Suoraan sisältöön

Julkaistu 21.11.2023

Uutta vauhtia Mikkelin matkailun ja Saimaan alueen ruokamatkailun kehittämiseen

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä MYR puolsi kokouksessaan 21.11. rahoitusta maakunnan matkailutoimialan ja -liiketoiminnan vahvistamiseen ja tunnettuuden kasvattamiseksi.

MYR hyväksyi rahoituksen Päämaja – Mikkelin matkailun kehittämishankkeelle. Kyseessä on JTF-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on luoda uutta elinvoimaa, uusia ympärivuotisia työpaikkoja ja investointeja Mikkelin alueelle.

Hanke tavoittelee Mikkelin omiin vahvuuksiin  –  historiaan ja kulttuuriperintöön  –  perustuvaa uutta ja kestävää matkailuliiketoimintaa. Tavoitteena on parantaa pk-yritysten kasvu-, kansainvälistymis-, markkinointi- ja innovointivalmiuksia. Samalla käynnistetään yrityslähtöinen Mikkelin matkailun strategiaprosessi sekä määritellään tavoitteet ja visio vuoteen 2035.

Päämaja-hankkeessa on tarkoitus kehittää Astuvansalmen kalliotaiteen opastuskeskusta Ristiinassa ja luoda Mikkelistä Suomen johtava sotahistoriaan ja muistamiskulttuureihin keskittyvä paikkakunta.
Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei sekä Sodan ja rauhan keskus Muisti. Hankkeen budjetti on 783 919 euroa, josta tuen osuus on 627 133 euroa. Hankkeen on tarkoitus kestää lokakuun loppuun 2025.

Etelä-Savossa ja Saimaan alueella luotu D.O. Saimaa -laatu- ja alkuperämerkki saa uutta vauhtia JTF-hankkeesta, jota MYR puolsi rahoitettavaksi. D.O. Saimaa ja Saimaa Academy of Gastronomy – Network development and learning -hankkeessa ovat mukana Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Kansalliskirjasto sekä Mikkelin seudun matkailupalvelu ry (MSM ry).

Ruokamatkailu yhdistää kaksi aluetaloudellisesti merkittävää Etelä-Savon toimialaa, ruoan ja matkailun. Etelä-Savon alueen ruokamatkailu on tunnistettu valtakunnallisesti edelläkävijäksi, korkeatasoiseksi ja innovatiiviseksi. Yhtenä näkyvänä tekijänä on ollut Suomen ensimmäinen alkuperämerkki, D.O. Saimaa, joka on saavuttanut vahvan jalansijan Etelä-Savon ja Saimaan alueen ruokamatkailussa.
Hankkeen tavoitteena on nostaa kestävästi ruokamatkailua Saimaan alueen matkailun tärkeimmäksi vetovoimatekijäksi.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 880 580 euroa ja sen kesto on 1.11.2023 - 30.04.2026.

MYR päätti myös kokouksessaan, että maakuntaliiton seuraava EAKR-haku ja JTF perusrakenteen investointihaku avataan 8.1.2024. Valintaperusteet ja tarkemmat tiedot valmistellaan seuraavaan yhteistyöryhmän kokoukseen hyväksyttäväksi.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-rakennerahastovarojen käyttöä alueellaan. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina puolueiden ja alueen kehityksen kannalta keskeisten sidosryhmien edustajat sekä ohjelmia rahoittava ELY-keskus.

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmässä on 28 varsinaista jäsentä.


Esityslistat ja pöytäkirjat luettavissa täällä.

Lisätietoja:

Yhteistyöryhmän puheenjohtaja Jonne Tynkkynen, puh. 040 733 5440
Kehittämisjohtaja Merja Olenius, puh. 040 629 7210, Etelä-Savon maakuntaliitto
Ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, puh. 040 542 6140, Etelä-Savon maakuntaliitto