Suoraan sisältöön

Julkaistu 19.02.2020

Tervetuloa Etelä-Savon digituki-verkostoon!

Digitaidot ovat uusi kansalaistaito ja tuki digitaalisten palveluiden käyttöön kuuluu kaikille. Etelä-Savo on yksi uusista digituen alueellisista koordinoijista Suomessa. Mikäli annat jollakin tavalla digitukea Etelä-Savon maakunnassa, ole yhteydessä – yhdessä voimme vaikuttaa paremmin!

Julkiset palvelut sähköistyvät ja uusia asiointitapoja syntyy teknologian nopean kehityksen myötä. Digituki on sähköisen asioinnin, palveluiden ja älylaitteiden käytön tukea. Kansalaisille suunnatun digituen tavoitteena on auttaa asiakasta ja kansalaista itsenäiseen ja turvalliseen älylaitteiden käyttöön ja sähköiseen asiointiin.

Digitukea voivat antaa eri toimijat; viranomaiset, kirjastot, kansalaisopistot ja vapaaehtoiset. Toimijoilla on eri roolit digituen antamisessa: viranomaisilla on velvollisuus neuvoa omien sähköisten palveluiden käyttämisessä, ja muut toimijat opastavat yleisesti laitteiden ja internetin käyttämisessä. Siksi onkin tärkeä tietää ja tehdä näkyväksi, mitä opastusta kukin toimija antaa.

Digi kuuluu kaikille – samoin tuki se käyttöön

Etelä-Savon digituen hankkeen toteutusaika on 1.1.-31.10.2020. Digitukea kehitetään valtakunnallisesti, hanketta rahoittaa valtionvarainministeriö ja digituen valtakunnallisena koordinoijana ja kehittäjänä toimii Digi- ja väestötietovirasto. Kehittämistyötä tehdään yhdessä 14 maakunnan kesken. Etelä-Savossa hankkeen vastuutahona toimii Etelä-Savon maakuntaliitto. Etelä-Savon digituki –hankkeen tavoitteena on digitaalisempi Etelä-Savo:

  • Kartoitamme digituen tarpeen ja tarjonnan Etelä-Savossa. Selvitämme, millaista tukea maakunnan asukkaat ja digitukea antavat ja palveluja tuottavat tahot tarvitsevat.
  • Rakennamme ja kehitämme digituen alueellista verkostoa ja yhteistyötä niin, että digituki on joustavaa ja toimivaa. Myös digituen tarjoajat saavat tukea.  
  • Varmistamme, että Etelä-Savossa on tarjolla riittävästi digitukea. 
  • Huolehdimme, että tieto digituen tarjonnasta löytyy helposti ja se on tarvitsijoiden tiedossa.
  • Teemme hankkeessa suunnitelman, miten digitukea koordinoidaan ja miten verkosto toimii jatkossa.

Tervetuloa digituen Etelä-Savon alueelliseen verkostoon!

Mikäli annat jollakin tavalla digitukea Etelä-Savossa, ole hyvä ja lähetä yhteystietosi digituki -hankkeen projektipäällikölle, Jussi Linnalalle.

  • Verkostossa tutustut alueen muihin toimijoihin, saat vertaistukea ja pääset jakamaan hyviä käytänteitä.
  • Yhdessä tekeminen tehostaa viestintää ja digituen näkyvyys kasvaa, pääset myös toteuttamaan uusia yhteistyömuotoja ja verkoston yhteisiä tapahtumia. Verkosto lisää mielekkyyttä työssäsi digituen antajana!
  • Yhdessä kehittämällä laaditaan Etelä-Savoon parhaat edellytykset tasalaatuiselle ja hyvin saatavissa olevalle digituelle. Ole mukana tekemässä digitaalisempi Etelä-Savo.

Lisätietoja: Jussi Linnala, projektipäällikkö, Etelä-Savon digituki –hanke (31.10.2020 asti), p. 040 037 3329

jussi.linnala@esavo.fi
www.esavo.fi/digituki