Suoraan sisältöön

Julkaistu 19.03.2021

Rakennerahastot tuottavat merkittäviä elinvoimahyötyjä maakuntaan

Vuosina 2014-2020 on syntynyt 52 uutta yritystä ja 1187 työpaikkaa.

Rakennerahastot ovat tuottaneet Etelä-Savoon merkittäviä elinvoimahyötyjä. Uusia yrityksiä on toistaiseksi syntynyt 52 kappaletta ohjelmakauden 2014-2020 aikana, ja uusia tuella aikaansaatuja työpaikkoja 1187 kappaletta. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyviä työpaikkoja on syntynyt 74 kappaletta.

- Etelä-Savossa on onnistuttu moniin muihin maakuntiin verrattuna erinomaisesti synnyttämään elinvoimaa – työpaikkoja, uusia yrityksiä ja uutta liike- ja palvelutoimintaa. Voi sanoa, että maakunta on onnistunut hyvin käyttämään rakennerahastoja elinvoimatyössään, ja tätä on tärkeää jatkaa, toteaa maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Soile Kuitunen.

Ajankohtaiskatsausta käsiteltiin 19.3.2021 maakunnan yhteistyöryhmässä. Suurimmat panostukset kehittämishankkeiden rahoituksessa ovat kohdistuneet osaamiseen, työmarkkinoiden toimivuuteen, vähähiilisyyteen ja yrittäjyyteen.

Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli myös nopeisiin elvytystoimiin kuuluvaa REACT-EU -lisärahoitusta, jonka haku on käynnissä. Rahoituksen tavoitteena on tukea koronakriisin aikaansaamien vahinkojen korjaamista sekä luoda pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Etelä-Savoon kohdentuu rahoitusta noin 15,5M€. REACT-EU -rahoituksella pystytään vastaamaan myös alueen yritysten vireään kysyntään yritysrahoituksista. Hakemuksissa korostuvat toimialoina matkailuelinkeino ja teknologiateollisuus.

Haussa on myös alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen tarkoitettu määräraha, joka soveltuu erityisesti pienehköihin selvitys- ja suunnitteluhankkeisiin. Maakuntaliitolta haettava rahoitus suunnataan pienehköihin Etelä-Savon alueelliseen koronaselvitymissuunnitelmaan perustuviin hankkeisiin, ja sitä on myönnetty Etelä-Savoon vuosina 2020 ja 2021 yhteensä lähes 1,3 M€.

Suomen kestävän kasvun ohjelma on komission edellyttämä kansallinen suunnitelma EU:n massiivisen elpymis- ja palautumisvälinen RRF:n rahoituksen käytöstä. Suomen ohjelma jakautuu neljään pilariin: 1. Vihreä siirtymä, 2. Digitalisaatio, 3. Työllisyys ja osaaminen sekä 4. Sosiaali- ja terveyspalvelut. Ensimmäiset rahoituspäätökset tehtäneen kesällä. RRF-rahoituksen jako toteutetaan valtakunnallisten hakujen kautta, mikä edellyttää paikallisilta toimijoilta aktiivista otetta rahoituksen kotiuttamiseksi alueelle.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 Suomen alue – ja rakennepolitiikan ohjelman valmistelu etenee, ja sen toimeenpanon odotetaan edelleen käynnistyvän 1.9.2021.

Maaseudun kehittämisohjelman osalta käynnistymässä on sekä siirtymäkauden rahoitus että maaseudun elvytysrahoitus. Valtuuksien määrät eivät ole vielä tiedossa, mutta odotus on rahoituksen kokoluokan säilymisestä siirtymäkauden rahoituksen osalta ennallaan ainakin vuoden 2021 osalta. Uutta ohjelmaa valmistellaan kevään aikana osallistavien työpajojen kautta. Etelä-Savon alueellisen maaseutuohjelman tulee olla valmis 30.6.2021 mennessä.

Rahoitusta hankkeille

Yhteistyöryhmä puolsi rahoitusta kolmelle hankkeelle, yhteensä noin 6,7 miljoonan euron edestä:

Uudet kasvot -hankkeessa käynnistetään hallituksen budjettiriihessä päätetyn, ns. pohjoismaisen työvoimapalvelumallin toteuttamisen pilotointi Etelä-Savon TE-toimistossa. Hankkeen muina tavoitteina ovat osatyökykyisten työttömien työllistäminen yrityksiin ja kumppanuusosaamisen vahvistaminen TE-palveluissa. Hankkeessa tulee työskentelemään työnhaun koordinaattoreita asiakastyössä kehittäen pohjoismaista työvoimapalvelumallia sekä osatyökykyisten työnhakija-asiakkaiden palveluprosessia ja palveluja. Asiakastyössä voidaan hyödyntää koko kumppanuusverkoston osaamista ja palveluja. Tämä vaatii kumppanuustyön kehittämistä, näkyväksi tekemistä ja kumppanuusosaamisen vahvistamista. Hankkeen toteuttajana toimii Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA).

Kahden rahoitettavan hankkeen myötä Savonlinnaan kohoaa Teollisen puurakentamisen ja teknisen testauksen laboratoriorakennus laitteineen. Rakennushankkeesta vastaa Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä ja Puu- ja hybridirakentamisen testilaboratorio -laitehankkeesta Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy. Maakuntahallitus käsittelee rakennushankkeen kokouksessaan 22.3.2021.

Lisäksi MYR merkitsi tiedoksi sihteeristön tammi-maaliskuussa tekemät hankepäätökset, joilla puollettiin noin 6,5 miljoonan euron rahoitus mukaan lukien yllä mainitut hankkeet Teollisen puurakentamisen ja teknisen testauksen laboratorio sekä Uudet kasvot.

Yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran pe 11.6.2021.

Lisätietoja tämän päiväisestä kokouksesta antavat puheenjohtaja Soile Kuitunen, puh. 044 781 3117, vs. aluekehitysjohtaja Heli Gynther puh. 040 77 37 285, ja va. ohjelmapäällikkö Laura Kuismala, puh. 040 623 4887 Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Lisätietoja rakennerahastosta:

www.rakennerahastot.fi

www.esavo.fi/hankerahastot