Suoraan sisältöön
Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä MYR on hyväksynyt investointirahoituksen Savonlinnan kaupungin teknologiapuisto Nohevan tutkimuslaboratorioon rakennushankkeeseen.

Julkaistu 25.06.2024

Miljoonapotti EU-rahoitusta teknologiapuisto Nohevan laajennukseen ja Puumalan Viljakansaarentien parantamiseen

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä MYR on hyväksynyt investointirahoituksen Savonlinnan kaupungin teknologiapuisto Nohevan tutkimuslaboratorioon rakennushankkeeseen.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) myönnetyn tuen osuus on 2 320 564 euroa ja se on 35 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.

Investointi täydentää Savonlinnan Kuitulaboratorion toimintaa ja tukee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin toimintaa teknologiapuisto Nohevassa, jossa Xamkilla on käynnissä Business Finlandin ja OKM:n rahoittama noin 3 miljoonan euron kehitysohjelma. Hankkeen toteuttaja Savonlinnan kaupunki vuokraa tilat Xamkin käyttöön kokonaisuudessaan.
Uusi rakennus toteutetaan olemassa olevan Kuitulaboratorion jatkeeksi, siten että Kuitulaboratorio ja hankkeella rakennettava laajennusosa muodostavat yhden toiminnallisen kokonaisuuden.

Hankkeen tavoitteena on kehittää Kuitulaboratorion TKI-toiminnan edellytyksiä erityisesti metsäbiotalouden uusien korkean lisäarvon ratkaisujen, tuotteiden ja prosessien kehittämiseksi.

Viljakansaarentietä parannetaan hankerahoituksella, budjetti yli 3 miljoonaa euroa

Maantie 15169 (Viljakansaarentie) on 28 kilometrin pituinen yhdystie, jonka keskimääräinen liikennemäärä on 38 - 266 ajoneuvoa vuorokaudessa. Suurimmat liikennemäärät ovat kantatien 62 ja maantien 15175 (Kietävälänvirta) välisellä noin 16 km pituisella tieosuudella. Viljakansaarella asuu vakituisesti noin 120 henkilöä ja vapaa-ajan asuntoja on noin 450 kappaletta. Tien välittömässä vaikutuspiirissä on eri alojen yritystoimintaa.

Viljakansaarentien päällysteen elinkaari on pääosin käytetty loppuun ja tierakenne vaatii vahvistamista. Tien parantaminen toteutetaan hankerahoituksella.

Mt 15169 Viljakansaarentien parantaminen -hankkeen toteuttajana on Väylävirasto yhdessä Puumalan kunnan kanssa. Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 3 100 000 euroa.

Puumalan kunta osallistuu hankkeen rahoitukseen 496 000 eurolla. Etelä-Savon ELY-keskus rahoittaa hanketta 1 550 000 eurolla ja Väylävirasto 1 054 000 eurolla.

Pohjois-Savon ELY-keskus teetti maantien kunnostussuunnitelman perusväylänpidon rahoituksella vuonna 2023. Kunnostussuunnitelman toteutti Ramboll CM Oy.

Rakennuttajana toimii Keski-Suomen ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, joka kilpailuttaa rakentamisen.

Hankkeen tavoitteena on parantaa paikallisen yritystoiminnan saavutettavuutta ja toimintaedellytyksiä sekä elinkeinoelämän kuljetusten ennakoitavuutta. Väylän parempi palvelutaso lisää alueen houkuttelevuutta matkailijoiden näkökulmasta. Hankkeella pystytään kehittämään huomattavasti väylän palvelutasoa nykyisestä, mikä parantaa alueen yritystoiminnan edellytyksiä edistäen muun muassa pyörämatkailun kehittämismahdollisuuksia. Tavoitteena on myös parantaa tiellä liikkuvien turvallisuutta.

Hankkeesta hyötyvät tien vaikutusalueella toimivat pk-yritykset ja matkailuyritykset laajemminkin Puumalassa sekä kaikki tiellä liikkuvat.

MYR puolsi rahoituksen myöntämistä myös Tupa - Tuoretta osaamista nuorten palveluihin- sekä Matkalla riittävään vanhemmuuteen -ryhmähankkeelle ESR+-ohjelmasta. Kestävä Kylmäpuro -hankkeelle hyväksyttiin rahoitus JTF-ohjelmasta.

EAKR- ja JTF-hankehaut avautuvat elokuun alussa

Maakuntaliiton EAKR-kehittämishankehaku aukeaa elokuun alussa. Haettavissa toimintalinjoilla 1-3 on 4,5 miljoonaa euroa. Haku on avoinna 20.9.2024 asti.

Kuntien perusrakenteen JTF-investointihankehaku on myös auki ajalla 1.8.-20.9.2024 ja siinä on haettavissa 1,2 miljoonaa euroa.

Molemmista hauista järjestetään hakuinfo 20.8. Infotilaisuudesta tiedotetaan erikseen.


Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-rakennerahastovarojen käyttöä alueellaan. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina puolueiden ja alueen kehityksen kannalta keskeisten sidosryhmien edustajat sekä ohjelmia rahoittava ELY-keskus.

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmässä on 28 varsinaista jäsentä.

Lisätietoja:

Yhteistyöryhmän 1. varapuheenjohtaja Jarmo Tuunanen, puh. 040 717 9990
Kehittämisjohtaja Merja Olenius, puh. 040 629 7210, Etelä-Savon maakuntaliitto
Ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, puh. 040 542 6140, Etelä-Savon maakuntaliitto