Suoraan sisältöön
Nyt vietetään kestävän kehityksen eurooppalaista teemaviikkoa. Matkailuorganisaatio Visit Saimaa teki kesällä kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ja haastaa nyt organisaatiot, yritykset ja kunnat mukaan sitoumukseen!

Julkaistu 21.09.2020

Visit Saimaa haastaa yritykset ja kunnat mukaan kestävän kehityksen sitoumukseen

Nyt vietetään kestävän kehityksen eurooppalaista teemaviikkoa. Matkailuorganisaatio Visit Saimaa teki kesällä kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ja haastaa nyt organisaatiot, yritykset ja kunnat mukaan sitoumukseen!

Visit Saimaa on sitoutunut Kestävän kehityksen sitoumuksella vahvistamaan Saimaan alueen vastuullista matkailua. Matkailuorganisaatio haluaa lisätä matkailijoiden ymmärrystä vastuullisesta matkustamisesta ja luonnon kunnioittamisesta. Vastuullisuus on matkailualan ja matkailijoiden yhteinen asia.

Vastuullinen matkailu on ekologisesti, taloudellisesti, sosiokulttuurisesti ja eettisesti kestävää. Käytännössä matkailuyritys voi esimerkiksi vähentää ruokahävikkiä tai vaalia paikallista kulttuuriperintöä.

Visit Saimaa kannustaa alueen yrityksiä vastuulliseen toimintaan. Se neuvoo, miten kestävän kehityksen periaatteita voi noudattaa ja tekee vastuullisen matkailun näkyväksi mm. viestimällä yritysten vastuullisteoista sekä kouluttamalla yritysten henkilöstöä.

Visit Saimaa on koonnut matkailijoille vastuullisen matkailijan ohjeoppaan. Vastuulliseen matkailuun voi tutustua Visit Saimaan verkkosivuilla.

Sitoumus 2050

Sitoumus 2050 on yhteiskuntasopimus, jonka visiona on luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi. Organisaatiot, yritykset ja yksityishenkilöt voivat määritellä, mitä itse aikovat konkreettisesti tehdä yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Toimenpidesitoumukset annetaan sitoumus2050.fi-palvelussa. 

 - Sitoumus 2050 on meille tärkeä työväline vastuullisen matkailun edistämiseksi. Minä esimerkiksi käyn yrityksissä analysoimassa ja kehittämässä vastuullisuuden toteuttamista. Nyt haluan haastaa kaikki matkailuorganisaatiot, yritykset ja kunnat liittymään sitoumukseen ja edistämään aktiivisesti omilla toimillaan kestävää kehitystä! Yksityishenkilöt kutsun mukaan tekemään sitoumuksen kestävistä elämäntavoista, sanoo Visit Saimaan vastuullisuuslähettiläs Sanna Eerikäinen.

Kestävän matkailun ohjelma ja saavutettavuus osa vastuullisuustyötä

Visit Saimaan vastuullisuustyöhön kuuluu saavutettavan matkailun edistäminen. – Haluamme, että Saimaa on tasa-arvoinen ja kaikille saavutettava matkakohde. Tähän panostimme viime kesänä esimerkiksi vaikuttajayhteistyöllä Palmuaseman Sanna Kalmarin kanssa. Kalmari tutustui alueeseen ja yrityksiimme liikuntaesteisen näkökulmasta ja antoi hyviä vinkkejä saavutettavuuden parantamiseksi. Kun yritysten matkailutuotteet suunnitellaan kaikille avoimeksi, myös erityisryhmät voivat kokea monipuolisia elämyksiä, kertoo Eerikäinen.

Visit Saimaa osallistuu matkailualueena Visit Finlandin 1.6.2020 avattuun Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelmaan. Kestävän matkailun ohjelma tarjoaa matkailuyrityksille ja -alueille kehityspolun, jota seuraamalla saavuttaa Sustainable Travel Finland -merkin. Myös ensimmäiset Visit Saimaan hankeyritykset ovat aloittaneet STF-kehityspolulla.

Lisätiedot

Sanna Eerikäinen, Vastuullisuuslähettiläs, Visit Saimaa 2 – Lakeland Finland -hanke, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, puh. +358 50 4710 663, sanna.eerikainen@mikseimikkeli.fi, www.visitsaimaa.fi

Visit Saimaa 2 – Lakeland Finland 2019-2021 -hankkeen tavoitteena on vahvistaa Saimaan brändiä, vetovoimaa ja asemaa merkittävänä matkailualueena Lapin ja Helsingin rinnalla erityisesti valituilla kansainvälisillä kohdemarkkinoilla, kotimaan matkailua unohtamatta. Hanke kattaa Mikkelin, Savonlinnan ja Varkauden seudun. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä goSaimaan, Lakelandin muiden alueiden, Visit Finlandin ja muiden kotimaan ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto, rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto. Hankkeen päätoteuttaja on Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy luo työtä mikkeliläisille tukemalla yritysten kehitystä, kasvua ja vientiä. Miksei palvelee yrittäjiä liiketoimintasuunnitelman laatimisvaiheesta alkaen, kaikissa kehitysvaiheissa. Asiantuntijamme auttavat yrityksiä sijoittumaan, löytämään työvoimaa, kehittämään liiketoimintaa sekä luomaan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Lisää meistä www.mikseimikkeli.fi