Suoraan sisältöön
Mikkelin eteläpuolinen osa viitostietä Huruksen ja Hietasen välillä parannetaan Väyläviraston uudessa hankkeessa Vt 5 Hurus–Hietanen. Hankkeen työt alkoivat huhtikuussa maastomittauksilla ja ilmalaserkeilauksella, joilla kerätään lähtötietoja rakennussuunnitelman laatimista varten. Hankkeen rakennussuunnittelijaksi on kilpailutuksessa valittu A-Insinöörit Civil Oy. Suunnittelu alkaa toukokuussa. Tavoitteena on, että rakentaminen tapahtuu vuosina 2022–2023.

Julkaistu 19.05.2021

Viitostien Huruksen ja Hietasen välisen tieosuuden parantaminen alkaa

Mikkelin eteläpuolinen osa viitostietä Huruksen ja Hietasen välillä parannetaan Väyläviraston uudessa hankkeessa Vt 5 Hurus–Hietanen. Hankkeen työt alkoivat huhtikuussa maastomittauksilla ja ilmalaserkeilauksella, joilla kerätään lähtötietoja rakennussuunnitelman laatimista varten. Hankkeen rakennussuunnittelijaksi on kilpailutuksessa valittu A-Insinöörit Civil Oy. Suunnittelu alkaa toukokuussa. Tavoitteena on, että rakentaminen tapahtuu vuosina 2022–2023.

”Varsinaiseen rakennusvaiheeseen on vielä matkaa, mutta tien käyttäjät ovat saattaneet nähdä maastomittauksissa käytettyä kalustoa jo huhtikuussa. Pohjatutkimukset pyritään aloittamaan kevään tai alkukesän aikana. Näin saatavat näytteet ja tulokset kertovat suunnittelijoille muun muassa maaperän ominaisuuksista”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Marja Wuori Väylävirastosta.  

Vuonna 2021 tehtävät työt pohjustavat tulevaa rakentamista, jonka merkittävin anti on keskikaiteen jatkaminen Monikkalan risteyssillalta maantien 4201 -risteykseen. Uusi keskikaiteellinen ohitustieosuus tulee olemaan pituudeltaan noin seitsemän kilometriä. Jatkuva keskikaide estää tehokkaasti vastakkaisiin suuntiin kulkevien ajoneuvojen törmäämisen toisiinsa, joten sen ansiosta ajonopeus voidaan pitää talvellakin turvallisesti 100 kilometrissä tunnissa. Tietä hieman levennetään keskikaidetta varten.  

Hankkeessa rakennetaan myös yksi uusi eritasoliittymä ja sen kohdalle uusi risteyssilta, jotta liittyminen valtatielle ja valtatieltä sujuu turvallisemmin. Lisäksi yksi nykyinen silta korvataan uudella ja kahta nykyistä siltaa kohennetaan lisäämällä keskikaide. Tien varteen rakennetaan jonkin verran uusia meluvalleja ja -kaiteita. Jatkossa jalankulkijoilla ja pyöräilijöillä on käytössään turvallisempia reittejä valtatien rinnakkaisilla väylillä. Paikoin ohitusteitä pidennetään ja uusia yksityisteitä rakennetaan. 

Nykytilanteessa tieosuudella tapahtuu verrattain paljon onnettomuuksia. Henkilövahinkojen osuus on suurempi kuin pääteillä keskimäärin. Hanke tuo parannusta etenkin tien turvallisuustilanteeseen. Hankkeen kustannusarvio on 7 miljoonaa euroa. Viitostie eli valtatie 5 on yksi Suomen pääväylistä, joka kulkee Heinolasta Sodankylään.  

Lue lisää hankkeesta Väyläviraston verkkosivuilta osoitteesta: https://vayla.fi/vt-5-hurus-hietanen

Lisätiedot:  

projektipäällikkö Marja Wuori 
Väylävirasto
puh. 0295 343 834
marja.wuori@vayla.fi