Suoraan sisältöön

Julkaistu 28.05.2020

Saimaa-ilmiöstä tehdään SROI eli arviointi investointien sosiaalisista hyödyistä

Saimaa-ilmiön eli Savonlinnan kulttuuripääkaupunkihaun SROI-laskelma tehdään niiden suunnitelmien pohjalta, jotka tulevat hakukirjaan tai joihin sidosryhmät sitoutuvat hakuvaiheessa.

Kuvateksti: Saimaa-ilmiön sytyttäjät Sari Kaasinen, Saimi Hoyer ja Jani Halme

SROI eli Social Return of Invest - arviointi on ennakoivan vaikuttavuuden arvioinnin menetelmä, jossa jäsennetään miten tehtävät investoinnit tuottaisivat suurimman mahdollisen vaikutuksen haluttuihin ilmiöihin. SROI-arviointi tukee sekä päätöksentekoa että toiminnan vaikuttavuuden suunnittelua.

SROI-arviointimalli sisältää vaikuttavuusmallinnuksen, siihen liittyvät panostukset ja tavoiteltavien tulosten mittarit sekä tavoiteltavien tulosten rahallisen arvottamisen ja niiden pohjalta tehtävät laskelmat investointien kannattavuudesta.

Suunnitellusta toiminnasta tehtävä SROI-analyysi eli ennakoiva SROI tehdään toiminnan tavoitelluista tuloksista ja niiden uskottavaksi arvioiduista taloudellisista vaikutuksista. Ennakoivassa SROI-arvioinnissa siis aina oletetaan, että hanke saavuttaa suunnittelemansa tavoitteet täydessä mitassa.

Vaikutuksia ja niiden rahallisia arvoja suhteutetaan ennakoivassa SROI-arvioinnissa mm. muiden vastaavien hankkeiden, tutkimusten ja selvitysten sekä tilastollisten tietojen valossa.

SROI-arvioinnin periaatteita ovat sidosryhmien mukaan ottaminen, sen ymmärtäminen, mikä muuttuu, olennaisten asioiden arvottaminen, vain todellisten vaikutusten sisällyttäminen arviointiin, yliarvottamisen välttäminen, läpinäkyvyys sekä tulosten varmentaminen. Ennakoivassa SROI-laskelmassa nojataan suunnitelmiin, niiden ennakoituihin vaikutuksiin ja vaikutusten perusteltuihin arvoihin.

Saimaa-ilmiön SROI-laskelma tullaan tekemään niiden suunnitelmien pohjalta, jotka tulevat hakukirjaan tai joihin sidosryhmät sitoutuvat hakuvaiheessa. SROI-laskelmien arvottamiseen osallistuvat hankkeen valmistelijat ja keskeiset sidosryhmät. SROI-laskelma tehdään hakukirjan valmistuttua, jotta siinä voidaan käyttää tarkimpia olemassa olevia suunnitelmia ja hyväksyttyä budjettia. SROI-laskelma valmistuu loppukesällä 2020.

Lisätietoja: koordinaattori Anu-Anette Varho, p. 040 548 4658