Suoraan sisältöön

Julkaistu 28.01.2021

TIEDOTE: Maakunnallista korona-selviytymissuunnitelmaa laaditaan yhteistyössä

Toimeenpanosuunnitelmassa täsmennetään korona selviytymissuunnitelman toimenpiteitä.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on ohjeistanut maakuntien liittoja valmistelemaan sidosryhmäyhteistyössä maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman vuodelle 2021. Toimeenpanosuunnitelman  laadinta on edellytyksenä EU:lta tulevan ohjelmalisärahoituksen REACT-EU-rahoituksen saamiselle. REACT-EU –rahoitus ajoittuu vuosille 2021–2022 ja sillä rahoitettuja hankkeita voidaan toteuttaa 31.8.2023 asti.

Toimeenpanosuunnitelmassa määritellään Etelä-Savon aluekehittämisen keskeiset toimenpidekokonaisuudet ja toimenpiteet vuosina 2021-2022. Toimenpidekokonaisuuksien ja toimenpiteiden täsmentäminen perustuu syksyllä 2020 laadittuun ja maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) hyväksymään Etelä-Savon korona-selviytymissuunnitelmaan ja suunnitelmassa esitettyihin sisältökokonaisuuksiin ja toimenpiteisiin.

Lisäksi toimeenpanosuunnitelma pitää sisällään rahoitussuunnitelman vuodelle 2021 ja arviot vuoden 2022 rahoitusosuuksista.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman valmistelu tehdään alkuvuodesta 2021 aikana. MYR käsittelee ja hyväksyy maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2021 kokouksessaan 26.2.2021, jonka jälkeen MYR:in hyväksymä maakuntaohjelman toimeenpano- ja rahoitussuunnitelma on jätettävä Työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) 12.3.2021 mennessä.

Tutustu Etelä-Savon alueelliseen korona-selviytymissuunnitelmaan tarkemmin   

Lisätietoja: vs. aluekehitysjohtaja Heli Gynther, puh. 040 7737 285, heli.gynther@esavo.fi ja kehittämispäällikkö Tomi Heimonen, puh. 050 522 8587, tomi.heimonen@esavo.fi