Suoraan sisältöön
Suomen kestävä kasvu ohjelman Etelä-Savon maakuntatilaisuus pidettiin maanantaina 5.10.2020 Mikkelissä. Tilaisuus pidettiin hybridikokouksena, johon suurin osa osallistujista, noin 80 henkilöä, osallistui etäyhteyden välillä. Paikan päälle konsertti- ja kongressitalo Mikaeliin oli saapunut kolmisenkymmentä henkilöä

Julkaistu 05.10.2020

Suomen kestävän kasvun ohjelman maakuntakierros Etelä-Savossa 5.10.

Suomen kestävä kasvu ohjelman Etelä-Savon maakuntatilaisuus pidettiin maanantaina 5.10.2020 Mikkelissä. Tilaisuus pidettiin hybridikokouksena, johon suurin osa osallistujista, noin 80 henkilöä, osallistui etäyhteyden välillä. Paikan päälle konsertti- ja kongressitalo Mikaeliin oli saapunut kolmisenkymmentä henkilöä

Kuvateksti: Kuntaministeri Sirpa Paatero 

Maakuntaliitto järjesti yhdessä Valtiovarainministeriön kanssa seminaarin, joka antoi maakunnan aluetoimijoille kokonaiskuvan Suomen kestävä kasvu -ohjelman valmistelusta, EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen toiminnasta ja elpymispaketin kokonaisuudesta sekä keräsi aluetoimijoiden näkemyksiä ja keskusteli siitä, mihin elpymisrahoitusta pitäisi käyttää.

Tilaisuuden avasi Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen. Mäkinen alusti tilaisuuttaa kertomalla Etelä-Savon elvytyssuunnitelmasta, jonka tavoitteet on laadittu maakuntaliiton johdolla laajassa yhteistyössä mm. Ely-keskuksen, yritysjärjestöjen ja maakunnan yritysten kanssa. Selvityssuunnitelma on toimitettu työ- ja elinkeinoministeriölle syyskuun lopussa.

Kuntaministeri Sirpa Paatero kertoi, mitä Suomen kestävän kasvun ohjelma tarkoittaa ja mitkä ovat hallituksen budjettiriihessä päättämät painopistelaueet elvytysrahan kohdentamiseksi. Paateron mukaan maakuntakierroksella keskustelllaan paikallisten kuntien, maakuntaliittojen, yritysten ja muiden tahojen kanssa, miten elvytysrahaa Suomessa olisi tarvetta käyttää.

Ministeri Jari Leppä osallistui tilaisuuteen etänä ja puhui puheenvuorossaan maa- ja metsätalousministeriön painopisteistä. Etelä-Savon maakunnan strategian painopisteisiin metsään, veteen ja ruokaan olisi Lepän mukaan tarve kasvattaa entisestään uutta tutkimus- ja kehittämistyötä, yritystoimintaa ja koulutusta.

Kolmannen ministeriön puheenvuoron piti ylijohtaja Markus Sovala VM:stä. Hän puhui EU:n elpymispaketista ja elpymis- ja palautumistukiväline RRF:stä. Sovala painotti, että Etelä-Savossa kannattaa miettiä, mikä Etelä-Savosta katsottuna pitäisi olla vihreän siirtymän sisältö ja mitä tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnan osalta kannattaisi tehdä.

Alueiden puheenvuorot käyttivät maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, joka antoi yleiskatsauksen maakunnan kehitysasioista, Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen kansalliskirjaston siirrosta Mikkeliin, Miksei Mikkelin toimitusjohtaja Juha Kauppinen Eco Sairilan kiertotalousinvestoinnista, Mikkelin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seija Kuikka Saimaa Geoparkista ja Juvan kunnanjohtaja Mervi Simoska tietoliikenneverkon ja infran tärkeydestä.

Tilaisuudessa käytiin keskustelua ja yleisö paikan päällä ja etänä esitti kysymyksiä ja mielipiteitä elpymispaketista. Keskustelua käytiin myös internetissä sitä varten avatun sovelluksen kautta.

Tilaisuuden moderoi aluekehittämisen konsulttitoimiston MDI:n Tommi Ranta. Maakuntakierroksen päätyttyä maakuntiin lähetetään kysely, jossa maakunnilla on mahdollisuus tarkentaa suunnitelmia. Valtakunnallinen Suomen kestävän kasvun ohjelman tilaisuus pidetään 28.10. Tilaisuudessa esitetään, millainen elpymisrahoituksen maakuntien palautteen perusteella pitäisi olla. 

Hallituksen painopisteet elvytysrahan kohdentamiseksi ovat:

  • Koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla Suomi takaisin kestävän kasvun uralle
  • Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta
  • Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen
  • Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistaminen
  • Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut ja työelämän kehittäminen
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584

VN: Suomen kestävän kasvun ohjelma, aluekierroksen 21.9.-19.10.2020 esitys (pdf)