Suoraan sisältöön

Julkaistu 24.08.2021

Uusia osaajia maakuntaliittoon

Maakuntaliitossa on aloittanut kesän aikana uusia asiantuntijoita.

Kehittämisjohtaja Merja Olenius aloitti työnsä maakuntaliitossa elokuussa. Merja johtaa maakuntaliiton kehittämisyksikköä. Merjan vastuualueeseen kuuluvat maakuntaohjelmatyö, EU- ja kansallinen aluekehitysrahoitus, maakuntakaavoitus sekä ennakointiin, aluekehittämiseen ja alueiden käyttöön liittyvät sisällöt.
Merja osallistuu liiton edunvalvontatyöhön, on maakuntajohtajan varahenkilö ja viraston johtoryhmän jäsen. Lisäksi hän toimii maakunnan yhteistyöryhmän esittelijänä ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön puheenjohtajana.

Rahoituskoordinaattori Soile Laitinen liittyi maakuntaliiton asiantuntijajoukkoon alkukesästä. Soilelle kuuluvat EU:n rakennerahastotoimintaan liittyvät rahoitus- ja asiantuntijatehtävät sekä REACT-EU-välineen hallinnointiin ja seurantaan liittyvät toimeenpanotehtävät. Lisäksi työhön kuuluu alkavan EU:n ohjelmakauden 2021-2027 käynnistämiseen liittyviä tehtäviä, kuten sujuvan hankehallinnointikäytäntöjen valmistelua, hankkeiden seurantajärjestelmän suunnittelua ja viestintätehtäviä.

Heidi Miettinen aloitti maakuntaliiton viestintäpäällikkönä 1.8. Heidi tiedottaa maakuntahallituksen ja -valtuuston päätöksistä ja koordinoi maakuntaliiton viestintää ja tiedotusta. Tehtäviin kuuluvat myös maakunnan tunnettuustyöhön osallistuminen, viestintäsuunnitelman koordinointi ja toteutus, D.O. Saimaa -alkuperämerkin viestintään osallistuminen sekä Europe Direct -tiedotuspisteen vetovastuu maakuntaliitossa. Heidi on viraston johtoryhmän jäsen.

Maksatusasiantuntijan tehtävissä elokuussa aloittanut Marja-Liisa Kontinen hoitaa kansallisten hankkeiden ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällävarmennuksia.

Projektipäällikkö Riikka Tanskanen aloittaa 1.9. elinkeinopäällikön sijaisena.
Riikan vastuualueena on elinkeinoelämän toimintaympäristön, älykkään erikoistumisen, innovaatioiden ja kansainvälisyyden edistäminen ja hankkeiden valmistelutehtävät. Lisäksi Riikka koordinoi maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laatimista.

Kuva: Soilen, Merjan, Heidin ja Marja-Liisan yhteystiedot löydät täältä. 

Lisätietoja:

hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 040 061 8489
janne.nulpponen(a)esavo.fi