Suoraan sisältöön

Julkaistu 13.10.2020

Vastaa kyselyyn ja kerro näkemyksesi saimaannorpan suojelusta ja kalastusrajoituksista

Kyselyn toteuttaa Etelä-Savon maakuntaliitto yhteistyössä kalastusrajoitusten riittävyyttä ja vaikutuksia arvioivan työryhmän kanssa. Kysely on avoinna 1. marraskuuta 2020 saakka.

Saimaannorppa on kotoperäinen norpan alalaji, jota esiintyy vain Suomessa. Saimaannorppa on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi lajiksi. Sen suojelua ohjaa sekä kansallinen lainsäädäntö että Euroopan unionin direktiivit ja kansainvälisien luonnonsuojelusopimuksien velvoitteet.

Suojelua toteutetaan muun muassa rajoittamalla kalastusta osakaskuntien ja ELY-keskuksen välisillä kalastuksen rajoittamissopimuksilla.

Kalastusrajoitusalueen 2 770 km2 yhtenäisyys on varmistettu valtioneuvoston asetuksella saimaannorpan suojelemiseksi. Osakaskuntien sopimukset ovat voimassa vuoden 2020 loppuun saakka ja asetus 14.4.2021.

Koska kalastusrajoitukset ovat määräaikaisia, asetti maa- ja metsätalousministeriö laajapohjaisen työryhmän arvioimaan kalastusrajoitusten riittävyyttä ja vaikutuksia sekä laatimaan ehdotuksia kalastussäännösten kehittämiseksi. Työryhmän tehtävänä on antaa myös muita ehdotuksia, joilla voidaan vähentää kalanpyydysten sivusaaliskuolleisuutta.

Työryhmä haluaa tällä kyselyllä saada näkemyksiä saimaannorpan suojelusta ja kalastusrajoituksista. Kysely on avoinna 1. marraskuuta 2020 saakka. Työryhmä antaa ehdotuksensa 10.12.2020 mennessä. Kyselyn toteuttaa Etelä-Savon maakuntaliitto yhteistyössä työryhmän kanssa.

Vastaa kyselyyn tästä linkistä: https://webropol.com/s/saimaannorppakysely2020

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, p. 040 724 9618