Suoraan sisältöön

Julkaistu 10.10.2022

Sutkausgeneraattorilla erottuvuutta - positiivisella viestinnällä haetaan uusia opiskelijoita maakuntaan

Eteläsavolaiset oppilaitokset ovat avanneet uudenlaisen, elämyksellisyyteen tähtäävän verkkosivuston opiskelijoiden houkuttelemiseksi maakuntaan.

Savostamo-verkkosivu on uusi ja Suomessa ainutlaatuinen tapa esitellä eri oppilaitosten ja koulutusasteiden tarjontaa yhdessä viestien. Sivustoa on rakennettu myös opiskelijoiden tarpeita kuunnellen. 

Etelä-Savo lukeutuu maakuntiin, josta nuoret tyypillisesti hakeutuvat opiskelemaan maakunnan ulkopuolelle lukio- ja toisen asteen opintoihin. Savostamo auttaa näkemään mahdollisuuksia omalla kotiseudulla. Toisaalta sivusto toimii ulospäin maakunnan koulutusmahdollisuuksien markkinoinnissa.

Maakunnan mahdollisuudet esillä

Savostamo koostuu kolmesta digitaalisesta "maailmasta", joiden kautta sivustolla vierailija voi löytää ajankohtaisesti työllistäviä koulutusaloja, kiinnostua itsensä kehittämisestä työssä ja vapaa-ajalla tai tehdä löytöretkiä tulevaisuuden ammattien äärellä. Lisäksi verkkosivustolla voi tutustua maakunnan muihin mahdollisuuksiin ja vapaa-ajan viettoon.  

Digitaalinen alusta houkuttelee käyttäjiä tarinallisuudella, mikä on uutta koulutusportaalien joukossa. Sivustolla voi hyödyntää savolaista sutkautusgeneraattoria ja tykätä sisällöistä, sekä löytää listauksen Savostamon tykätyimmistä sisällöistä. Uutta on myös koulutushaku omien mieltymysten ja kiinnostuksen kohteiden perusteella. 

Vastaavaa sivustoa ei muilla alueilla Suomessa tiettävästi ole.
Savostamoon voi tutustua osoitteessa www.savostamo.fi

Eteläsavolaiset oppilaitokset yhdistivät voimansa 

Etelä-Savon maakuntaliitto on osana aluekehittämisen tehtäväänsä koonnut alueen koulutustoimijoita yhteiseen pöytään. Yhteistyön tuloksena syntyi Koulutusportti-hanke ja Savostamo-verkkosivu osana hankkeen toimintaa.

Kahdeksan oppilaitoksen johdolla yhdessä kehitetty Savostamo-verkkosivu auttaa kävijöitään löytämään itselleen sopivan koulutuspolun tuomalla esiin erilaisia koulutusmahdollisuuksia. Savostamoa voi hyödyntää myös ohjauksen työkaluna oppilaitoksissa. Eteläsavolainen koulutustarjonta saadaan näkyviin ja osaamista kehittämällä vastataan osaajapulaan nyt sekä tulevaisuudessa. 

- Nyt on aika tehdä jotakin uutta ja erilaista, jotta saamme Etelä-Savoa esiin nuorille. Halusimme nostaa maakuntamme vahvuudet, kaiken täältä löytyvän hyvän esiin yhdelle alustalle, toteaa Etelä-Savon maakuntaliiton aluekehityspäällikkö Anne Kokkonen

- Oppilaitoksilla on tässä kehityksessä iso vastuu. Savostamo-yhteistyön positiivinen näkyvyys luo kuvaa sitoutumisesta ja luottamuksesta osaamisen vahvistamiseen. Laajemmalle yleisölle se viestii kyvystämme uudistua, pohtii tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen Mikkelin yliopistokeskuksella toimivasta Helsingin yliopiston Ruralia-insituutista. 

Savostamon rakentamisessa ja visuaalisuudessa on huomioitu potentiaalisten opiskelijoiden tarpeita. Maakunta ja sen mahdollisuudet esitetään positiivisessa valossa. Parhaiten Savostamo toimii mobiililaitteilla. 

- Savostamo tuo esiin inhimillisellä tavalla sen, mitä kaikkea meillä on tarjota. Se korostaa mahdollisuuksien näkemistä ja niihin tarttumista, mielekästä oppimista, arjen toimivuutta, luontoa ja kestävää elämän tapaa: kaikkea sitä arvokasta, jota välillä täällä Etelä-Savossa pidetään itsestään selvänä, kertoo projektipäällikkö Marianne Heikkinen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. 

Savostamoa kehitetään Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa, koulutuksen järjestäjien yhteisessä Koulutusportti-hankkeessa 2020-2022. Jatkossa sivuston sisältöjä ylläpidetään ja tuotetaan yhdessä Etelä-Savon oppilaitosten kanssa.

Koulutusportti-hanketta hallinnoi Xamkin nuorisoalan tutkimus- ja kehittaämiskeskus Juvenia. Osatoteuttajina ovat Esedu, Samiedu, Step-koulutus, Savonlinnan Kesaäyliopisto, Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, Spesia sekä Mikkelin yliopistokeskus (toteuttajana Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti).

Lisätietoja: 

Marianne Heikkinen 
Projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
P. 040 486 9649
marianne.heikkinen(at)xamk.fi 

Anne Kokkonen
Aluekehityspäällikkö, Etelä-Savon maakuntaliitto
P. 044 770 0512
anne.kokkonen(at)esavo.fi