjalta toteutettava maakuntavaltuuston jäsenten valinta ehditään valmistella. Kuntien edustajainkokous valitsee maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Edustajankokouksen ajankohta on riippuvainen jäsenkohtien uusien valtuustojen työn käynnistymisestä.

Maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan kokoonpanon järjestäytymiskokouksessaan lokakuussa. Tämä merkitsee sitä, että nykyinen maakuntahallitus jatkaa syksyllä tavallista pidempään ja uusi maakuntahallitus aloittaa marraskuun alussa.


Maakuntahallitus nimesi Toni Roposen Itä-Suomen liikuntaneuvoston jäseneksi

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 040 061 8489

Maakuntahallitus nimesi Tanhuvaaran urheiluopiston uuden rehtorin Toni Roposen Itä-Suomen liikuntaneuvoston jäseneksi toimintakaudelle 2020-2023 Erkki Kauppisen tilalle hänen eläköidyttyään tehtävistään. Roponen aloitti urheiluopiston rehtorin tehtävässä 1.5.2021.

Maakuntahallituksen nimeämät Itä-Suomen liikuntaneuvoston jäsenet toimintakaudella 2020-2023 ovat Etelä-Savon Liikunnan aluejohtaja Mari Makkonen, Tanhuvaaran urheiluopiston rehtori Toni Roponen, Juvan kunnanjohtaja Mervi Simoska ja projektipäällikkö Hannu Korhonen Mikkelin kaupungin Meijän Mikkeli -hankkeesta.


Maakuntaliiton viraston kesän järjestelyt

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 040 061 8489

Maakuntahallitus päätti, että maakuntaliiton virasto sulkee ovensa jälleen kesäkaudella 2021. Tänä kesänä virasto on kiinni neljä viikkoa 5.-30.7.2021, myös etäpalvelun osalta.

Koronatilanteen vuoksi maakuntaliiton virasto ei ole ollut auki asiakaspalvelulle kevään aikana vaan yhteydenpito on toteutettu etäyhteyksin.

Aikaisempien kesäsulkemisten tapaan tärkeimmät tapaukset hoidetaan virastoon järjestetyn päivystyksen myötä.


Lisätietoja:

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto (Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, estyneenä 17.5.), Pekka Selenius puh. 050 015 0994 ja Anna-Kristiina Mikkonen puh. 050 306 7270 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584