Suoraan sisältöön

Julkaistu 09.03.2020

Vastaa valtakunnalliseen digitaitokyselyyn

Suomalaisten digitaitojen tärkeys korostuu palveluiden muuttuessa sähköisiksi. On arvioitu, että noin neljänneksellä väestöstä olisi liian heikot digitaidot, mutta varmaa tietoa tilanteesta ei ole. Tänään käynnistyvä digitaitokysely selvittää suomalaisten digitaitojen todellisen tilan.

Digitaaliset palvelut sujuvoittavat arkisten asioiden hoitamista, mutta kaikkien digitaidot eivät vielä ole riittävällä tasolla. Valtiovarainministeriö ja Digi- ja väestötietovirasto selvittävät nyt kyselyllä kansalaisten digitaitojen tasoa ja siten digituen tarvetta.

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota ja koordinoi valtakunnallista digitukiverkostoa. Verkoston kautta kaikki Suomen digituen tarjoajat saavat hyödyllistä tietoa digitaitojen kehittämisen tueksi ja voivat jakaa keskenään hyväksi todettuja malleja.

Tänään avautunut digitaitokysely on tarkoitettu kaikille, myös heille, jotka eivät käytä älylaitteita tai asioi itse sähköisesti. Kyselyyn toivotaan vastauksia mahdollisimman laajasti taidoista riippumatta.  

Kyselyyn voi vastata sähköisesti osoitteessa www.dvv.fi/digitaitokartoitus

Digitaitokysely on osa valtiovarainministeriön rahoittamaa ja Digi- ja väestötietoviraston toteuttamaa valtakunnallista digituen koordinaatiota. Kysely on ensimmäinen digitaitojen valtakunnallinen kartoitus, jonka avulla saadaan tietoa digituen ja digipalvelujen kehittämisen tueksi. Kyselyn teknisestä toteutuksesta vastaa KPMG. 

Tietoa kartoituksesta:

https://dvv.fi/artikkeli/-/asset_publisher/digitaidot-ovat-uusi-kansalaistaito-laaja-kysely-selvittaa-suomalaisten-digitaitojen-tason

https://dvv.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/digitaidot-ovat-uusi-kansalaistaito-laaja-kysely-selvittaa-suomalaisten-digitaitojen-tason