Suoraan sisältöön

Julkaistu 25.08.2020

Saimaannorppien suojelua koskevat kalastussäännöt päivitetään

Maa- ja metsätalousministeriö ja Etelä-Savon maakuntaliitto järjestävät elo-syyskuussa paikallisia keskustelutilaisuuksia saimaannorpan suojelusta ja sitä koskevista kalastusmääräyksistä.

Paikallisten näkemykset ja kokemukset hyödynnetään vuonna 2021 voimaan tulevien kalastussääntöjen valmistelussa.

Saimaannorpan suojelua varten tehty kalastusrajoitusasetus ja kalastusrajoitusten sopimuskausi päättyvät ensi vuonna.

Saimaannorppakanta on kasvanut nykyisen ja sitä edeltäneen asetuksen aikana. Kannan kasvu suojelustrategian mukaisesti on tavoitteena myös jatkossa, joten sääntelyä suunnitellaan seuraavalle viisivuotiskaudelle.

Maa- ja metsätalousministeriö sekä Etelä- ja Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntaliitot järjestävät aiheesta viisi paikallista keskustelutilaisuutta. Viimeinen tilaisuus järjestetään 3.9. klo 17 alkaen Punkaharjulla Lustossa.

”Keskustelutilaisuuksien tarkoituksena on syventää ymmärrystä alueen vaki- ja loma-asukkaiden näkemyksistä ja kokemuksista saimaannorpan suojelemiseksi tehdyistä kalastusrajoituksista”, kertoo kalastusneuvos Eija Kirjavainen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Kirjavainen toimii puheenjohtajana maa- metsätalousministeriön asettamassa työryhmässä, jonkatehtävänä on pohjustaa saimaannorpan suojelemiseksi tarvittavien vuonna 2021 voimaan tulevien kalastussääntöjen valmistelua.

Keskustelutilaisuuksissa työskentelymuotona on dialogi, joka tähtää ymmärryksen lisääntymiseen käsiteltävistä asioista, toisista ihmisistä ja omasta itsestä. 

Järjestäjät toivovat myös saavansa tietoa kalastusrajoitusten vaikutuksista ja toimivuudesta ja kuulevansa kehittämisehdotuksia. Paikallisten ihmisten, vesialueen omistajien ja kalastajien sitoutuminen on keskeinen osa norpan suojelun onnistumisessa.

”Tavoitteena on yhteistyössä sidosryhmien ja alueen toimijoiden kanssa aikaansaada alueelle kalastussäännöt, jotka jatkossakin turvaavat saimaannorppakannan kasvun ja mahdollistavat kalastuksen”, sanoo kalastusneuvos Kirjavainen.

Työryhmän tulee toimittaa esityksensä maa- ja metsätalousministeriölle 11.12.2020 mennessä.
Nykyinen valtioneuvoston asetus kalastuksesta saimaannorpan suojelemiseksi tuli voimaan huhtikuussa 2016 ja on voimassa huhtikuuhun 2021 asti. Lisäksi Pohjois-Savon ELY-keskus on tehnyt kalastuksen rajoittamiseksi 262 sopimusta vesialueen omistajien kanssa. Sopimusten voimassaolo päättyy 31.12.2020.

Keskustelutilaisuudet: 25.8 Rääkkylä, 26.8 Puumala 27.8 Rantasalmi, 2.9 Taipalsaari, 3.9. Punkaharju. Kaikki tilaisuudet klo 17–19.

Kuva on Puumalan tilaisuudesta 26.8. Kuvassa norppaturvallista katiskaa tutkivat vasemmalta Jouni Koskela, Harry Härkönen, Eija Kirjavainen ja Pentti Mäkinen.

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, p. 040 724 9618