Suoraan sisältöön

Julkaistu 21.12.2020

Savonlinnaan nousee huipputason massiivipuu- ja hybridirakentamisen koelaboratorio

Laboratorion valmistuessa vuonna 2023 Suomeen syntyy maakunnallisen yhteistyön ansiosta ainutlaatuinen puurakentamisen tutkimus- ja kehitysympäristö. Kokonaisuudessaan investoinnin suuruus on noin 15 milj. euroa.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti 17.12.2020 lähteä mukaan hankkeeseen, jossa Savonlinnan Teknologiapuisto Nohevaan rakennetaan massiivipuu- ja hybridirakentamisen laboratorio.

Massiivipuu- ja hybridirakentamisen laboratorio vahvistaa mekaanisen puurakentamisen teollisuutta, alan innovaatiotoimintaa ja yritysten tuotekehitystä ja kansainvälistymistä. Se lisää myös Xamkin teollisen puurakentamisen koulutuksen osaamista sekä toteuttaa maan hallituksen asettamia tavoitteita, jotka tähtäävät ilmastonmuutoksen torjuntaan, hiilineutraalisuuteen ja puurakentamisen lisäämisen. Vähähiilisen rakentamisen osalta Xamk tavoittelee jalansijaa myös kansainvälisissä tutkimus- ja innovaatioverkostoissa.

– Uusi laboratorio täydentää teknologiapuiston kokonaisuudeksi, jossa näkyy koko puun arvoketju taimesta teollisuustuotteiksi. Teknologiapuistossa toimivat jo puun kuidun jalostamista kehittävä Xamkin Kuitulaboratorio ja metsäpuiden kasvullista lisäystä tutkiva Luonnonvarakeskuksen KASVU 1 -laboratorio. Uusi laboratorio tulee olemaan koko Euroopan tasolla huippulaatuinen ympäristö, jossa tutkimus- ja kehitystoiminta, opetus, opiskelijat ja yritykset kohtaavat ja tuottavat alueelle uutta osaamista ja uusia työpaikkoja, Xamk Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko kertoo.

– Tämä on erinomaisen hieno esimerkki siitä hyvästä maakunnallisesta yhteistyöstä, jolla Savonlinnan teknologiapuistoa on rakennettu ja rakennetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän, toimialan yrityksien, Maakuntaliiton ja ELY:n sekä eri ministeriöiden kanssa. Kiitoksia myös Mikkelin kaupungille, joka on kampuskiinteistön suurin omistajakaupunki ja jonka myötävaikutusta on tarvittu toimitilainvestoinnin toteutumiseksi, kiittää Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine.

– Investointi vahvistaa Savonlinnan teknologiapuistoa yhteistyössä Xamkin ja maakuntaliiton sekä puurakentamisen alan yritysten kanssa. Näin Xamkiin ja teknologiapuistoon tulee kansallisesti puurakentamisen tutkimus- ja kehitysympäristö, joka Suomesta vielä puuttuu. Tämän avulla luodaan edellytykset viedä Suomessa puurakentamista eteenpäin muun muassa standardien kehittämisen avulla, lisää Laine.

Mitä laboratoriossa tehdään?

Laboratorio erikoistuu suuren mittakaavan puuelementtitestaukseen ja tuotekehitykseen. Varusteluun kuuluu täyden mittakaavan säätestauslaitteisto mm. puukuitueristeiden testaamiseen sekä fysikaalinen laboratorio puutuotteiden soveltavaan tutkimukseen. Testauskohteena voi olla esimerkiksi suurten kerrostalojen rakenteiden puun kuormituskestävyys.

Myös prosessiautomaatiolaboratoriolle luodaan puitteet ja maanjäristystestauslaitteiston toteuttaminen on myöhemmin mahdollisia.

Testauskokonaisuus mahdollistaa alan innovaatioiden tuotekehitysaikaisen ja jatkossa myös sertifiointitestauksen. Testausympäristö tukee alan kasvua, paitsi puurakenteiden, myös puu- ja betonirakenteita yhdistävien hybridirakenteiden testauksessa ja uusien innovaatioiden kehittämisessä.

Rakentaminen alkaa vuonna 2021

Laboratorion rakentaa Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä, jolta Xamk sitoutuu vuokraamaan tilat. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän päätehtävänä on tuottaa ja ylläpitää tiloja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle. Kuntayhtymä omistaa suurimman osan Xamkin käytössä olevista tiloista.

– Nyt kyseessä olevan laboratorion rakentaminen on luonnollista jatkoa tälle toiminnalle, toteaa Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän johtaja Juha Paanila.

Rakentaminen käynnistyy ensi vuonna ja laboratorio on valmis vuonna 2023. Uuden laboratorion koko on noin 2300 m2 ja kustannusarvio noin 6 miljoonaa euroa. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä voi saada rakentamiseen EU-rahoitusta jopa 60 prosenttia rakennuksen kustannuksista riippuen.

Rakentamisen lisäksi tulevat laboratorion varustelun kustannukset, jotka ovat 2,7 miljoonaa. Näihin kuluihin Xamk on jo saanut EAKR-rahoitusta 1,9 miljoonaa. Laitevarustelua ovat keskeisesti rahoittamassa myös Savonlinnan kaupunki ja alan yritykset.

Lisätiedot:

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko
040 670 5509, jyrki.koivikko@xamk.fi

Savonlinnan kaupunki
kaupunginjohtaja Janne Laine
044 417 4001, janne.laine@savonlinna.fi

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä
kuntayhtymän johtaja Juha Paanila
050 377 1200, juha.paanila@esakk.fi